Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Publikace svazek 55 Zrušená položka

Proudové chrániče

Tuto položku nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení Publikace svazek 55
Katalogové číslo 170033
Cena 198 Kč vč. DPH
Jazyk čeština
ISBN 80-86230-20-1
Položka byla zrušena k 1. 3. 2016
a nahrazena Publikace svazek 98

Anotace obsahu

Druhé - doplněné vydání této příručky vychází ze zkušeností, které přineslo první vydání z roku 1997, kdy se mnozí elektrotechnici teprve seznamovali se souvislostmi, které musíme brát v úvahu při používání proudových chráničů. Stejně jako v prvním vydání, i tady se neobejdeme bez popisu typů a jejich vlastností, abychom získali co nejúplnější znalosti, které jsou uvedeny v předmětových normách. Tyto normy, určené především výrobcům a pro potřeby zkušeben, nejsou běžně dostupné, a proto si zaslouží více prostoru. Bez znalosti vlastností proudového chrániče totiž není možné kvalifikovaně posoudit vhodnost použití příslušného typu.
Přestože by se na první pohled zdálo, že dnes již není nutné podrobně vysvětlovat, co bylo již mnohokrát vysvětleno, praxe hovoří zcela jinak. Většina problémů, s nimiž se při používání proudových chráničů setkáváme, totiž není způsobena "nevysvětlitelnými" jevy, ale základními chybami, které vyplývají z neznalosti nebo nerespektování funkce ochranných přístrojů i z neznalosti platných předpisů, zejména řady ČSN 33 2000.
Cílem druhého vydání je nabídnout co nejúplnější přehled způsobů použití proudových chráničů v nových i starších instalacích, případně řešení sporných případů, které s sebou praxe přináší. Jako podklady budou použity materiály publikované v zahraničí, které obsahují otázky a odpovědi na témata, která jsou aktuální i u nás.
Hlavní důraz při přípravě druhého vydání je kladen na srozumitelnost a vysvětlení souvislostí s jednotlivými články elektrotechnických předpisů.
Publikace je určena všem elektrotechnikům, a to jak v provozech, tak projektantům a revizním technikům. Jako vhodný zdroj informací dobře poslouží i studentům a učitelům elektrotechnických škol.

Obsah publikace
1. Úvod
2. Historie a vývoj proudových chránicu
3. Úcinky elektrického proudu na cloveka
4. Vlastnosti proudových chránicu
4.1 Princip funkce proudového chránice
4.1.1 Konstrukcní cásti proudových chránicu
4.2 Typy a charakteristiky proudových chránicu
4.2.2 Pocet pólu
4.2.2 Funkcní závislost na napájecím napetí
4.2.3 Casová závislost vypnutí proudového chránice
4.2.4 Citlivost na ruzné druhy proudu
4.3 Parametry a znacení proudových chránicu
4.3.1 Jmenovitý reziduální proud a odvozené parametry
4.3.2 Jmenovitý proud kontaktu
4.3.3 Odolnost chránicu proti zkratu a pretížení
4.3.4 Jmenovité napetí
4.3.5 Teplota okolí
4.3.6 Frekvence
4.4 Trídení podle zpusobu instalace
4.4.1 Proudové chránice bez nadproudové ochrany (RCCB)
4.4.2 Proudové chránice s vestavenou nadproudovou ochranou (RCBO)
4.4.3 Jistic zahrnující proudový chránic (CBR)
4.4.4 Proudové chránice pro pohyblivou montáž (PRCD)
4.4.5 Proudové chránice pro dodatecné zabudování do instalacní krabice (SRCD)
4.4.6 Proudové chránice s neprímým vypínáním
4.4.7 Zvláštní provedení prístroju pro detekci reziduálních proudu
4.5 Nerovnomerná zátež a neúplný pocet vodicu
4.6 Požadavky predmetových norem na proudové chránice
5. Selektivita proudových chránicu
6. Ochrana osob pred úrazem elektrickým proudem
6.1 Ochrana pred nebezpecným dotykem živých cástí
6.2 Ochrana pred nebezpecným dotykem neživých cástí
6.2.1 Ochrana v sítích TT
6.2.2 Ochrana v sítích TN
6.2.3 Proudové chránice v sítích IT
7. Ochrana majetku
7.1 Protipožární ochrana
7.2 Ochrana elektrických zarízení - hlídání izolacního stavu
8. Hranice použitelnosti proudových chránicu
9. Stupnování ochran
10. Pocty smrtelných úrazu v nízkonapetových instalacích
11. Merení proudových chránicu pri revizích
11.1 Požadavky na mericí prístroje pro revize
11.2 Overení oddelení stredního a ochranného vodice
11.3 Merení vybavovacího proudu
11.4 Merení vybavovacího casu
11.5 Merení dotykového napetí
11.6 Merení impedance vypínací smycky za proudovými chránici v síti
11.7 Merení speciálních typu proudových chránicu
11.8 Volba mericího prístroje
12. Chyby v zapojení a nežádoucí vypínání proudových chránicu
12.1 Nežádoucí vypínání zpusobená chybou v zapojení
12.2 Nežádoucí vypínání zpusobená vnejšími elektrickými vlivy
13 Požadavky elektrotechnických predpisu na ochranu proudovými chránici v ruzných objektech
13.1 Použití proudových chránicu v nových instalacích
13.1.1 Elektrická instalace v obcanské a bytové výstavbe
13.1.2 Prozatímní elektrická zarízení
13.1.3 Elektrická zarízení ve zdravotnictví
13.2 Požadavky na starší instalace
14. Provozní spolehlivost proudových chránicu
14.1 Výsledky výzkumu provozní spolehlivosti
14.2 Konstrukcní rešení chránicu se zvýšenou provozní spolehlivostí
14.3 Ochrana pred pretížením kontaktu
15. Pravidelné kontroly a umístení proudových chránicu