Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 1035 Koželužské stroje - Strojní zařízení s posuvnými stoly - Bezpečnostní požadavky

4 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 1035 (798102)

Koželužské stroje - Strojní zařízení s posuvnými stoly - Bezpečnostní požadavky

Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 7981 Strojní zařízení pro koželužny

ICS: 59.140.40 Stroje a zařízení kožedělného a kožešnického průmyslu

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1035:1998. Evropská norma EN 1035:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro všechny fáze života stroje, jak jsou uvedeny v čl.3.11a) EN 292-1: 1991 (v ČR zavedena jako ČSN EN 292-2). Stroje s posuvnými stoly jsou stroje používané pro zpracování kůží, usní a kožešin. Tyto stroje jsou opatřeny stolem vybaveným: - vertikálním otevíracím a zavíracím posuvem, - alternativně s horizontálním přiváděcím a odváděcím posuvem. Tato evropská norma se vztahuje na následující stroje (typická uspořádání viz obrázky 1 až 5 a jejich popis v normativní příloze C). a) vakuové sušárny s vertikálním posuvem (viz obrázek 1), b) vakuové sušárny s horizontálním a vertikálním posuvem (viz obrázek 2), c) vakuové rozpínací stroje (viz obrázek 3), d) žehlicí a lícovací stroje s vertikálním posuvem (viz obrázek 4), e) žehlicí a lícovací stroje s horizontálním a vertikálním posuvem (viz obrázek 5). Je také třeba vzít v úvahu předpokládané použití, předpokládané nesprávné použití, poruchu součásti a systémů. Tato norma platí pro stroje vyrobené po datu vydání této normy. Všechna významná rizika uvedená v kapitole 4 jsou pokryta požadavky, které jsou uvedeny v kapitole 5, kromě následujících rizik: - emisí prachu, dýmu, páry a kapalin, pro které jsou návody uvedeny v informativní příloze B. Konstruktéři a výrobci musí bezprostředně ověřit, že přijaté postupy ke snížení těchto rizik byly úspěšné. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Seznam významných rizik, kapitolu 5 - Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření, kapitolu 6 - Ověřování bezpečnostních požadavků a kapitolu 7 - Informace pro používání. Kapitola 4 obsahuje - pro jednotlivé typy strojů - seznam mechanických, elektrických a tepelných rizik, rizik vznikajících hlukem a rizik vyvolaných zpracovávanými materiály a látkami. K jednotlivým "rizikům" jsou přiřazena čísla článků kapitoly 5 a přílohy A, resp. B, kde jsou popsány způsoby ochrany. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohu B, normativní Přílohu C, informativní přílohu E a informativní Přílohu ZA. V této Příloze ZA se uvádí: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU "Směrnice pro strojní zařízení" 89/392/EHS, doplněné Směrnicí 91 /368/EHS a Směrnicí 93/44/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou zahrnuty do předmětu této normy se mohou vztahovat jiné požadavky a jiné směrnice EU." ČSN EN 1035 (79 8102) byla vydána v červnu 1999.

Označení ČSN EN 1035 (798102)
Katalogové číslo 56036
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 6. 1999
Datum účinnosti 1. 7. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963560366
Dostupnost skladem (tisk na počkání)