Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Požární bezpečnost staveb

KatalogOznačení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
83429ČSN 73 0802 (730802) - květen 2009 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t
objednat pouze normu (945 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (1 010 Kč)
objednat pouze změny (65 Kč)

85255ČSN 73 0804 (730804) - únor 2010 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t
objednat pouze normu (990 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (1 055 Kč)
objednat pouze změny (65 Kč)

82991ČSN 73 0810 (730810) - duben 2009 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.12t, Z2 2.13t, Z3 6.13t
objednat pouze normu (440 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (629 Kč)
objednat pouze změny (189 Kč)

21897ČSN 73 0818 (730818) - červenec 1997
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.02t
objednat pouze normu (350 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (382 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

78490ČSN 73 0821 ed. 2 (730821) - květen 2007
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
230 Kč vč. DPH
32722ČSN 73 0822 (730822) - září 1986
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
125 Kč vč. DPH
84828ČSN EN 13501-1 +A1 (730860) - únor 2010 nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
440 Kč vč. DPH
31047ČSN 73 0824 (730824) - prosinec 1992
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
125 Kč vč. DPH
88381ČSN 73 0831 (730831) - červen 2011 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t
objednat pouze normu (350 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (382 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

86662ČSN 73 0833 (730833) - září 2010 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t
objednat pouze normu (230 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (262 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

87631ČSN 73 0834 (730834) - březen 2011 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t
objednat pouze normu (350 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (612 Kč)
objednat pouze změny (262 Kč)

75181ČSN 73 0835 (730835) - duben 2006
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t
objednat pouze normu (340 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (372 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

94913ČSN 73 0842 (730842) - březen 2014 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
340 Kč vč. DPH
62069ČSN 73 0843 (730843) - červenec 2001
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t
objednat pouze normu (230 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (262 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

90685ČSN 73 0845 (730845) - květen 2012 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Sklady
340 Kč vč. DPH
92100ČSN EN 1363-1 (730851) - leden 2013 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
440 Kč vč. DPH
58088ČSN EN 1363-2 (730851) - únor 2000
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
230 Kč vč. DPH
57165ČSN P ENV 1363-3 (730851) - listopad 1999
Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí
230 Kč vč. DPH
95070ČSN EN 1634-1 (730852) - červen 2014 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
72602ČSN EN 1634-3 (730852) - březen 2005
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
230 Kč vč. DPH
58836ČSN EN 1364-1 (730853) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
350 Kč vč. DPH
58835ČSN EN 1364-2 (730853) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
230 Kč vč. DPH
92527ČSN EN 1365-1 (730854) - březen 2013 nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.13t
objednat pouze normu (340 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (360 Kč)
objednat pouze změny (20 Kč)

58832ČSN EN 1365-2 (730854) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
340 Kč vč. DPH
58833ČSN EN 1365-3 (730854) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
230 Kč vč. DPH
58831ČSN EN 1365-4 (730854) - květen 2000
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
190 Kč vč. DPH
58086ČSN EN 1366-1 (730857) - únor 2000
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
350 Kč vč. DPH
58087ČSN EN 1366-2 (730857) - únor 2000
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
340 Kč vč. DPH
86106ČSN EN 13238 (730859) - červen 2010 nové vydání
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
190 Kč vč. DPH
31054ČSN 73 0863 (730863) - únor 1991
Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.14t
objednat pouze normu (230 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (262 Kč)
objednat pouze změny (32 Kč)

31056ČSN 73 0865 (730865) - únor 1987
Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
190 Kč vč. DPH
18389ČSN 73 0872 (730872) - leden 1996
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
190 Kč vč. DPH
67070ČSN 73 0873 (730873) - červen 2003
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
350 Kč vč. DPH
87630ČSN 73 0875 (730875) - duben 2011 nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
230 Kč vč. DPH
86885ČSN EN ISO 1182 (730882) - říjen 2010 nové vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
350 Kč vč. DPH
87089ČSN EN ISO 1716 (730883) - prosinec 2010 nové vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
340 Kč vč. DPH
87985ČSN EN ISO 11925-2 (730884) - duben 2011 nové vydání
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
350 Kč vč. DPH
67912ČSN 65 0201 (650201) - srpen 2003
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.06t
objednat pouze normu (550 Kč)
objednat normu včetně změn - komplet (740 Kč)
objednat pouze změny (190 Kč)