Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Požární bezpečnost staveb

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
83429 ČSN 73 0802 (730802) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


1 010 Kč vč. DPH
85255 ČSN 73 0804 (730804) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t, Z2 2.15t


1 245 Kč vč. DPH
82991 ČSN 73 0810 (730810) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.12t, Z2 2.13t, Z3 6.13t


629 Kč vč. DPH
21897 ČSN 73 0818 (730818)
Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.02t


382 Kč vč. DPH
78490 ČSN 73 0821 ed. 2 (730821)
Požární bezpečnost staveb - Požární odolnost stavebních konstrukcí
230 Kč vč. DPH
32722 ČSN 73 0822 (730822)
Požárně technické vlastnosti hmot. Šíření plamene po povrchu stavebních hmot
125 Kč vč. DPH
84828 ČSN EN 13501-1 +A1 (730860) nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
440 Kč vč. DPH
31047 ČSN 73 0824 (730824)
Požární bezpečnost staveb. Výhřevnost hořlavých látek
125 Kč vč. DPH
88381 ČSN 73 0831 (730831) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


382 Kč vč. DPH
86662 ČSN 73 0833 (730833) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


262 Kč vč. DPH
87631 ČSN 73 0834 (730834) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Změny staveb
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.11t, Z2 2.13t


612 Kč vč. DPH
75181 ČSN 73 0835 (730835)
Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.13t


372 Kč vč. DPH
94913 ČSN 73 0842 (730842) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Objekty pro zemědělskou výrobu
340 Kč vč. DPH
62069 ČSN 73 0843 (730843)
Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.09t


262 Kč vč. DPH
90685 ČSN 73 0845 (730845) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Sklady
340 Kč vč. DPH
92100 ČSN EN 1363-1 (730851) nové vydání
Zkoušení požární odolnosti - Část 1: Základní požadavky
440 Kč vč. DPH
58088 ČSN EN 1363-2 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 2: Alternativní a doplňkové postupy
230 Kč vč. DPH
57165 ČSN P ENV 1363-3 (730851)
Zkoušení požární odolnosti - Část 3: Ověřování charakteristik pecí
230 Kč vč. DPH
95070 ČSN EN 1634-1 (730852) nové vydání
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování - Část 1: Zkouška požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
590 Kč vč. DPH
72602 ČSN EN 1634-3 (730852)
Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 3: Kouřotěsné dveře a uzávěry otvorů
230 Kč vč. DPH
58836 ČSN EN 1364-1 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 1: Stěny
350 Kč vč. DPH
58835 ČSN EN 1364-2 (730853)
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků - Část 2: Podhledy
230 Kč vč. DPH
92527 ČSN EN 1365-1 (730854) nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 1: Stěny
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.13t


360 Kč vč. DPH
96596 ČSN EN 1365-2 (730854) nové vydání
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 2: Stropy a střechy
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
350 Kč vč. DPH
58833 ČSN EN 1365-3 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 3: Nosníky
230 Kč vč. DPH
58831 ČSN EN 1365-4 (730854)
Zkoušení požární odolnosti nosných prvků - Část 4: Sloupy
190 Kč vč. DPH
96344 ČSN EN 1366-1 (730857) nové vydání
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 1: Vzduchotechnická potrubí
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
550 Kč vč. DPH
58087 ČSN EN 1366-2 (730857)
Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 2: Požární klapky
340 Kč vč. DPH
86106 ČSN EN 13238 (730859) nové vydání
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Postupy kondicionování a obecná pravidla pro výběr podkladů
190 Kč vč. DPH
31054 ČSN 73 0863 (730863)
Požárně technické vlastnosti hmot. Stanovení šíření plamene po povrchu stavebních hmot
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.14t


262 Kč vč. DPH
31056 ČSN 73 0865 (730865)
Požární bezpečnost staveb. Hodnocení odkapávání hmot z podhledů stropů a střech
190 Kč vč. DPH
18389 ČSN 73 0872 (730872)
Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením
190 Kč vč. DPH
67070 ČSN 73 0873 (730873)
Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou
350 Kč vč. DPH
87630 ČSN 73 0875 (730875) nové vydání
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení
230 Kč vč. DPH
86885 ČSN EN ISO 1182 (730882) nové vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Zkouška nehořlavosti
350 Kč vč. DPH
87089 ČSN EN ISO 1716 (730883) nové vydání
Zkoušení reakce výrobků na oheň - Stanovení spalného tepla (kalorické hodnoty)
340 Kč vč. DPH
87985 ČSN EN ISO 11925-2 (730884) nové vydání
Zkoušení reakce na oheň - Zápalnost stavebních výrobků vystavených přímému působení plamene - Část 2: Zkouška malým zdrojem plamene
350 Kč vč. DPH
67912 ČSN 65 0201 (650201)
Hořlavé kapaliny - Prostory pro výrobu, skladování a manipulaci
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.06t


740 Kč vč. DPH