ČSN (normy i změny) z ledna 2022

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 14839-1 (011482) - leden 2022 nové vydání

Vibrace - Vibrace točivých strojů vybavených aktivními magnetickými ložisky - Část 1: Slovník

340 Kč

ČSN ISO 50003 (011515) - leden 2022 nové vydání

Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

550 Kč

ČSN EN ISO 21388 (011640) - leden 2022

Akustika - Management přizpůsobování sluchadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P ISO/TS 11819-3 (011679) - leden 2022 nové vydání

Akustika - Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk - Část 3: Referenční pneumatiky

340 Kč

ČSN ISO 5130 (011686) - leden 2022

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku vyzařované stojícími silničními vozidly

340 Kč

ČSN EN ISO 18314-4 (011730) - leden 2022

Analytická kolorimetrie - Část 4: Metamerický index u párů vzorků při změně druhu světla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 7083 (013138) - leden 2022 nové vydání

Technická dokumentace produktu - Značky používané v technické dokumentaci produktu - Tvary a rozměry

770 Kč

ČSN EN ISO 17450-3 (014103) - leden 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 3: Tolerované prvky

340 Kč

ČSN EN ISO 17450-4 (014103) - leden 2022 nové vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Obecné pojmy - Část 4: Geometrické charakteristiky pro kvantifikaci GPS úchylek

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17378 (018507) - leden 2022

Inteligentní dopravní systémy - Městské ITS - Řízení kvality ovzduší v městských oblastech

440 Kč

02 Strojní součásti

ČSN ISO 8991 (020010) - leden 2022

Systém označování spojovacích součástí

340 Kč

ČSN EN 13411-7 (024470) - leden 2022

Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 7: Symetrické klínové vidlicové objímky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 11845 (038100) - leden 2022 nové vydání

Koroze kovů a slitin - Obecné zásady pro korozní zkoušky

230 Kč

ČSN ISO 10074 (038650) - leden 2022 nové vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách

340 Kč

ČSN EN 15339-2 (038713) - leden 2022 nové vydání

Žárové stříkání - Bezpečnostní požadavky na zařízení pro žárové stříkání - Část 2: Jednotky pro regulaci přívodu plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN 60974-11 ed. 3/změna Z1 (052205) - leden 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

Změna bude zrušena k 20. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 60974-13/změna Z1 (052205) - leden 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Svařovací svorka

Změna bude zrušena k 20. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60974-11 ed. 4 (052205) - leden 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 11: Držáky elektrod

230 Kč

ČSN EN IEC 60974-13 ed. 2 (052205) - leden 2022

Zařízení pro obloukové svařování - Část 13: Zpětná svařovací svorka

230 Kč

ČSN EN ISO 8167 (052690) - leden 2022

Odporové svařování - Výstupkové svařování - Výstupky pro odporové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. březnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN ISO 15245-1 (078603) - leden 2022 nové vydání

Lahve na přepravu plynů - Válcové závity pro spojení ventilů s lahvemi - Část 1: Specifikace

230 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN 16798-9 (127027) - leden 2022 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN 17088 (127801) - leden 2022

Větrací systémy s postranními závěsnými clonami - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1254-20 (138400) - leden 2022

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 20: Definice, rozměry závitu, zkušební metody, odkazy a doplňkové informace

550 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-3-18/změna A2 (184001) - leden 2022

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 61587-6/změna Z1 (188003) - leden 2022

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně

Změna bude zrušena k 17. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61587-6 ed. 2 (188003) - leden 2022

Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Zkoušky pro IEC 60917 a IEC 60297 - Část 6: Bezpečnostní hlediska pro vnitřní skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - leden 2022 nové vydání

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - leden 2022 nové vydání

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 29262 (203001) - leden 2022

Výrobní zařízení pro mikrosystémy - Rozhraní mezi koncovým efektorem a manipulačním systémem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 3408-1 (205710) - leden 2022

Kuličkové šrouby - Část 1: Slovník a označení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1175 (268830) - leden 2022 nové vydání

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektrické a elektronické systémy

945 Kč

ČSN EN 1175-1 +A1/změna Z1 (268830) - leden 2022

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 1: Všeobecné požadavky na elektrovozíky

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1175-2 +A1/změna Z1 (268830) - leden 2022

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 2: Všeobecné požadavky na motovozíky

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1175-3 +A1/změna Z1 (268830) - leden 2022

Bezpečnost motorových vozíků - Požadavky na elektroinstalaci - Část 3: Zvláštní požadavky na systémy přenosu elektrické energie motovozíků

Změna byla zrušena k 31. červenci 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15620 (269633) - leden 2022 nové vydání

Ocelové statické skladovací systémy - Tolerance, deformace a vůle

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 13586 (270137) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Přístupy

340 Kč

ČSN EN 15011 (270210) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Mostové a portálové jeřáby

590 Kč

ČSN EN 16851 +A1 (270211) - leden 2022 nové vydání

Jeřáby - Systémy lehkých jeřábů

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 16116-2 (280327) - leden 2022

Železniční aplikace - Konstrukční požadavky na stupačky, madla a přístup posádky - Část 2: Nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12082 +A1 (280535) - leden 2022 nové vydání

Železniční aplikace - Nápravová ložiska - Zkouška výkonnosti

440 Kč

ČSN EN 15355 (284042) - leden 2022 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

550 Kč

ČSN EN 15085-2/Oprava 1 (284401) - leden 2022

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich součástí - Část 2: Požadavky na výrobce při svařování

20 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 18541-1 (300558) - leden 2022 nové vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 1: Obecné informace a definice případu použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18541-2 (300558) - leden 2022 nové vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 2: Technické požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18541-3 (300558) - leden 2022 nové vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 3: Požadavky na funkční uživatelské rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 18541-4 (300558) - leden 2022 nové vydání

Silniční vozidla - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě automobilu (RMI) - Část 4: Zkouška shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN ISO 22737 (300643) - leden 2022

Inteligentní dopravní systémy - Systémy automatizované jízdy při nízkých rychlostech (LSAD) pro předdefinované trasy - Funkční a systémové požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 17278 (307101) - leden 2022

Zemní plyn - Zařízení na doplňování paliva do vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 14946 (320022) - leden 2022 nové vydání

Malá plavidla - Maximální nosnost

190 Kč

ČSN EN ISO 14945 ed. 2 (321021) - leden 2022 nové vydání

Malá plavidla - Štítek zhotovitele

230 Kč

ČSN EN ISO 14945/změna Z1 (321021) - leden 2022

Malá plavidla - Štítek plavidla

Změna byla zrušena k 30. červnu 2022.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9093 (325023) - leden 2022 nové vydání

Malá plavidla - Zaburtové ventily a trupové průchodky

230 Kč

ČSN IEC 60092-360 (326611) - leden 2022 nové vydání

Elektrická instalace na lodích - Část 360: Izolační a plášťové směsi silových, kontrolních, přístrojových a komunikačních kabelů na plavidlech a pobřežních zařízeních

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 63044-1/změna A1 (332151) - leden 2022

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 1: Obecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 62061/změna Z1 (332208) - leden 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost elektrických, elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů souvisejících s bezpečností

Změna bude zrušena k 26. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62061 ed. 2 (332208) - leden 2022

Bezpečnost strojních zařízení - Funkční bezpečnost řídicích systémů souvisejících s bezpečností

945 Kč

ČSN CLC IEC/TS 60079-47 (332320) - leden 2022

Výbušné plynné atmosféry - Část 47: Zařízení chráněné dvouvodičovým jiskrově bezpečným Ethernet systémem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60079-14 ed. 4/Oprava 2 (332320) - leden 2022

Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

20 Kč

ČSN EN 50134-5 ed. 2 (334594) - leden 2022

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 2/změna Z1 (334900) - leden 2022

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Změna bude zrušena k 1. červnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61968-3 ed. 3 (334900) - leden 2022

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 3: Rozhraní pro provoz soustavy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 730 Kč

ČSN EN IEC 62488-3 (335010) - leden 2022

Komunikační systémy po elektrickém vedení pro aplikace v energetických společnostech - Část 3: Terminály digitálního přenosu po elektrickém vedení (DPLC) a hybridní terminály ADPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 50459-1 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 1: Obecné principy pro prezentaci informací ERTMS/ETCS/GSM-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CLC/TS 50459-2 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 2: Ergonomické uspořádání informací GSM-R

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN CLC/TS 50459-3 (342675) - leden 2022

