ČSN 18 6508 (186508) Zrušená norma

Priemyselné roboty. Všeobecné technické požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem ST EV 6205-88. Do normy jsou doplněna v čl.5.2 a 7.3 doplňující ustanovení označená "čs. doplněk". Jsou normalizovány určující požadavky, požadavky na spolehlivost, odolnost oproti venkovním vlivům, na dopravovatelnost, konstrukční požadavky a požadavky na ovládací pulty. Kapitola 5 obsahuje požadavky na ergonomii a technickou estetiku. V čl.5.1 se požaduje, aby tvar průmyslových robotů (PR) vyhovoval požadavkům technické estetiky a ergonomie. V čl.5.2 se stanovují dovolené hladiny hluku a vibrací - bohužel odkazem na ST SEV 1930-79 a ST SEV 1932-79 s "Čs. doplňkem" tohoto znění: "ST SEV 1930-79 a ST SEV 1932-79 nejsou v ČR zavedeny, postupuje se podle vyhlášky MZ ČSR č. 13/1977 Sb., a přílohy, která je uveřejněna pod č. 41/1977 sb. Hygienické předpisy, resp. podle vyhl. MZ SSR č. 14/1944 Zb., včetně přílohy k této vyhlášce." Norma nekonkretizuje žádné ergonomické požadavky, ani nestanovuje přípustné hladiny hluku. Čs. doplněk k čl.7.2. se týká také nezavedeného ST SEV, který nesouvisí s problematikou ochrany zdraví. ČSN 18 6508 byla schválena 11.1.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991.

Označení ČSN 18 6508 (186508)
Katalogové číslo 25321
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963253213
Norma byla zrušena k 1. 9. 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 18 65 08
  • ČSN 186508
  • ČSN 18 65 08 : 1990
  • ČSN 186508:1990
  • ČSN 18 6508:1990