Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) z května 2018

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
504464 ČSN EN 13306 (010660) - květen 2018 nové vydání
Údržba - Terminologie údržby
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
770 Kč vč. DPH
504880 ČSN ISO 10816-3/změna Amd. 1 (011412) - květen 2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 3: Průmyslové stroje se jmenovitým výkonem nad 15 kW a jmenovitými otáčkami mezi 120 1/min a 15 000 1/min při měření in situ
125 Kč vč. DPH
504881 ČSN ISO 10816-4/změna Amd. 1 (011412) - květen 2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na nerotujících částech - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách
125 Kč vč. DPH
504878 ČSN ISO 7919-3/změna Amd. 1 (011414) - květen 2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 3: Průmyslová soustrojí
125 Kč vč. DPH
504879 ČSN ISO 7919-4/změna Amd. 1 (011414) - květen 2018
Vibrace - Hodnocení vibrací strojů na základě měření na rotujících hřídelích - Část 4: Soustrojí s plynovou turbínou na kluzných ložiskách
125 Kč vč. DPH
504291 ČSN EN ISO 13567-2 (013104) - květen 2018 nové vydání
Technická dokumentace - Uspořádání a pojmenování hladin v CAD - Část 2: Uspořádání, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504883 ČSN ISO 20669 (015052) - květen 2018
Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení feromagnetických kovových součástí pulzními vířivými proudy
230 Kč vč. DPH
504290 ČSN EN ISO 16371-2 (015097) - květen 2018
Nedestruktivní zkoušení - Průmyslová počítačová radiografie s paměťovými fosforovými deskami - Část 2: Obecné zásady pro zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504292 ČSN EN ISO 25110 (018387) - květen 2018
Elektronický výběr poplatků - Definice rozhraní pro palubní účet používající platební kartu s integrovaným obvodem (ICC)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505064 ČSN EN ISO 2143 (038650) - květen 2018 nové vydání
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Odhad ztráty absorpční schopnosti anodických oxidových povlaků po utěsnění - Kapková zkouška vybarvování po předchozí úpravě kyselinou
190 Kč vč. DPH
505063 ČSN EN ISO 3210 (038650) - květen 2018 nové vydání
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Posouzení kvality utěsněných anodických oxidových povlaků měřením úbytku hmotnosti po ponoření do roztoku (roztoků) kyseliny
190 Kč vč. DPH
505062 ČSN ISO 10074 (038650) - květen 2018 nové vydání
Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Specifikace pro tvrdé anodicky oxidové povlaky na hliníku a jeho slitinách
340 Kč vč. DPH
504293 ČSN EN ISO 2063-1 (038734) - květen 2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 1: Navrhování a požadavky na kvalitu systémů ochrany proti korozi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504294 ČSN EN ISO 2063-2 (038734) - květen 2018
Žárové stříkání - Zinek, hliník a jejich slitiny - Část 2: Realizace systémů ochrany proti korozi
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
505090 ČSN EN ISO 9455-15 (050063) - květen 2018 nové vydání
Tavidla pro měkké pájení - Zkušební metody - Část 15: Zkouška koroze na mědi
230 Kč vč. DPH
505053 ČSN EN ISO 14271 (051145) - květen 2018 nové vydání
Odporové svařování - Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů
230 Kč vč. DPH
505067 ČSN EN ISO 23279 (051173) - květen 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Charakterizace diskontinuit ve svarech
230 Kč vč. DPH
504296 ČSN EN ISO 10675-2 (051178) - květen 2018 nové vydání
Nedestruktivní zkoušení svarů - Kritéria přípustnosti pro radiografické zkoušení - Část 2: Hliník a jeho slitiny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504919 ČSN EN ISO 18278-3 (051330) - květen 2018 nové vydání
Odporové svařování - Svařitelnost - Část 3: Hodnocení postupů pro svařitelnost při spojování bodovým svarem
350 Kč vč. DPH
504295 ČSN EN ISO 22829 (052005) - květen 2018 nové vydání
Zařízení pro odporové svařování - Transformátory - Transformátory s usměrňovačem pro svařovací kleště pracující při kmitočtu 1 000 Hz
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
505016 ČSN EN ISO 14246/změna A1 (078611) - květen 2018
Lahve na plyny - Ventily lahví - Výrobní zkoušky a kontroly
125 Kč vč. DPH
505055 ČSN EN 1591-1/Oprava 1 (131551) - květen 2018
Příruby a přírubové spoje - Pravidla pro navrhování těsněných kruhových přírubových spojů - Část 1: Výpočet
20 Kč vč. DPH
504297 ČSN EN 593 (133901) - květen 2018 nové vydání
Průmyslové armatury - Kovové uzavírací motýlové klapky pro všeobecné použití
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504899 ČSN EN 1253-5 (136366) - květen 2018 nové vydání
Podlahové vpusti a střešní vtoky - Část 5: Uzávěrka proti lehkým kapalinám
190 Kč vč. DPH
503189 ČSN EN 61511-1 ed. 2 (180303) - květen 2018 nové vydání
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
960 Kč vč. DPH
504688 ČSN EN 61511-1 ed. 2/změna A1 (180303) - květen 2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Struktura, definice, systém, požadavky na hardware a aplikační programování
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
503190 ČSN EN 61511-1/změna Z1 (180303) - květen 2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 1: Požadavky na systémy hardwaru a softwaru, struktura, definice
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503187 ČSN EN 61511-2 ed. 2 (180303) - květen 2018 nové vydání
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 100 Kč vč. DPH
503188 ČSN EN 61511-2/změna Z1 (180303) - květen 2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 2: Metodický pokyn pro používání IEC 61511-1
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
503185 ČSN EN 61511-3 ed. 2 (180303) - květen 2018 nové vydání
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
503186 ČSN EN 61511-3/změna Z1 (180303) - květen 2018
Funkční bezpečnost - Bezpečnostní přístrojové systémy pro sektor průmyslových procesů - Část 3: Pokyn pro stanovení požadované úrovně integrity bezpečnosti
Změna bude zrušena k 21. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
504300 ČSN EN 61784-3 ed. 3/změna A1 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Obecná pravidla a definice profilů
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504299 ČSN EN 61784-3-2 ed. 2/změna Z1 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 10. listopadu 2020
32 Kč vč. DPH
504298 ČSN EN 61784-3-2 ed. 3 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-2: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 2
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 520 Kč vč. DPH
504303 ČSN EN 61784-3-3 ed. 2/změna Z1 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna byla zrušena k 29. dubnu 2018
Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
504302 ČSN EN 61784-3-3 ed. 3 (184001) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-3: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 3
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
504301 ČSN EN 62439-1/změna A2 (184022) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 1: Všeobecné pojmy a kalkulační metody (včetně RSTP)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504304 ČSN EN 62439-2 ed. 2 (184022) - květen 2018 nové vydání
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504305 ČSN EN 62439-2/změna Z1 (184022) - květen 2018
Průmyslové komunikační sítě - Vysoce použitelné automatizační sítě - Část 2: Prostředky redundančního protokolu (MRP)
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 8. prosinci 2021
32 Kč vč. DPH
505004 ČSN EN 62453-302 ed. 2 (184023) - květen 2018 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
505005 ČSN EN 62453-302/změna Z1 (184023) - květen 2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 302: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 2
Změna bude zrušena k 8. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505002 ČSN EN 62453-303-2/změna A1 (184023) - květen 2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 303-2: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CP 3/4, CP 3/5 a CP 3/6
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
505006 ČSN EN 62453-309 ed. 2 (184023) - květen 2018 nové vydání
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
505008 ČSN EN 62453-309/změna Z1 (184023) - květen 2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 309: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 9
Změna bude zrušena k 8. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505003 ČSN EN 62453-315/změna A1 (184023) - květen 2018
Specifikace rozhraní pro nástroje pro práci v poli (FDT) - Část 315: Integrace komunikačního profilu - IEC 61784 CPF 15
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
190 Kč vč. DPH
504306 ČSN EN 1359 (257861) - květen 2018 nové vydání
Plynoměry - Membránové plynoměry
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
504307 ČSN EN 16973 (269399) - květen 2018
Silniční vozidla pro kombinovanou dopravu - Návěs - Vertikální překládka
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
505045 ČSN EN 15566/Oprava 1 (280119) - květen 2018
Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka
20 Kč vč. DPH
504901 ČSN EN 16922 (281515) - květen 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Pozemní služby - Vybavení k vyprazdňování tekutého odpadu z vozidla
340 Kč vč. DPH
504309 ČSN EN 6049-008 (311711) - květen 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra z meta-aramidových vláken - Část 008: Samosmršťovací stíněné ochranné pouzdro (EMI) s nikl-měděným opletením, pružné po instalaci, pracovní teplota od -55 °C do 200 °C - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504308 ČSN EN 6059-303 (311712) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 303: Odolnost proti kapalinám
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504322 ČSN EN 3475-701 (311725) - květen 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 701: Snímatelnost a přilnavost izolace na vodičích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504317 ČSN EN 3475-707 (311725) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 707: Stabilizace montáže
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
504319 ČSN EN 2346-005 (311732) - květen 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 005: DW řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504311 ČSN EN 4674-004 (311779) - květen 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Samosmršťovací ochranné pouzdro se stíněním (EMI) - Část 004: Pouzdro volné - mimo tlakovou oblast - Ochrana EMI 10 kA - Teplotní rozsah -65 °C až 200 °C - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504318 ČSN EN 2997-006 (311811) - květen 2018 nové vydání
Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory, kruhové, spojované závitovým kroužkem, odolné proti plameni nebo neodolné proti plameni, pracovní teplota -65 °C až 175 °C trvale, 200 °C trvale, 260 °C krátkodobě - Část 006: Zásuvka připevněná hermetickou pojistnou maticí - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504324 ČSN EN 4708-104 (311827) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Teplem smrštitelné trubičky pro vázání, izolaci a identifikaci - Část 104: Polyvinylidenfluorid polotuhý (PDVF) - Pracovní teplota od -55 °C do 175 °C - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504316 ČSN EN 4652-221 (311828) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 221: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504315 ČSN EN 4652-222 (311828) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysokofrekvenční - Část 222: Typ 2, rozhraní TNC - Verze k zalisování - Zásuvka se čtvercovou přírubou - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504314 ČSN EN 4652-320 (311828) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 320: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Přímá zástrčka - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504313 ČSN EN 4652-321 (311828) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 321: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Pravoúhlá zástrčka - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504312 ČSN EN 4652-322 (311828) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Konektory, koaxiální, vysofrekvenční - Část 322: Typ 3, rozhraní N - Verze k zalisování - Zásuvka čtvercové příruby - Norma výrobku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504310 ČSN EN 6018 (312022) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro kovové materiály - Stanovení hustoty metodou výtlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
504321 ČSN EN 2306 (312687) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Žáruvzdorná slitina niklu Ni-Cr20Co3Fe3 - Žíhaná - Tyče
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504320 ČSN EN 2037 (312815) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Ocelové tyče šestihranné tažené - Rozměry - Tolerance h 11 a h 12
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504323 ČSN EN 3904 (313427) - květen 2018
Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky ze slitiny hliníku, anodicky oxidované
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504784 ČSN IEC 60092-376 (326611) - květen 2018
Elektrická instalace na lodích - Část 376: Kabely pro řídicí a přístrojové obvody 150/250 V (300 V)
340 Kč vč. DPH
505009 ČSN IEC 50(221) +A1/změna A3 (330050) - květen 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 221: Magnetické materiály a součástky
230 Kč vč. DPH
504689 ČSN IEC 60050-300/změna A3 (330050) - květen 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Elektrická a elektronická měření a měřicí přístroje - Část 311: Všeobecné termíny měření - Část 312: Všeobecné termíny elektrického měření - Část 313: Typy elektrických měřicích přístrojů - Část 314: Zvláštní termíny podle typu přístroje
65 Kč vč. DPH
504674 ČSN IEC 60050-903/změna A1 (330050) - květen 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik
190 Kč vč. DPH
504675 ČSN IEC 60050-903/změna A2 (330050) - květen 2018
Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 903: Posuzování rizik
65 Kč vč. DPH
504805 ČSN EN 60445 ed. 4/změna Z1 (330160) - květen 2018
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
Změna bude zrušena k 8. září 2020
32 Kč vč. DPH
504804 ČSN EN 60445 ed. 5 (330160) - květen 2018
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - Identifikace svorek předmětů, konců vodičů a vodičů
340 Kč vč. DPH
504829 ČSN 33 2000-6 ed. 2/Oprava 1 (332000) - květen 2018
Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
20 Kč vč. DPH
504911 ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (332320) - květen 2018 nové vydání
Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem
340 Kč vč. DPH
505050 ČSN EN 50153 ed. 3/změna A1 (333503) - květen 2018
Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem
125 Kč vč. DPH
504816 ČSN EN 61373 ed. 2/Oprava 4 (333565) - květen 2018
Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi
20 Kč vč. DPH
504601 ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla
550 Kč vč. DPH
504602 ČSN EN 60077-1/změna Z1 (341510) - květen 2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla
Změna bude zrušena k 4. září 2020
32 Kč vč. DPH
504603 ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 nové vydání
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla
350 Kč vč. DPH
504604 ČSN EN 60077-2/změna Z1 (341510) - květen 2018
Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla
Změna bude zrušena k 1. září 2020
32 Kč vč. DPH
504326 ČSN EN IEC 62677-1 (346554) - květen 2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 1: Obecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504325 ČSN EN IEC 62677-2 (346554) - květen 2018
Teplem smrštitelné nízkonapěťové a středněnapěťové tvarované díly - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504882 ČSN EN 60674-2/Oprava 1 (346573) - květen 2018
Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
504621 ČSN EN 60137 ed. 3/změna Z1 (348043) - květen 2018
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V
Změna bude zrušena k 17. listopadu 2020
32 Kč vč. DPH
504620 ČSN EN 60137 ed. 4 (348043) - květen 2018
Izolační průchodky pro střídavé napětí nad 1 000 V
550 Kč vč. DPH
505014 ČSN EN 62501/změna A2 (351543) - květen 2018
Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
503879 ČSN EN 60700-2/Oprava 1 (351610) - květen 2018
Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
504639 ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720) - květen 2018 nové vydání
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
590 Kč vč. DPH
504654 ČSN EN 61800-5-2/změna Z2 (351720) - květen 2018
Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční
Změna bude zrušena k 28. dubnu 2020
32 Kč vč. DPH
505049 ČSN EN 62683 ed. 2/změna Z1 (354102) - květen 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 16. srpnu 2020
32 Kč vč. DPH
504089 ČSN EN 62683-1 (354102) - květen 2018
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Údaje o výrobcích a vlastnosti pro výměnu informací
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
505025 ČSN EN 62271-110 ed. 3/změna Z1 (354224) - květen 2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže
Změna bude zrušena k 9. listopadu 2020
32 Kč vč. DPH
505024 ČSN EN IEC 62271-110 ed. 4 (354224) - květen 2018
Vysokonapěťová spínací a řídicí zařízení - Část 110: Spínání induktivní zátěže
340 Kč vč. DPH
505058 ČSN EN 60715 ed. 2 (354400) - květen 2018 nové vydání
Rozměry spínacích a řídicích zařízení nízkého napětí - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění spínacích a řídicích zařízení a příslušenství
350 Kč vč. DPH
505059 ČSN EN 60715/změna Z1 (354400) - květen 2018
Rozměry spínacích a řídicích zařízení nn - Normalizované montážní lišty pro mechanické upevnění elektrických zařízení v rozváděčích nn
Změna bude zrušena k 1. září 2020
32 Kč vč. DPH
505011 ČSN EN 62056-6-1 ed. 2/změna Z1 (356131) - květen 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
Změna bude zrušena k 13. září 2020
32 Kč vč. DPH
505010 ČSN EN 62056-6-1 ed. 3 (356131) - květen 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-1: Systém identifikace objektů (OBIS)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
550 Kč vč. DPH
505013 ČSN EN 62056-6-2 ed. 2/změna Z1 (356131) - květen 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Změna bude zrušena k 23. únoru 2021
32 Kč vč. DPH
504327 ČSN EN 62056-8-5 (356131) - květen 2018
Výměna dat pro odečet elektroměru - Soubor DLMS/COSEM - Část 8-5: Úzkopásmový komunikační profil OFDM G3-PLC pro sousední sítě
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
505012 ČSN EN IEC 62056-6-2 ed. 3 (356131) - květen 2018
Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 6-2: Třídy rozhraní COSEM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 850 Kč vč. DPH
504091 ČSN EN 60780-323 (356609) - květen 2018
Jaderná zařízení - Elektrické zařízení důležité pro bezpečnost - Způsobilost
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504090 ČSN EN 62765-1 (356680) - květen 2018
Jaderné elektrárny - Přístrojové vybavení a řízení důležité pro bezpečnost - Řízení stárnutí snímačů a vysílačů - Část 1: Vysílače tlaku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
505017 ČSN EN 62561-4 ed. 2 (357605) - květen 2018 nové vydání
Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
340 Kč vč. DPH
505018 ČSN EN 62561-4/změna Z1 (357605) - květen 2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 4: Požadavky na podpěry vodičů
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505019 ČSN EN 62561-5 ed. 2 (357605) - květen 2018 nové vydání
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
230 Kč vč. DPH
505020 ČSN EN 62561-5/změna Z1 (357605) - květen 2018
Součásti systému ochrany před bleskem (LPSC) - Část 5: Požadavky na revizní skříně a provedení zemničů
Změna bude zrušena k 1. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
504817 ČSN EN 60143-1 ed. 3/Oprava 1 (358201) - květen 2018
Sériové kondenzátory pro výkonové systémy - Část 1: Obecně
20 Kč vč. DPH
504898 ČSN EN 60793-1-48 ed. 2/změna Z1 (359213) - květen 2018
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze
Změna bude zrušena k 27. září 2020
32 Kč vč. DPH
504897 ČSN EN 60793-1-48 ed. 3 (359213) - květen 2018
Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
505001 ČSN EN 60810 ed. 3/změna Z1 (360181) - květen 2018
Světelné zdroje pro silniční vozidla - Požadavky na provedení
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
Změna bude zrušena k 9. únoru 2021
32 Kč vč. DPH
505000 ČSN EN IEC 60810 ed. 4 (360181) - květen 2018
Světelné zdroje a LED součástky pro silniční vozidla - Požadavky na provedení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
505051 ČSN EN 60081/změna A6 (360275) - květen 2018
Zářivky pro všeobecné osvětlování - Požadavky na provedení
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
505056 ČSN EN 60598-1 ed. 6/změna A1 (360600) - květen 2018
Svítidla - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
340 Kč vč. DPH
505060 ČSN EN 62863 (361060) - květen 2018
Metody měření funkce elektrických strojků pro stříhání nebo zastřihování vlasů pro domácnost
230 Kč vč. DPH
505071 ČSN EN 62841-2-17 (361510) - květen 2018
Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na ruční horní frézky
340 Kč vč. DPH
505073 ČSN EN 60745-2-17 ed. 2/změna Z1 (361551) - květen 2018
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na horní frézky a orovnávací frézky
Změna bude zrušena k 15. prosinci 2021
32 Kč vč. DPH
504330 ČSN EN 62817/změna A1 (364629) - květen 2018
Fotovoltaické systémy - Posouzení návrhu sledování Slunce
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
190 Kč vč. DPH
504095 ČSN EN 62979 (364655) - květen 2018
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504289 ČSN EN 62788-1-5/Oprava 1 (364660) - květen 2018