Drážní zařízení - Sdělovací, zabezpečovací a systémy zpracování dat - Evropský systém řízení železniční dopravy - Rozhraní strojvedoucí-vlak - Část 3: Ergonomické uspořádání informací, které nepatří do ETCS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 60695-11-11 (345615) - leden 2022

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-11: Zkoušky plamenem - Stanovení charakteristického tepelného toku pro zapálení z bezkontaktního zdroje plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60455-3-8/změna Z1 (346571) - leden 2022

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Změna bude zrušena k 21. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60455-3-8 ed. 2 (346571) - leden 2022

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 8: Pryskyřice pro příslušenství kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50290-2-24 ed. 2 (347820) - leden 2022 nové vydání

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Polyethylenové směsi pro pláště

230 Kč

ČSN EN 50290-2-24/změna Z1 (347820) - leden 2022

Komunikační kabely - Část 2-24: Společná pravidla návrhu a konstrukce - PE pro pláště

Změna bude zrušena k 19. lednu 2024.

32 Kč

ČSN EN 50290-2-27 ed. 2 (347820) - leden 2022 nové vydání

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové plášťové směsi na bázi polyolefinů pro kabely se zlepšenými vlastnostmi při hoření a požáru (HFFR)

190 Kč

ČSN EN 50290-2-27/změna Z1 (347820) - leden 2022

Komunikační kabely - Část 2-27: Společná pravidla návrhu a konstrukce - Bezhalogenové termoplastické směsi pro pláště se zpomaleným šířením plamene

Změna bude zrušena k 19. lednu 2024.

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61800-2 ed. 2/změna Z1 (351720) - leden 2022

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

Změna bude zrušena k 7. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61800-2 ed. 3 (351720) - leden 2022

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.22t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

965 Kč

ČSN EN 61076-3-122/změna Z1 (354621) - leden 2022

Konektory pro elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a gigabitové ethernetové aplikace v drsných prostředích

Změna bude zrušena k 26. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61076-2-011 (354621) - leden 2022

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 2-011: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro konektory s bajonetovým spojením B12, založené na spojovacím rozhraní podle IEC 61076-2-101 a IEC 61076-2-109

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 61076-3-122 ed. 2 (354621) - leden 2022

Konektory pro elektrická a elektronická zařízení - Požadavky na výrobky - Část 3-122: Předmětová specifikace pro 8pólové, stíněné, volné a pevné konektory pro I/O a přenos dat s frekvencemi do 500 MHz a proudovou zatížitelností v průmyslových prostředích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61010-2-130 (356502) - leden 2022

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-130: Zvláštní požadavky na zařízení určené pro užití dětmi ve vzdělávacích institucích

350 Kč

ČSN EN IEC/IEEE 60980-344 (356683) - leden 2022

Jaderná zařízení - Zařízení důležitá z hlediska bezpečnosti - Ověřování seizmické způsobilosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 62271-200 ed. 2/změna Z1 (357181) - leden 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

Změna bude zrušena k 1. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62271-200 ed. 3 (357181) - leden 2022

Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 200: Kovově kryté rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

770 Kč

ČSN EN 60938-1/změna Z1 (358270) - leden 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Změna bude zrušena k 21. červenci 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60938-1 ed. 2 (358270) - leden 2022

Neproměnné tlumivky pro elektromagnetické odrušení - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60384-2 ed. 2/změna Z1 (358291) - leden 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Změna bude zrušena k 17. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60384-2 ed. 3 (358291) - leden 2022

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 2: Dílčí specifikace - Neproměnné kondenzátory s dielektrikem z pokovené polyethylentereftalátové fólie určené pro stejnosměrný proud

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61760-2 ed. 2/změna Z1 (359310) - leden 2022

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 61760-2 ed. 3 (359310) - leden 2022

Technologie povrchové montáže - Část 2: Podmínky pro přepravu a skladování součástek pro povrchovou montáž (SMD) - Pokyn pro použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62878-2-602 (359378) - leden 2022

Technologie montáže zabudovaných součástek - Část 2-602: Směrnice pro vrstvený elektronický modul - Metoda hodnocení elektrické propojitelnosti mezi moduly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60335-2-90 ed. 3/změna Z1 (361045) - leden 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

Změna bude zrušena k 20. srpnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-90 ed. 4 (361050) - leden 2022

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.22t

740 Kč

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2/změna A2 (364801) - leden 2022

