Náhrady ke zrušené normě ČSN 73 0601 (730601) z února 2006

Norma byla zrušena k 1. říjnu 2019 a nahrazena toutu normou:

ČSN 73 0601 (730601) - září 2019 aktuální vydání

Ochrana staveb proti radonu z podloží

440 Kč