Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN 34 2710 Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN 34 2710 (342710) Aktuální vydání

Elektrická požární signalizace - Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba

Objednatks

Zobrazit všechny normy ze třídy 3427 Požární signalizace a dorozumívací zařízení

ICS: 13.220.20 Požární ochrana

Označení ČSN 34 2710 (342710)
Katalogové číslo 88891
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 2011
Datum účinnosti 2011-10-01
Jazyk čeština
Počet stran 100 stran formátu A4
EAN kód 8590963888910
Změny a opravy Z1 8.13t
Tato norma nahradila ČSN 34 2710 (342710) z srpna 1977
ČSN P CEN/TS 54-14 (342710) z prosince 2005
Náhled normy náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma stanoví zásady pro projektování, navrhování, montáž, uvedení do provozu, kontroly, údržbu a opravy systémů EPS platné pro:
- nové stavební objekty a technologické soubory (včetně jejich částí a prostorů);
- změny stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- změny v užívání stávajících stavebních objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů);
- zajištění podmínek kontrol provozuschopnosti, údržby a oprav instalovaných systémů EPS.
Pro stanovení podmínek pro navrhování EPS v rámci požárně bezpečnostního řešení platí ČSN 73 0875.
Norma platí pro:
- systémy EPS sloužící k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, ke spolehlivému samočinnému ovládání či monitorování stavu zařízení připojených na výstupy ústředny EPS (např. požárně bezpečnostní zařízení) a k samočinnému zabezpečení dalších opatření (např. vypnutí strojů, uzavření potrubních či dopravních systémů, přenos požárního poplachu na vzdálenou ohlašovnu požárů), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (jako je ZDP, KTPO, OPPO signalizační zařízení apod.);
- projektování objektů a technologických souborů (včetně jejich částí a prostorů), pro které platí samostatné technické normy nebo předpisy obsahující požadavky na požární bezpečnost staveb, platí tato norma v rozsahu, ve kterém se na ni příslušné technické normy nebo předpisy odvolávají.
Norma neplatí pro:
- poplachové zabezpečovací a tísňové systémy podle ČSN EN 50131-1;
- zařízení autonomní detekce a signalizace; autonomní hlásiče kouře podle ČSN EN 14604 nejsou ve smyslu ČSN EN 54-1 považovány za komponenty systémů EPS.

Náhled obsahu normy

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0875 (730875)
Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

ČSN EN 54-1 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN 73 0831 (730831)
Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN EN 54-21 (342710)
Elektrická požární signalizace - Část 21: Poplachová a poruchová přenosová zařízení

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN 34 27 10
  • ČSN 342710
  • ČSN 34 27 10 : 2011
  • ČSN 342710:2011
  • ČSN 34 2710:2011