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

550 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-1 (367260) - leden 2022 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-1: Doporučené postupy pro energetický management

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CLC/TR 50600-99-2 (367260) - leden 2022 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 99-2: Doporučené postupy pro udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50600-2-1 ed. 2 (367260) - leden 2022 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov

440 Kč

ČSN EN 50600-2-1/změna Z1 (367260) - leden 2022

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-1: Výstavba budov

Změna bude zrušena k 22. březnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 50600-2-5 ed. 2 (367260) - leden 2022 nové vydání

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50600-2-5/změna Z1 (367260) - leden 2022

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 2-5: Zabezpečovací systémy

Změna bude zrušena k 22. březnu 2024.

32 Kč

ČSN CLC/TS 50703-2 (367605) - leden 2022

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 2: Specifické požadavky na zkoušení součástí LPS používaných v prostředí s nebezpečím výbuchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61996-1 ed. 2/změna A1 (367841) - leden 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Palubní záznamník údajů plavby (VDR) - Část 1: Technické požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN IEC 63173-1 (367855) - leden 2022

Námořní navigační a radiokomunikační zařízení a systémy - Datové rozhraní - Část 1: Plán trasy S-421 založený na S-100

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN 50554 ed. 2 (367924) - leden 2022 nové vydání

Základní norma pro posouzení vystavení vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím in situ v blízkosti vysílacího stanoviště

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50554/změna Z1 (367924) - leden 2022

Základní norma pro posouzení vysílacího stanoviště v místě instalace ve vztahu k vystavení obyvatelstva vysokofrekvenčním elektromagnetickým polím

Změna bude zrušena k 26. dubnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 62040-3 ed. 2/změna Z1 (369066) - leden 2022

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Změna bude zrušena k 26. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN IEC 62040-3 ed. 3 (369066) - leden 2022

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN ISO/IEC 27102 (369720) - leden 2022

Správa a řízení bezpečnosti informací - Směrnice pro pojištění kybernetických rizik

230 Kč

ČSN P ISO/IEC TS 27110 (369773) - leden 2022

Bezpečnost informací, kybernetická bezpečnost a ochrana soukromí - Směrnice pro vývoj rámce kybernetické bezpečnosti

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 14972-14 (389260) - leden 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 14: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech nad 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14972-15 (389260) - leden 2022

Stabilní hasicí zařízení - Mlhová zařízení - Část 15: Zkušební postup systémů s otevřenými hubicemi pro spalovací turbíny v uzavřených prostorech do 260 m3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10222-2 +A1 (420290) - leden 2022 nové vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 2: Feritické a martenzitické oceli pro použití při vyšších teplotách

340 Kč

ČSN EN 10222-4 +A1 (420290) - leden 2022 nové vydání

Ocelové výkovky pro tlakové účely - Část 4: Svařitelné jemnozrnné oceli s vyšší mezí kluzu

230 Kč

ČSN ISO 22407 (420394) - leden 2022

Kovové materiály - Zkoušení únavy - Metoda ohýbání v rovině osy síly

340 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 28139 ed. 2 (471005) - leden 2022 nové vydání

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové rosiče poháněné spalovacím motorem - Bezpečnostní a environmentální požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN ISO 28139/změna Z1 (471005) - leden 2022

Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky

Změna bude zrušena k 31. květnu 2024.

32 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 19085-1 (496070) - leden 2022 nové vydání

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky

590 Kč

ČSN EN ISO 19085-17 (496070) - leden 2022

Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 17: Olepovací stroje poháněné řetězem

590 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 16820 (560691) - leden 2022 nové vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Sekvenční analýza

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 9235 (569805) - leden 2022 nové vydání

Přírodní aromatické suroviny - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 815-1 (621456) - leden 2022 nové vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 1: Při laboratorních nebo zvýšených teplotách

230 Kč

ČSN ISO 815-2 (621456) - leden 2022 nové vydání

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení trvalé deformace v tlaku - Část 2: Při snížených teplotách

340 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 10619-2 (635216) - leden 2022 nové vydání

Pryžové a plastové hadice a hadičky - Měření ohebnosti a tuhosti - Část 2: Ohybové zkoušky při snížených teplotách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11403-1 (640010) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 1: Mechanické vlastnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11403-3 (640010) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Stanovení a prezentace srovnatelných vícebodových hodnot - Část 3: Vliv prostředí na vlastnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 14852 (640511) - leden 2022 nové vydání

