Náhrady ke zrušené normě ČSN EN 1568-2 (389833) z září 2008

Norma byla zrušena k 30. listopadu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN EN 1568-2 ed. 2 (389833) - květen 2018 aktuální vydání

Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč