ICS 97.200.40 - Hřiště

ČSN EN 13814-1 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 1: Návrh a výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 13814-2 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 2: Provoz, údržba a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13814-3 (276001) - prosinec 2019

Bezpečnost zábavních jízd a zábavních zařízení - Část 3: Požadavky na inspekce během návrhu, výroby, provozu a používání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN 60335-2-82 ed. 2 (361045) - květen 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-82: Zvláštní požadavky na zábavní a osobní obslužné stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.09t, A2 8.20t

480 Kč

ČSN 73 5910 (735910) - duben 1996

Navrhování, výstavba a rekonstrukce travnatých hřišť uzavřeného tvaru

190 Kč

ČSN EN 1176-1 ed. 2 (940515) - červenec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 1176-10 (940515) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

230 Kč

ČSN EN 1176-11 (940515) - duben 2015 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové sítě

190 Kč

ČSN EN 1176-2 ed. 2 (940515) - listopad 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky

340 Kč

ČSN EN 1176-3 ed. 2 (940515) - prosinec 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky

230 Kč

ČSN EN 1176-4 ed. 2 (940515) - únor 2019 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky

230 Kč

ČSN EN 1176-5 (940515) - červenec 2020 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče

230 Kč

ČSN EN 1176-6 ed. 2 (940515) - květen 2018 aktuální vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky

340 Kč

ČSN EN 1176-7 (940515) - listopad 2020 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 7: Pokyny pro instalaci, kontrolu, údržbu a provoz

230 Kč

ČSN EN 1177 (940516) - listopad 2018 aktuální vydání

Povrch dětského hřiště tlumící náraz - Zkušební metody pro stanovení tlumení nárazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.20t

370 Kč

TNI CEN/TR 16396 (940535) - listopad 2013

Zařízení a povrch dětského hřiště - Odpovědi na žádosti o interpretaci EN 1176:2008 a jejich částí

340 Kč

TNI CEN/TR 16467 (940537) - únor 2014

Vybavení hřišť přístupné pro všechny děti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 16598 (940540) - září 2015

Soubor odůvodnění k EN 1176 - Požadavky

440 Kč

TNI CEN/TR 17207 (943464) - leden 2020

Dětská hřiště a rekreační sportovní zařízení - Rámec pro odbornou způsobilost inspektorů dětských hřišť

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

TNI CEN/TR 16879 (943465) - červen 2017

Umístění dětských hřišť a dalších rekreačních zařízení - Doporučení týkající se metod pro umístění a oddělení

190 Kč