Stanovení úplné aerobní biodegradability plastových materiálů ve vodném prostředí - Metoda založená na analýze uvolněného oxidu uhličitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14631 (642840) - leden 2022 nové vydání

Vytlačované desky z rázově houževnatého polystyrenu (PS-I) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12017 (643413) - leden 2022 nové vydání

Plasty - Polymethylmetakrylátové desky s dvojitou a trojitou stěnou - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1555-3 (646412) - leden 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 3: Tvarovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1555-4 (646412) - leden 2022 nové vydání

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1555-5 (646412) - leden 2022

Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 5: Vhodnost použití systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 23856 (646436) - leden 2022

Tlakové a beztlakové plastové potrubní systémy pro rozvody vody, kanalizační přípojky a stokové sítě - Reaktoplasty vyztužené skleněnými vlákny (GRP) na bázi nenasycených polyesterových pryskyřic (UP)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

TNI ISO/TR 29662 (656014) - leden 2022

Ropné výrobky a kapaliny - Návod na zkoušení bodu vzplanutí a hořlavosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8130-10 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 10: Stanovení účinnosti nanášení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-2 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 2: Stanovení hustoty plynovým srovnávacím pyknometrem (rozhodčí metoda)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-3 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 3: Stanovení hustoty kapalinovým pyknometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-5 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 5: Stanovení tokových vlastností ve směsi se vzduchem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-6 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 6: Stanovení doby želatinace reaktoplastických práškových nátěrových hmot při dané teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8130-8 (673151) - leden 2022 nové vydání

Práškové nátěrové hmoty - Část 8: Hodnocení stability reaktoplastických práškových nátěrových hmot při skladování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 1114-3 (691809) - leden 2022 nové vydání

Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vytlačovací stroje a vytlačovací linky - Část 3: Bezpečnostní požadavky na odtahová zařízení

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - leden 2022 nové vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 10545-10 (725110) - leden 2022 nové vydání

Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-15 (725110) - leden 2022 nové vydání

Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia u keramických obkladových prvků

190 Kč

ČSN EN ISO 19634 (727501) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Keramické kompozity - Definice a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 19630 (727598) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metody vláknových výztuží - Stanovení mechanických vlastností vláken při okolní teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 20323 (727599) - leden 2022

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Zkušební metoda pro stanovení modulu pružnosti silných keramických povlaků při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-3 ed. 2 (730035) - leden 2022 nové vydání

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1- 3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

550 Kč

ČSN EN 1991-1-3/změna Z6 (730035) - leden 2022

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem

32 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - leden 2022 nové vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků

230 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - leden 2022

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení v budovách - Zjednodušená metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. září 2022 (přejít na náhradu).

440 Kč

ČSN EN 15882-5 (730856) - leden 2022

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti provozních instalací - Část 5: Kombinovaná těsnění prostupů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15804 +A1/změna Z2 (730912) - leden 2022

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

Změna bude zrušena k 31. říjnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 15804 +A2 (730912) - leden 2022 nové vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů

770 Kč

ČSN ISO 37101 (730931) - leden 2022

Udržitelný rozvoj ve společenstvích - Systém managementu udržitelného rozvoje - Požadavky s pokyny k použití

350 Kč

ČSN P 73 2490 (732490) - leden 2022

Vyšetřování a hodnocení stavebně-technického stavu existujících stavebních konstrukcí železobetonových chladicích věží a monolitických betonových průmyslových komínů

440 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7626 (757626) - leden 2022 nové vydání

Kvalita vod - Stanovení polonia 210

190 Kč

76 Služby

ČSN ISO 21401 (761102) - leden 2022

Služby cestovního ruchu a souvisící služby - Systém managementu udržitelnosti pro ubytovací zařízení - Požadavky

440 Kč

ČSN ISO 21902 (761207) - leden 2022

Cestovní ruch a souvisící služby - Přístupný cestovní ruch pro všechny - Požadavky a doporučení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 17483-1 (761703) - leden 2022

Soukromé bezpečnostní služby - Ochrana kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

79 Průmysl kožedělný

TNI CEN ISO/TR 16178 (795616) - leden 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Přehled nebezpečných chemických látek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 16181-1 (795640) - leden 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 1: Stanovení ftalátů po extrakci rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16181-2 (795640) - leden 2022

Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Část 2: Stanovení ftalátů bez extrakce rozpouštědlem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 20743 (800068) - leden 2022 nové vydání

Textilie - Stanovení antibakteriální aktivity textilních výrobků

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 19818-1 (832415) - leden 2022

Ochrana očí a obličeje - Ochrana proti laserovému záření - Část 1: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14031 (833617) - leden 2022 nové vydání

Expozice pracoviště - Kvantitativní měření vzdušných endotoxinů

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN ISO 12404 (836132) - leden 2022 nové vydání

Půdy a odpady - Návod pro výběr a použití screeningových metod

340 Kč

ČSN EN ISO 15192 (838022) - leden 2022

Půdy a odpady - Stanovení chromu(VI) v pevných materiálech alkalickým rozkladem a iontovou chromatografií se spektrofotometrickou detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17225-1 (838202) - leden 2022

Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. dubnu 2022 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 21654 (838304) - leden 2022

Tuhá alternativní paliva - Stanovení spalného tepla a výhřevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

84 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 11199-2 (841012) - leden 2022 nové vydání

Kompenzační pomůcky pro chůzi ovládané oběma rukama - Požadavky a zkušební metody - Část 2: Rolátory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22748 (841034) - leden 2022

Inkontinenční produkty pro absorpci moči a/nebo stolice - Názvy a zobrazení typů produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 14160 (855270) - leden 2022 nové vydání

Sterilizace výrobků pro zdravotní péči - Kapalná chemická sterilizační činidla pro zdravotnické prostředky pro jedno použití používající živočišné tkáně a jejich deriváty - Požadavky na charakterizaci, vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního procesu pro zdravotnické prostředky

440 Kč

ČSN EN ISO 22413 (855820) - leden 2022 nové vydání

Přenosové soupravy pro farmaceutické přípravky - Požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 3630-3 (856021) - leden 2022 nové vydání

Stomatologie - Endodontické nástroje - Část 3: Plniče plugger a spreader

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 348 V1.2.1 (870021) - leden 2022

Budiče audiofrekvenčních indukčních smyček až do 45 A v kmitočtovém rozsahu 10 Hz až 9 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 300 132-3 V2.2.1 (872006) - leden 2022

Environmentální inženýrství (EE) - Rozhraní pro napájení na vstupu zařízení pro informační a komunikační technologie (ICT) - Část 3: Napájení stejnosměrným napětím do 400 V

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 303 423 V1.3.1 (872015) - leden 2022

Environmentální inženýrství (EE) - Elektrická a elektronická zařízení určená pro domácnosti a kanceláře - Měření spotřeby elektrické energie v pohotovostním režimu při připojení na síť u propojovacích zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 302 567 V2.2.1 (874608) - leden 2022

Rádiová zařízení provozovaná při přenosových rychlostech násobku gigabitů/s v pásmu 60 GHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ETSI EN 303 676 V1.1.1 (875188) - leden 2022

Navigační radar používaný na vnitrozemských vodních cestách - Provozní, funkční a technické požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ETSI EN 303 758 V1.1.1 (875306) - leden 2022

Rádiová zařízení TETRA používající modulaci s proměnnou obálkou provozovaná v šířce pásma kanálu 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz nebo 150 kHz - Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN 91 0601 (910601) - leden 2022

Sedací nábytek - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro osoby s vyšší hmotností

350 Kč

ČSN 91 0604 (910604) - leden 2022

Průmyslové pracovní židle - Bezpečnostní požadavky, rozměry a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 16890 +A1 (911021) - leden 2022 nové vydání

Dětský nábytek - Matrace pro postýlky a kolébky - Požadavky na bezpečnost a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 16094 (917846) - leden 2022 nové vydání

Laminátové podlahové krytiny - Metoda zkoušení pro stanovení odolnosti proti drobnému poškrábání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

96 Kulturní dědictví

ČSN EN 17543 (961550) - leden 2022

Ochrana kulturního dědictví - Povrchové úpravy staveb - Průzkum a dokumentace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN ISO 19111/změna A1 (979830) - leden 2022

Geografická informace - Vyjádření prostorových referencí souřadnicemi

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19168-1 (979888) - leden 2022

Geografická informace - Geoprostorové aplikace pro vzhledy jevů - Část 1: Jádro

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč