ICS 97.200.99 - Ostatní zařízení pro zábavu volný čas

ČSN EN 13814 (276001) - červenec 2005

Prostředky lidové zábavy pro slavnosti a lunaparky - Bezpečnost

1 270 Kč

ČSN 33 2000-7-740 (332000) - březen 2007

Elektrické instalace budov - Část 7-740: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Dočasná elektrická instalace pro stavby zábavních zařízení a stánků v lunaparcích, zábavních parcích a cirkusech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.18t

405 Kč

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 8.20t

480 Kč