Publikace svazek 85 Zrušená položka

Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - autor Ing. Karel Dvořáček

Publikace svazek 85 Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - autor Ing. Karel Dvořáček
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu

Cílem této příručky, první na toto téma v České republice, je přiblížit investorům staveb, projektantům, elektromontážním firmám a osobám, revizním technikům, ale i laickým zájemcům základní požadavky na elektrické instalace v koupelnách, respektive i v dalších prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách a zásady pro jejich provádění, a to zejména z pohledu legislativních předpisů a technických norem platných v době zpracování příručky, případně norem připravovaných.
Úvod obsahuje základní legislativní předpisy mající vliv na návrh a provedení popisovaných děl. V této části je přehled hlavních požadavků vyplývajících ze stavebního zákona a na něj navazujících vyhlášek a také platných vyhlášek ministerstva zdravotnictví. U norem platných pro dané téma je uveden přehled vývoje těchto norem z hlediska časového období, kdy byly platné. Dále jsou uvedeny i normy, které se této problematiky dotýkají okrajově, avšak jsou důležité například z hlediska hygienického posuzování daného prostoru s dopadem na elektrická zařízení (například umělé osvětlení).
Další kapitola pojednává o elektrických instalacích v prostorách s vanou a/nebo se sprchou a umývacích prostorách. Dělí se na část popisující základní požadavky na koupelny i další prostory s vanou a/nebo se sprchou a je doplněná o specifické požadavky u bytových koupelen. Další část je věnována požadavkům pro koupelny a umývárny určené pro zdravotně postižené osoby. Poslední část této kapitoly je věnována koupelnám a obdobným prostorům pro nebytové účely.
Elektrickým instalacím v bazénech a fontánách se věnuje další kapitola. Dělí se na část popisující základní požadavky na bazény určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrická zařízení bazénů určených pro veřejnost a sportovní účely a na fontány.
Čtvrtá kapitola se věnuje elektrickým instalacím v saunách. I ta je rozdělena na část popisující základní požadavky na sauny určené pro soukromé užívání a část s požadavky na elektrická zařízení saun určených pro veřejnost.
Jednotlivé kapitoly jsou doplněny o odpovědi na nejčastější dotazy k této problematice, které byly uvedeny na internetovém portálu www.in-el.cz, u zpracovatele příslušných norem nebo na odborných školeních.
V příloze jsou uvedeny vysvětlující definice některých termínů použitých v této příručce i v příslušných normách.
Příručka je určena široké odborné veřejnosti: od projektantů elektrických zařízení, investorů a pracovníků montážních firem, přes revizní techniky, až po laiky mající zájem o tuto problematiku, kteří chtějí mít přehled při zadávání zakázky odborné firmě či OSVČ podnikající v oblasti elektroinstalací.
Mohou ji využít též studenti elektrotechnických oborů, mistři odborného výcviku odborných učilišť i učitelé středních a vyšších stupňů škol.

1. ÚVOD

1.1 Základní legislativní předpisy mající vliv na návrh a provedení popisovaných děl

1.2 Normy a další podklady platné pro návrh a provedení prostorů s vanou či sprchou, bazénů a saun

2. PROSTORY S VANOU A/NEBO SE SPRCHOU A UMÝVACÍ PROSTOR

2.1 Ochranná opatření, která v prostorách s vanou či sprchou nejsou dovolena

2.2 Obecné požadavky na výběr elektrického zařízení

2.3 Koupelny a obdobné prostory pro bytové účely
2.3.1 Základní požadavky na elektroinstalace v novostavbách a v rekonstruovaných koupelnách
2.3.1.1 Elektrické rozvody v koupelnách – základní vybavení
2.3.1.2 Stanovení všeobecných charakteristik a zóny v koupelně
2.3.1.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem v koupelně pomocí užití malého napětí SELV a PELV
2.3.1.4 Doplňková ochrana proudovými chrániči (RCDs)
2.3.1.5 Doplňková ochrana doplňujícím ochranným pospojováním
2.3.1.6 Výběr a stavba elektrických zařízení
2.3.1.7 Provedení rozvodů v koupelně
2.3.1.8 Spínací a ovládací zařízení v koupelnách
2.3.1.9 Umísťování zásuvek a spínačů u umyvadel, mycích dřezů a výlevek
2.3.1.10 Prostor pod mycím dřezem
2.3.1.11 Ostatní upevněná zařízení používající elektrický proud
2.3.1.12 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
2.3.1.13 Elektrická zařízení určená pro koupelny nedefinovaná v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2:2007
2.3.1.14 Základní požadavky na umělé osvětlení koupelny
2.3.2 Elektroinstalace v koupelnách určených pro zdravotně postižené osoby
2.3.2.1 Příklad moderně řešené koupelny pro osoby s pohybovými problémy
2.3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v koupelnách, bytových jádrech a instalačních jádrech
2.3.3.1 Úleva při rekonstrukcích stávajících koupelen
2.3.3.2 Základní možnosti při částečných rekonstrukcích koupelen (bytových jader)
2.3.4 Časté dotazy k problematice elektroinstalací v koupelnách a sprchách

2.4 Koupelny a obdobné prostory pro nebytové účely
2.4.1 Základní požadavky na elektroinstalaci
2.4.1.1 Doplnění a zdůraznění požadavků pro zóny
2.4.1.2 Povolená elektrická zařízení v zóně 1
2.4.1.3 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
2.4.2 Doplňující požadavky legislativních předpisů
2.4.3 Revize
2.4.3.1 Uchovávání revizních zpráv
2.4.4 Časté dotazy k problematice elektroinstalací ve sprchách pro hromadné využití

3. BAZÉNY A FONTÁNY

3.1 Základní požadavky na elektroinstalace bazénů
3.1.1 Úvod – stanovení všeobecných charakteristik
3.1.2 Klasifikace vnějších vlivů plaveckých bazénů, rozsah zón
3.1.3 Ochrana před úrazem elektrickým proudem – všeobecné požadavky
3.1.3.1 Ochranná opatření, která v prostorách plaveckých bazénů a jiných nádrží nejsou dovolena
3.1.3.2 Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem – jednotlivé požadavky vztahující se k zónám

3.2 Výběr a stavba elektrických zařízení
3.2.1 Provozní podmínky a vnější vlivy
3.2.1.1 Ochrana elektrického vedení dle vnějších vlivů
3.2.1.2 Zvláštní ustanovení pro malé bazény
3.2.1.3 Ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
3.2.1.4 Elektrické osvětlení pod vodou v plaveckých bazénech
3.2.1.5 Speciální požadavky pro instalaci elektrických zařízení v zóně 1 plaveckých bazénů a jiných nádrží, které nejsou určeny pro koupání
3.2.2 Doplňující požadavky na ostatní elektrická zařízení používající elektrický proud
3.2.2.1 Elektrická zařízení určená pro bazény

3.3 Rekonstrukce a opravy elektroinstalace v prostorách bazénů a jiných nádrží
3.3.1 Opravy elektroinstalace v prostorách bazénů a ochlazoven
3.3.2 Rekonstrukce elektroinstalace v prostorách bazénů a ochlazoven
3.3.2.1 Umělé osvětlení u bazénů a ochlazoven
3.3.3 Revize

3.4 Výběr elektrického zařízení pro bazény, bazénová technologie

3.5 Doplňující požadavky na vybavení bazénů určených pro širší veřejnost a sportovní účely
3.5.1 Bazény určené pro sportovní využití v souladu s ČSN EN 12193:2008
3.5.1.1 Údržba osvětlení u bazénů
3.5.2 Osvětlení prostoru pro diváky a návštěvníky
3.5.2.1 Bezpečnost pro účastníky a pokračování činnosti v případě selhání osvětlení
3.5.3 Odborná způsobilost osob obsluhy bazénové technologie
3.5.3.1 Školení strojníků pro obsluhu bazénové technologie

3.6 Požadavky na elektroinstalace fontán
3.6.1 Základní požadavky
3.6.2 Další požadavky pro rozvody fontán
3.6.3 Elektrické vybavení fontán
3.6.4 Rekonstrukce elektroinstalace fontán
3.6.5 Oprava elektroinstalace u fontán

3.7 Časté dotazy k problematice elektroinstalací u bazénů a fontán

4. SAUNY

4.1 Elektrické zařízení saun
4.1.2 Základní požadavky na elektroinstalaci
4.1.2.1 Stanovení základních charakteristik
4.1.2.2 Základní požadavky na bezpečnost – ochrana před úrazem elektrickým proudem
4.1.2.3 Všeobecné požadavky na výběr a stavbu elektrických zařízení

4.2 Legislativní požadavky na elektrická zařízení saun

4.3 Dotazy k problematice elektroinstalací v saunách

PŘÍLOHA – UŽITÉ DEFINICE

Citované legislativní předpisy a technické normy

Označení Publikace svazek 85
Katalogové číslo 170069
Cena 188 Kč188
Jazyk čeština
Počet stran 94 stran formátu A5
EAN kód 9788086230528
ISBN 978-80-86230-52-8
Položka byla zrušena k 1. 7. 2020

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

Publikace svazek 96
Rekonstrukce a opravy elektrických rozvodů v panelových domech (třetí – aktualizované vydání) (rok vydání 10/2014) - Ing. Karel Dvořáček

TNI 33 2000-4-41 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

ČES 340195
doporučení ČES 34.01.95 - Ochrana elektronických zařízení před přepětím. Část 1: Kritéria použití