ČES 340195

doporučení ČES 34.01.95 - Ochrana elektronických zařízení před přepětím. Část 1: Kritéria použití

Objednat
Cena: 19 Kč
včetně 15 % DPH
ks

Anotace obsahu

Stále více se setkáváme s nutností chránit elektrická a především elektronická zařízení před přepětím. Tato nutnost je způsobena zejména tím, že je provozováno velké množství citlivých, převážně elektronických zařízení (např. počítačů), jejichž spolehlivá funkce podmiňuje provoz řady firem a institucí. Tato zařízení jsou mnohdy připojována na nevhodné elektrické rozvody.
Doporučení je koncipováno jako pracovní pomůcka pro rozhodnutí o způsobu a rozsahu ochrany elektronických zařízení před přepětím v jednotlivých objektech u projektovaných nebo již provozovaných zařízení. Realizace této ochrany představuje určité finanční náklady. Proto je třeba vyhodnotit potřebu a účelnost její instalace v návaznosti na míru ohrožení funkce elektronických zařízení.

Doporučení je určeno investorům, projektantům, montážním firmám i provozovatelům elektrických a elektronických zařízení.

Obsah publikace

I. Všeobecně

II. Vyhodnocení ohrožení objektu atmosférickým přepětím

III. Vyhodnocení ohrožení elektronických zařízení provozními přepětími

IV. Vyhodnocení úrovně ztrát z důvodu omezení funkce nebo poškození elektronických zařízení

V. Stanovení rozsahu a způsobu ochrany před přepětím

VI. Závěr

Označení ČES 340195
Katalogové číslo 170007
Cena 19 Kč19
Jazyk čeština

S touto položkou zákazníci nejvíce kupují

ČES 330103
doporučení ČES 33.01.03 - Elektrická instalace v objektech se shromažďovacími prostory pro služby a ve výškových budovách

ČES 330298
doporučení ČES 33.02.98 - Podmínky použití nadproudových jistících prvků při ochraně odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41

Publikace svazek 85
Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fontánách - autor Ing. Karel Dvořáček

ČSN 34 0350 ed. 2 (340350)
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

Publikace svazek 92
Elektrická zařízení v prostorách s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů, par a prachů (druhé - aktualizované vydání) - Ing. Jan Pohludka, Ing. Jaromír Hrubý

Tuto položku naleznete v kategorii Elektrotechnické příručky