Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 60384-22 ed. 2 (358291) z září 2012

Norma bude zrušena k 5. březnu 2022 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 60384-22 ed. 3 (358291) - říjen 2019

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 22: Dílčí specifikace - Neproměnné vícevrstvé kondenzátory s keramickým dielektrikem pro povrchovou montáž, třída 2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč