1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 91.100.23 - Keramické obkladové prvky

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 14411 ed. 3 (725109) - březen 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

590 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110) - duben 2015 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-10 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-11 (725110) - duben 1998

Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-12 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.02t

145 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - listopad 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - říjen 2016 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-15 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia - Glazované obkladové prvky

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-16 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - červen 2019 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - říjen 2018 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - leden 2020 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-5 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

340 Kč

ČSN EN ISO 10545-6 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-7 (725110) - březen 2000

Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-8 (725110) - listopad 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-9 (725110) - leden 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

125 Kč

ČSN 72 5126 (725126) - duben 2020

Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse

125 Kč

ČSN EN 17160 (725130) - září 2019

Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč