ČSN 50 0251 (500251) Zrušená norma

Skúšanie buničín. Určenie obsahu mangánu v buničine

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma popisuje dvě alternativní metody určení obsahu manganu v celulóze: Metoda A - kolorimetrický postup, Metoda B - atomová absorpční spektrofotometrie. Obě metody jsou vhodné pro všechny druhy celulóz. Metoda A: Kolorimetrické stanovení obsahu manganu. Podstata stanovení: Mangan se po spálení a vyžíhání celulózy a rozpuštění popela v kyselině chlorovodíkové zoxiduje jodistanem sodným v kyselině fosforečné na manganistan, jehož obsah v roztoku se určí kolorimetricky. Metoda B: Stanovení obsahu manganu atomovou absorpční spektrofotometrií. Podstata zkoušky. Po spálení a vyžíhání celulózy postupem podle ČSN 50 0252 se popel převede do roztoku kyselinou chlorovodíkovou a obsah manganu se stanoví metodou AAS v plameni acetylén - vzduch a nebo acetylén - oxid dusný při vlnové délce 279,5 nm záření emitovaného manganovou dutokatódovou výbojkou. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. ČSN 50 0251 byla schválena 4.1.1991 a nabyla účinnosti od 1.11.1991. Nahradila ČSN 50 0251 z 5.9.1974.

Označení ČSN 50 0251 (500251)
Katalogové číslo 29317
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1991
Datum účinnosti 1. 11. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A5
EAN kód 8590963293172
Norma byla zrušena k 1. 9. 2003

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 50 02 51
  • ČSN 500251
  • ČSN 50 02 51 : 1991
  • ČSN 500251:1991
  • ČSN 50 0251:1991