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-5: Zapouzdřovací materiály - Měření změny podélných rozměrů povlakových zapouzdřovacích materiálů způsobené tepelnými podmínkami
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
504328 ČSN EN 62805-1 (364661) - květen 2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504329 ČSN EN 62805-2 (364661) - květen 2018
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504888 ČSN EN 82304-1 (364830) - květen 2018 nové vydání
Zdravotnický software - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost produktů
340 Kč vč. DPH
504889 ČSN EN 62359 ed. 2/změna A1 (364905) - květen 2018
Ultrazvuk - Charakterizace pole - Zkušební metody určování tepelného a mechanického indexu pro zdravotnická diagnostická ultrazvuková pole
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
504715 ČSN EN 60065 ed. 2/změna Z2 (367000) - květen 2018
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
504699 ČSN EN 62368-1/Oprava 2 (367000) - květen 2018
Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky
20 Kč vč. DPH
504896 ČSN EN 50672 (368635) - květen 2018
Ekologické požadavky na počítače a počítačové servery
340 Kč vč. DPH
504714 ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna Z2 (369060) - květen 2018
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna bude zrušena k 20. prosinci 2020
32 Kč vč. DPH
505054 ČSN EN 50625-1/Oprava 1 (369082) - květen 2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 1: Obecné požadavky na zpracování
20 Kč vč. DPH
505052 ČSN EN 50625-2-4 (369082) - květen 2018
Sběr, logistika a požadavky na zpracování OEEZ - Část 2-4: Požadavky na zpracování fotovoltaických panelů
230 Kč vč. DPH
504171 ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - květen 2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 1: Principy řízení incidentů
340 Kč vč. DPH
504884 ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - květen 2018
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Řízení incidentů bezpečnosti informací - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty
550 Kč vč. DPH
504872 ČSN EN 1568-1 ed. 2 (389833) - květen 2018 nové vydání
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504873 ČSN EN 1568-1/změna Z1 (389833) - květen 2018
Hasiva - Pěnidla - Část 1: Technické podmínky pro pěnidla na střední pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
504874 ČSN EN 1568-2 ed. 2 (389833) - květen 2018 nové vydání
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504875 ČSN EN 1568-2/změna Z1 (389833) - květen 2018
Hasiva - Pěnidla - Část 2: Technické podmínky pro pěnidla na lehkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
505036 ČSN EN 1568-3 ed. 2 (389833) - květen 2018 nové vydání
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
505026 ČSN EN 1568-3/změna Z1 (389833) - květen 2018
Hasiva - Pěnidla - Část 3: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin nemísitelných s vodou
Změna bude zrušena k 31. prosinci 2019
32 Kč vč. DPH
504876 ČSN EN 1568-4 ed. 2 (389833) - květen 2018 nové vydání
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504877 ČSN EN 1568-4/změna Z1 (389833) - květen 2018
Hasiva - Pěnidla - Část 4: Technické podmínky pro pěnidla na těžkou pěnu k aplikaci na povrch kapalin mísitelných s vodou
Změna bude zrušena k 30. listopadu 2019
32 Kč vč. DPH
504341 ČSN EN ISO 18589-2 (404015) - květen 2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 2: Návod pro výběr strategie vzorkování, odběr vzorků a jejich prvotní zpracování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504332 ČSN EN ISO 18589-3 (404015) - květen 2018
Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 3: Metoda stanovení radionuklidů emitujících záření gama gamaspektrometrií
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
504343 ČSN EN ISO 15651 (404052) - květen 2018
Jaderná energie - Stanovení celkového obsahu vodíku v prášku PuO2 a UO2 a ve spékaných peletách UO2, (U,Gd)O2 a (U,Pu)O2 - Extrakce inertním plynem a vodivostní detekční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504344 ČSN EN ISO 16424 (404053) - květen 2018
Jaderná energie - Stanovení homogenity rozložení Gd ve směsích gadoliniového paliva a určení obsahu Gd2O3 v gadoliniových palivových peletách měřením složky uranu a gadolinia
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504346 ČSN EN ISO 21483 (404054) - květen 2018
Stanovení rozpustnosti plutonia v neozářených palivových peletách ze směsného oxidu (U,Pu)O2 v kyselině dusičné
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504345 ČSN EN ISO 21613 (404055) - květen 2018
(U, Pu)O2 prášky a spékané pelety - Stanovení chloru a fluoru
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504331 ČSN EN ISO 19017 (404056) - květen 2018
Návod na gamaspektrometrii radioaktivních odpadů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
504342 ČSN EN ISO 16638-1 (404309) - květen 2018
Radiační ochrana - Monitorování a vnitřní dozimetrie specifických látek - Část 1: Inhalace uranových sloučenin
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504347 ČSN EN 10207 (420907) - květen 2018 nové vydání
Oceli pro jednoduché tlakové nádoby - Technické dodací požadavky pro plechy, pásy a tyče
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504921 ČSN EN 10028-1 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 1: Obecné požadavky
340 Kč vč. DPH
505022 ČSN EN 10028-2 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 2: Nelegované a legované oceli se stanovenými vlastnostmi pro vyšší teploty
350 Kč vč. DPH
505023 ČSN EN 10028-3 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 3: Svařitelné jemnozrnné oceli, normalizačně žíhané
340 Kč vč. DPH
505041 ČSN EN 10028-4 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 4: Oceli legované niklem s předepsanými vlastnostmi při nízkých teplotách
230 Kč vč. DPH
505040 ČSN EN 10028-5 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 5: Svařitelné jemnozrnné oceli termomechanicky válcované
230 Kč vč. DPH
505042 ČSN EN 10028-6 (420937) - květen 2018 nové vydání
Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 6: Svařitelné jemnozrnné oceli, zušlechtěné
230 Kč vč. DPH
504920 ČSN EN 10120 (421020) - květen 2018 nové vydání
Ocelové plechy a pásy pro svařované lahve na plyn
190 Kč vč. DPH
504348 ČSN EN 10263-4 (421082) - květen 2018 nové vydání
Ocelové dráty válcované, tyče a dráty tažené pro pěchování a protlačování za studena - Část 4: Technické dodací podmínky pro oceli ke kalení a popouštění
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504869 ČSN EN 12438 (421485) - květen 2018 nové vydání
Hořčík a slitiny hořčíku - Slitiny hořčíku pro lité anody
230 Kč vč. DPH
504864 ČSN ISO 13909-3 (441314) - květen 2018 nové vydání
Uhlí a koks - Mechanické vzorkování - Část 3: Uhlí - Vzorkování ze stacionárních celků
230 Kč vč. DPH
504885 ČSN ISO 1795 (621129) - květen 2018
Kaučuk, přírodní a syntetický - Metody odběru a přípravy vzorků
125 Kč vč. DPH
504887 ČSN ISO 34-1 (621438) - květen 2018
Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení strukturní pevnosti - Část 1: Zkušební tělesa typu trouser, angle a crescent
230 Kč vč. DPH
504886 ČSN ISO 6133 (621459) - květen 2018
Pryž a plasty - Vyhodnocení záznamových křivek s více vrcholy získaných při stanovení strukturní pevnosti a soudržnosti
190 Kč vč. DPH
504860 ČSN EN 580/změna Z1 (643112) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT)
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504861 ČSN EN 727/změna Z1 (643118) - květen 2018
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy. Trubky a tvarovky z termoplastů. Stanovení teploty měknutí dle Vicata (VST)
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504862 ČSN EN 744/změna Z1 (643126) - květen 2018
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení rázové odolnosti padajícím závažím po obvodu
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504859 ČSN EN 1411/změna Z1 (643131) - květen 2018
Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti vnějším nárazům stupňovitou metodou
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504856 ČSN EN 1055/změna Z1 (643133) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Potrubní kanalizační systémy z termoplastů uvnitř budov - Stanovení odolnosti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504854 ČSN EN 1053/změna Z1 (643134) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Termoplastické potrubní systémy pro beztlakové použití - Stanovení vodotěsnosti
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504855 ČSN EN 1054/změna Z1 (643135) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Termoplastové potrubní systémy pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504858 ČSN EN 12256/změna Z1 (643173) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504857 ČSN EN 12061/změna Z1 (643178) - květen 2018
Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2020
32 Kč vč. DPH
504842 ČSN EN ISO 11173/změna Z1 (646452) - květen 2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům - Stupňovitá metoda
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504843 ČSN EN ISO 13254/změna Z1 (646454) - květen 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Zkouška vodotěsnosti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504844 ČSN EN ISO 13255/změna Z1 (646455) - květen 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro kanalizace a odpady - Zkouška vzduchotěsnosti spojů
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504846 ČSN EN ISO 13257/změna Z1 (646457) - květen 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504847 ČSN EN ISO 13263/změna Z1 (646463) - květen 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504848 ČSN EN ISO 13264/změna Z1 (646464) - květen 2018
Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové stokové sítě a kanalizační přípojky uložené v zemi - Tvarovky z termoplastů - Stanovení mechanické pevnosti nebo ohebnosti prefabrikovaných tvarovek
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504849 ČSN EN ISO 2507-1/změna Z1 (646467) - květen 2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 1: Obecná zkušební metoda
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504850 ČSN EN ISO 2507-2/změna Z1 (646467) - květen 2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 2: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z PVC-U nebo PVC-C a PVC-HI trubky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504110 ČSN EN ISO 2507-3 (646467) - květen 2018
Trubky a tvarovky z termoplastů - Stanovení teploty měknutí podle Vicata (VST) - Část 3: Zkušební podmínky pro trubky a tvarovky z ABS a ASA
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504852 ČSN EN ISO 3127/změna Z1 (646472) - květen 2018
Trubky z termoplastů - Stanovení odolnosti proti vnějším nárazům metodou po obvodu
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504853 ČSN EN ISO 9852/změna Z1 (646475) - květen 2018
Trubky z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) - Stanovení odolnosti proti dichlormethanu při stanovené teplotě (DCMT) - Zkušební metoda
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
125 Kč vč. DPH
504349 ČSN EN 15534-6 +A1 (649330) - květen 2018 nové vydání
Kompozity na bázi dřeva a termoplastů (obvykle nazývané kompozity plast-dřevo (WPC) nebo kompozity s přírodními vlákny (NFC)) - Část 6: Specifikace pro profily a prvky na oplocení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504865 ČSN EN ISO 2592 (656212) - květen 2018 nové vydání
Ropa a ropné výrobky - Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření - Metoda otevřeného kelímku podle Clevelanda
340 Kč vč. DPH
504895 ČSN 65 7222-3 (657222) - květen 2018
Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční modifikované asfalty - Část 3: Speciální polymerem modifikované asfalty
190 Kč vč. DPH
504350 ČSN EN ISO 787-1 (670520) - květen 2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 1: Porovnání barevného odstínu pigmentů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504352 ČSN EN ISO 787-17 (670520) - květen 2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 17: Porovnání zesvětlovací schopnosti bílých pigmentů
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504353 ČSN EN ISO 787-21 (670520) - květen 2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 21: Porovnání tepelné stability pigmentů s použitím pojiv pro vypalovací nátěrové hmoty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504354 ČSN EN ISO 787-22 (670520) - květen 2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 22: Porovnání odolnosti pigmentů proti krvácení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504351 ČSN EN ISO 787-4 (670520) - květen 2018
Obecné metody zkoušení pigmentů a plniv - Část 4: Stanovení kyselosti nebo zásaditosti vodného výluhu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504866 ČSN EN ISO 11997-1 (673120) - květen 2018 nové vydání
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti při cyklických korozních zkouškách - Část 1: Solná mlha/sucho/vlhkost
230 Kč vč. DPH
504867 ČSN EN ISO 15110 (673122) - květen 2018 nové vydání
Nátěrové hmoty - Umělé stárnutí s depozicí kyselých srážek
340 Kč vč. DPH
505037 ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 nové vydání
Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu
230 Kč vč. DPH
504806 ČSN EN 13639 (721221) - květen 2018 nové vydání
Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci
340 Kč vč. DPH
504355 ČSN EN 12440 (721401) - květen 2018 nové vydání
Přírodní kámen - Pojmenování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504356 ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - květen 2018 nové vydání
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
504831 ČSN EN 771-1 +A1/Oprava 1 (722634) - květen 2018
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
20 Kč vč. DPH
504808 ČSN P ISO 6707-1 (730000) - květen 2018 nové vydání
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 1: Obecné termíny
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
504809 ČSN P ISO 6707-2 (730000) - květen 2018 nové vydání
Pozemní a inženýrské stavby - Terminologie - Část 2: Termíny pro smlouvy a zakázky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504803 ČSN EN 1991-4 ed. 2 (730035) - květen 2018 nové vydání
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
770 Kč vč. DPH
504793 ČSN EN 1991-4/Oprava 3 (730035) - květen 2018
Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 4: Zatížení zásobníků a nádrží
20 Kč vč. DPH
505061 ČSN EN ISO 29481-1 (730122) - květen 2018
Informační modely staveb - Manuál pro předávání informací - Část 1: Metodika a formát
440 Kč vč. DPH
505103 ČSN EN ISO 16283-1/Oprava 1 (730511) - květen 2018
Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost
20 Kč vč. DPH
504368 ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - květen 2018 nové vydání
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
440 Kč vč. DPH
504367 ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - květen 2018 nové vydání
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
340 Kč vč. DPH
504366 ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - květen 2018 nové vydání
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
504365 ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - květen 2018 nové vydání
Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
230 Kč vč. DPH
505021 ČSN EN 13501-6 (730860) - květen 2018 nové vydání
Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb - Část 6: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň elektrických kabelů
340 Kč vč. DPH
504868 ČSN EN 13823 +A1 (730881) - květen 2018 nové vydání
Zkoušení reakce stavebních výrobků na oheň - Stavební výrobky kromě podlahových krytin vystavené tepelnému účinku jednotlivého hořícího předmětu
770 Kč vč. DPH
504830 ČSN EN 13914-1/Oprava 1 (733710) - květen 2018
Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek - Část 1: Vnější omítky
20 Kč vč. DPH
504362 ČSN EN 12697-13 (736160) - květen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 13: Měření teploty
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
190 Kč vč. DPH
504361 ČSN EN 12697-23 (736160) - květen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 23: Stanovení pevnosti v příčném tahu
Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině.
