Publikace svazek 78 Zrušená položka

Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací

Publikace svazek 78 Úložné a upevňovací systémy pro montáž elektrických zařízení a instalací
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu

Tato příručka je zaměřena na základní požadavky pro bezpečné, spolehlivé a přehledné ukládání elektrického vedení, montáž některých přístrojů a svítidel. Problematika úložného materiálu a způsobu uložení elektrického vedení včetně přístrojů se vyvíjí od chvíle, kdy se elektrická energie začala vyrábět a distribuovat pro obyvatelstvo i průmysl.
V počátcích elektrifikace průmyslu nebyl takový velký problém s využitím holých vodičů upevněných na porcelánových (a někdy i skleněných) izolátorech vedených obvykle k malému počtu spotřebičů. Pro domácnosti a občanskou výstavbu bylo nutno vytvořit jiný systém, méně náročný prostorově a splňující požadavky na laickou obsluhu, lépe vyhovující i esteticky. Z těchto požadavků se postupně vytvářely systémy pro montáž elektrického vedení a vybíraly vhodné materiály. Ty se vyvíjely především z hlediska jejich izolačních vlastností, mechanické pevnosti, ohebnosti a v období od padesátých let minulého století i s ohledem na vliv na zdraví osob ve výrobě i jejich uživatelů.
Rovněž nové stavební technologie užívané pro hromadnou bytovou a občanskou výstavbu v Evropě přinesly zásadní změny možností ukládání vedení. Takto vznikly a s časem se vyvíjely i elektroinstalační lištové systémy, které byly zvláště v zemích střední a východní Evropy rozšířeny od sedmdesátých let. Podoba, ve které byly tyto systémy šířeny a v bytové výstavbě uplatňovány, vedla u uživatelů k určité averzi, kterou musí překonávat současné typy elektroinstalačních lišt určené pro bytovou výstavbu, plně již odpovídající jak po technické, tak i po estetické stránce.
Především v průmyslu plynuly postupně požadavky na rozvody elektřiny u velkoprostorových pracovišť a též rostly požadavky na případnou variabilitu rozmístění elektrického zařízení ve vnitřním prostoru. To vedlo k vývoji úložných systémů pro povrchové vedení svazků vedení (například lišty NIDAX), později kabelových lávek, kanálů a žebříků (vhodných pro technická zázemí bytové i občanské výstavby, průmysl a podobně). Tyto úložné systémy v souladu s dnešními požadavky plně zaručují variabilitu, přehlednost a přístupnost vedení při uplatnění estetických kritérií pro „technický vzhled“.
Další, v této publikaci popsaný směr vývoje úložného elektroinstalačního materiálu, vedl k rozvoji úložných elektrotechnický prvků, určených pro montáž do podlah se zapuštěnými krabicemi pro osazení obvykle několika zásuvek (tak zvanými hnízdy). Toto je systém uplatňovaný především u velkoprostorových administrativních budov a u výpočetních center.
Tato publikace dává čtenáři ucelený základní pohled na současné možnosti ukládání elektrického vedení. Současně mu naznačuje, které aspekty musí respektovat v souladu s pokyny výrobců, jež jsou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. základními dokumenty pro přípravu a realizaci stavby.

Obsah publikace

1. ÚVOD

2. ZAPUŠTĚNÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

2.1 Vhodnost užití zapuštěných rozvodů

2.2 Způsoby ukládání zapuštěných rozvodů

2.3 Instalace v omítce

2.4 Instalace pod omítkou
2.4.1 Moderní metody ukládání vedení do a pod omítku
2.4.2 Instalace pod omítkou a dimenzování vodičů

2.5 Zvláštní případy uložení vedení do trubek
2.5.1 Instalace elektrického vedení v zemi a dimenzování vodičů

2.6 Instalace v dutých stěnách
2.6.1 Instalace elektrického vedení v lehkých příčkách a dimenzování vodičů

3. ELEKTROINSTALACE DO BETONU

3.1 Montáž elektrických rozvodů do betonu litého na stavbě

4. INSTALACE DO STROPNÍCH DUTIN A PODLAH

4.1 Montáž vedení do dutin ve stropních konstrukcích a do podlah

4.2 Moderní systémy pro ukládání vedení do podlahy
4.2.1 Instalace elektrického vedení v podlaze

5. POVRCHOVÉ ELEKTRICKÉ ROZVODY

5.1 Instalace v trubkách

5.2 Instalace v nástěnných a stropních lištách a kanálech

5.3 Instalace v podlahových lištách a kanálech

5.4 Instalace v podlahových lištách a kanálech v bytech

5.5 Instalace stropních nosných kanálů určených pro montáž svítidel

5.6 Instalace kabely uloženými na povrchu
5.6.1 Uložení přímo na podklad
5.6.2 Uložení visutě na podkladu
5.6.3 Závěsné kabely
5.6.3.1 Výběr závěsných kabelů v souladu s požadavky ČSN 33 2000-5-523

5.7 Nosné kabelové systémy
5.7.1 Příslušenství nosných kabelových systémů
5.7.2 Kabelové žlaby
5.7.3 Mřížové kabelové žlaby
5.7.4 Kabelové žebříky
5.7.5 Stoupací žebříky
5.7.6 Kanály (žlaby) určené pro světelné rozvody
5.7.7 Dimenzování výložníků

PŘÍLOHY
Příloha 1 Značky pro situační schémata
Příloha 2 Podklady pro návrh elektrických rozvodů v elektroinstalačních lištách v bytech

LITERATURA

Označení Publikace svazek 78
Katalogové číslo 170060
Cena 198 Kč198
Jazyk čeština
Počet stran 78 stran formátu A5
EAN kód 9788086230436
ISBN 978-80-86230-43-6
Položka byla zrušena k 1. 7. 2020

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky