Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Vánoční provoz a PF 2015

Vážení zákazníci,

pokud budete chtít doručit normy ještě v tomto roce, objednejte si je do pátku 19. prosince do 11 hodin při zaslání doporučenou zásilkou nebo Balíkem do ruky, případně do pondělí 22. prosince do 15 hodin při zaslání EMS. Objednávky, které nám zašlete po těchto lhůtách, vyřídíme až v pondělí 5. ledna 2015.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2015.

skrýt tuto zprávu

Elektro normy

Tato stránka obsahuje pouze malou část ze všech platných norem v oboru elektro. Další normy z oboru elektro naleznete ve třídách 33 (Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy), 34 (Elektrotechnika), 35 (Elektrotechnika) a 36 (Elektrotechnika).

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
32673 ČSN 33 0165 (330165)
Elektrotechnické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.93, Z1 3.98t, Z2 7.02t, Z3 3.08t, Z4 4.14tNorma bude zrušena k 1. říjnu 2015 (zobrazit náhrady)
451 Kč vč. DPH
88389 ČSN EN 60445 ed. 4 (330160)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
340 Kč vč. DPH
32715 ČSN EN 60529 (330330)
Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, A2 6.14t


755 Kč vč. DPH
80597 ČSN EN 60664-1 ed. 2 (330420)
Koordinace izolace zařízení nízkého napětí - Část 1: Zásady, požadavky a zkoušky
770 Kč vč. DPH
32590 ČSN 33 1500 (331500)
Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 8.96t, Z2 4.00t, Z3 4.04t, Z4 9.07t


509 Kč vč. DPH
84306 ČSN 33 1600 ed. 2 (331600) nové vydání
Revize a kontroly elektrických spotřebičů během používání
340 Kč vč. DPH
83182 ČSN 33 2000-1 ed. 2 (332000) nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice
440 Kč vč. DPH
78895 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t


675 Kč vč. DPH
86830 ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 (332000) nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy
350 Kč vč. DPH
15294 ČSN 33 2000-4-473 (332000)
Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně proti nadproudům
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.95t, Oprava 1 7.07t


282 Kč vč. DPH
85521 ČSN 33 2000-7-729 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Uličky pro obsluhu nebo údržbu
230 Kč vč. DPH
85482 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.14t


582 Kč vč. DPH
90331 ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče
570 Kč vč. DPH
79145 ČSN 33 2000-6 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
440 Kč vč. DPH
89336 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení
945 Kč vč. DPH
57050 ČSN 33 2000-5-537 (332000)
Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování a spínání
125 Kč vč. DPH
86557 ČSN 33 2000-5-551 ed. 2 (332000) nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní zařízení - Článek 551: Nízkonapěťová zdrojová zařízení
190 Kč vč. DPH
79175 ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.12t


262 Kč vč. DPH
83957 ČSN 33 2130 ed. 2 (332130) nové vydání
Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.14tNorma bude zrušena k 31. lednu 2016 (zobrazit náhrady)
472 Kč vč. DPH
2603 ČSN 33 2180 (332180)
Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.87t


465 Kč vč. DPH
23387 ČSN 33 4010 (334010)
Elektrotechnické předpisy. Ochrana sdělovacích vedení a zařízení proti přepětí a nadproudu atmosférického původu
350 Kč vč. DPH
84186 ČSN 34 0350 ed. 2 (340350) nové vydání
Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
190 Kč vč. DPH
88947 ČSN EN 62305-3 ed. 2 (341390) nové vydání
Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.13t


1 010 Kč vč. DPH
92053 ČSN EN 62305-2 ed. 2 (341390) nové vydání
Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
590 Kč vč. DPH
88812 ČSN EN 62305-4 ed. 2 (341390) nové vydání
Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
590 Kč vč. DPH
88945 ČSN EN 62305-1 ed. 2 (341390) nové vydání
Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
550 Kč vč. DPH
56217 ČSN 34 7409 (347409)
Systém značení kabelů a vodičů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 2.07t


222 Kč vč. DPH
79996 ČSN EN 61557-1 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 1: Všeobecné požadavky
230 Kč vč. DPH
80002 ČSN EN 61557-4 ed. 2 (356230)
Elektrická bezpečnost v nízkonapěťových rozvodných sítích se střídavým napětím do 1 000 V a se stejnosměrným napětím do 1 500 V - Zařízení ke zkoušení, měření nebo sledování činnosti prostředků ochrany - Část 4: Odpor vodičů uzemnění, ochranného pospojování a vyrovnání potenciálu
190 Kč vč. DPH
94729 ČSN EN 1838 (360453) nové vydání
Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
56315 ČSN EN 60598-2-22 (360600)
Svítidla - Část 2-22: Zvláštní požadavky - Svítidla pro nouzové osvětlení
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Z1 2.05t, A2 11.08t


622 Kč vč. DPH
57811 ČSN 36 1559-1 (361559)
Elektrické ruční nářadí - Část I: Všeobecné specifikace
550 Kč vč. DPH
77236 ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t


2 840 Kč vč. DPH