190 Kč vč. DPH
504833 ČSN EN 12697-24 (736160) - květen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody pro asfaltové směsi za horka - Část 24: Odolnost vůči únavě
550 Kč vč. DPH
505039 ČSN EN 12697-35 (736160) - květen 2018 nové vydání
Asfaltové směsi - Zkušební metody - Část 35: Laboratorní výroba směsi
340 Kč vč. DPH
504811 ČSN EN 16704-2-1 (736395) - květen 2018 nové vydání
Železniční aplikace - Kolej - Bezpečnost při práci v koleji - Část 2-1: Společná řešení a technologie - Technické požadavky pro traťové varovné systémy (TWS)
350 Kč vč. DPH
504902 ČSN EN ISO 17100/změna A1 (761501) - květen 2018
Překladatelské služby - Požadavky na překladatelské služby
125 Kč vč. DPH
504370 ČSN EN ISO 20536 (795643) - květen 2018
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a v částech obuvi - Stanovení fenolu v obuvnických materiálech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504837 ČSN EN ISO 1833-11 (800216) - květen 2018 nové vydání
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 11: Směsi určitých celulózových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny sírové)
125 Kč vč. DPH
504835 ČSN EN ISO 1833-4 (800216) - květen 2018 nové vydání
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 4: Směsi určitých proteinových vláken s určitými jinými vlákny (metoda s použitím chlornanu)
125 Kč vč. DPH
504836 ČSN EN ISO 1833-7 (800216) - květen 2018 nové vydání
Textilie - Kvantitativní chemická analýza - Část 7: Směsi polyamidu s určitými jinými vlákny (metoda s použitím kyseliny mravenčí)
190 Kč vč. DPH
505038 ČSN EN ISO 2411 (800830) - květen 2018 nové vydání
Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování přilnavosti povrstvení
230 Kč vč. DPH
504371 ČSN EN ISO 10075-1 (833572) - květen 2018
Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504372 ČSN EN ISO 9241-960 (833582) - květen 2018
Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504373 ČSN EN ISO 15378 (855290) - květen 2018 nové vydání
Primární obalové materiály léčiv - Zvláštní požadavky pro aplikaci ISO 9001:2015 odpovídající správné výrobní praxi (GMP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
504123 ČSN ETSI EN 303 402 V2.1.2 (870020) - květen 2018
Námořní pohyblivé vysílače a přijímače pro použití v pásmech MF a HF - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504871 ČSN ETSI EN 303 417 V1.1.1 (870022) - květen 2018
Systémy bezdrátového přenosu výkonu využívající jiné technologie než vysokofrekvenční svazek v rozsazích 19 kHz až 21 kHz, 59 kHz až 61 kHz, 79 kHz až 90 kHz, 100 kHz až 300 kHz, 6 765 kHz až 6 795 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504703 ČSN ETSI EN 303 276 V1.1.1 (870024) - květen 2018
Námořní širokopásmový rádiový spoj provozovaný v pásmech 5 852 MHz až 5 872 MHz a/nebo 5 880 MHz až 5 900 MHz pro lodní a pobřežní instalace provádějící koordinované činnosti - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
504129 ČSN ETSI EN 300 444 V2.5.1 (875035) - květen 2018
Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
990 Kč vč. DPH
504125 ČSN ETSI EN 300 698 V2.2.1 (875069) - květen 2018
Radiotelefonní vysílače a přijímače pro pohyblivou námořní službu provozované v pásmech VHF, používané na vnitrostátních vodních cestách - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článků 3.2 a 3.3(g) Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
504126 ČSN ETSI EN 302 054 V2.1.1 (875116) - květen 2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 400,15 MHz až 406 MHz s úrovněmi výkonu do 200 mW - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504124 ČSN ETSI EN 302 454 V2.1.1 (875137) - květen 2018
Pomocné prostředky meteorologie (Met Aids) - Radiosondy používané v kmitočtovém rozsahu 1 668,4 MHz až 1 690 MHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
504128 ČSN ETSI EN 302 536 V2.1.1 (875139) - květen 2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiová zařízení provozovaná v kmitočtovém rozsahu 315 kHz až 600 kHz pro veterinární implantabilní prostředky velmi nízkého výkonu (ULP-AID) a periferní zařízení - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504377 ČSN ETSI EN 302 617 V2.2.1 (875149) - květen 2018
Pozemní rádiové vysílače, přijímače a sestavy vysílač/přijímač UHF pro leteckou pohyblivou službu UHF, používající amplitudovou modulaci - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
504870 ČSN ETSI EN 303 447 V1.1.1 (875180) - květen 2018
Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Systémy indukčních smyček pro robotické sekačky v kmitočtovém rozsahu 0 Hz až 148,5 kHz - Harmonizovaná norma pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
504127 ČSN ETSI EN 301 926 V1.3.1 (876044) - květen 2018
Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Norma vysokofrekvenčního pásma a modulace pro telemetrii, ovládací povely a sledování vzdálenosti (TCR) komunikačních družic
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
505075 ČSN EN 1176-6 ed. 2 (940515) - květen 2018 nové vydání
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
340 Kč vč. DPH
505076 ČSN EN 1176-6/změna Z1 (940515) - květen 2018
Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky
Změna bude zrušena k 31. říjnu 2018
32 Kč vč. DPH
505077 ČSN EN 71-7 +A1 (943095) - květen 2018 nové vydání
Bezpečnost hraček - Část 7: Barvy nanášené prsty - Požadavky a metody zkoušení
550 Kč vč. DPH
504782 ČSN ISO 15489-1 (971500) - květen 2018
Informace a dokumentace - Správa dokumentů - Část 1: Pojmy a principy
350 Kč vč. DPH