Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 50445 (050697) z prosince 2008

Norma bude zrušena k 28. září 2021 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN IEC 62822-1 (050694) - červen 2019

Elektrická svařovací zařízení - Posuzování omezení v souvislosti s expozicí člověka elektromagnetickým polem (0 Hz - 300 GHz) - Část 1: Norma skupiny výrobků

350 Kč