ICS 91.140.65 - Zařízení pro ohřev vody

ČSN EN 12831-3 (060206) - prosinec 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3

550 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15316-3 (060401) - říjen 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 3: Části soustav pro rozvod (teplé vody, vytápění a chlazení), Modul M3-6, M4-6, M8-6

350 Kč

ČSN EN 15316-4-1 (060401) - květen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-1: Výroba tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, spalovací zařízení (kotle, biomasa), Modul M3-8-1, M8-8-1

550 Kč

ČSN EN 15316-5 (060401) - květen 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 5: Systémy akumulace pro vytápění a pro systémy přípravy teplé vody (bez chlazení), M3-7, M8-7

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 26 (061411) - prosinec 2015 aktuální vydání

Průtokové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 89 (061414) - prosinec 2015 aktuální vydání

Zásobníkové ohřívače vody na plynná paliva k přípravě teplé pitné (užitkové) vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 13203-1 (061430) - duben 2016 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 1: Hodnocení dodávky teplé vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-2 (061430) - září 2019 aktuální vydání

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 2: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-3 (061430) - leden 2011

Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Spotřebiče s tepelným příkonem nejvýše 70 kW a s objemem zásoby vody nejvýše 500 litrů - Část 3: Hodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13203-4 (061430) - duben 2017

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie kombinovaných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie (mCHP) k přípravě teplé užitkové vody a elektrické energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13203-5 (061430) - září 2019

Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13203-6 (061430) - únor 2019

Spotřebiče na plynná paliva s podporou solární energie k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 4: Hodnocení spotřeby elektrické energie adsorpčních a absorpčních tepelných čerpadel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 303-6 (075303) - únor 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15332 (075306) - duben 2020 aktuální vydání

Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13836 (075329) - červen 2007

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW

770 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - červen 2020 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

350 Kč

ČSN EN 60335-2-21 ed. 2 (361045) - leden 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.05t, Oprava 1 10.07t, Oprava 2 4.08t, A2 7.09t, Oprava 3 10.11t

650 Kč

ČSN EN 60335-2-35 ed. 3 (361050) - červenec 2016

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-35: Zvláštní požadavky na průtokové ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

530 Kč

ČSN EN 60335-2-67 ed. 4 (361050) - březen 2013

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-67: Zvláštní požadavky na stroje pro ošetřování podlah pro komerční použití

440 Kč

ČSN EN 50193-1 ed. 2 (361060) - leden 2017 aktuální vydání

Elektrické průtokové ohřívače vody - Metody měření funkce - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 50193-2-1 (361060) - listopad 2016

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 50193-2-2 (361060) - září 2017

Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

355 Kč

ČSN EN 50440 (361060) - srpen 2016

Účinnost elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.21t

465 Kč

ČSN EN 60379 (361060) - listopad 2004

Metody měření funkce elektrických akumulačních ohřívačů vody pro domácnost a podobné účely

230 Kč

ČSN EN 12977-1 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 1: Obecné požadavky na solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12977-2 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 2: Zkušební metody pro solární ohřívače vody a kombinované soustavy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-3 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 3: Metody zkoušení parametrů solárních zásobníků pro ohřev vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 12977-4 (730305) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné solární soustavy a součásti - Soustavy stavěné na zakázku - Část 4: Metody zkoušení parametrů solárních kombinovaných zásobníků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12897 +A1 (755360) - říjen 2020 aktuální vydání

Zásobování vodou - Nepřímo ohřívané tlakové (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

350 Kč