Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 71.080.60 - Alkoholy. Étery

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
98097

ČSN EN 16136 (656176) - srpen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Stanovení obsahu manganu a železa v bezolovnatém benzinu - Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP OES)

230 Kč vč. DPH
96823

ČSN EN 15376 (656511) - březen 2015 aktuální vydání

Motorová paliva - Ethanol jako složka automobilových benzinů - Technické požadavky a metody zkoušení

190 Kč vč. DPH
81249

ČSN EN 15484 (656550) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení anorganických chloridů - Potenciometrická metoda

230 Kč vč. DPH
81148

ČSN EN 15486 (656552) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu síry - Metoda ultrafialové fluorescenční spektrometrie

230 Kč vč. DPH
81250

ČSN EN 15487 (656553) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu fosforu - Spektrometrická metoda s molybdenanem amonným

190 Kč vč. DPH
81252

ČSN EN 15488 (656554) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu mědi - Metoda atomové absorpční spektrometrie v grafitové kyvetě

190 Kč vč. DPH
81149

ČSN EN 15489 (656555) - červen 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu vody - Coulometrická titrační metoda podle Karl Fischera

190 Kč vč. DPH
81166

ČSN EN 15491 (656557) - červenec 2008 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení celkové kyselosti - Metoda titrace na barevný indikátor

190 Kč vč. DPH
91000

ČSN EN 15492 (656558) - červenec 2012 aktuální vydání

Ethanol jako složka automobilových benzinů - Stanovení obsahu anorganických chloridů a síranů - Metoda iontové chromatografie

190 Kč vč. DPH
507299

TNI CEN/TR 15993 (656586) - květen 2019

Motorová paliva - Automobilové palivo ethanol (E85) - Souvislosti požadovaných parametrů a jejich příslušných mezí a stanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
54212

ČSN 66 0805 (660805) - říjen 1999

Metody zkoušení lihu

230 Kč vč. DPH
53880

ČSN ISO 1388-1 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 1: Všeobecně

125 Kč vč. DPH
53889

ČSN ISO 1388-10 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 10: Stanovení obsahu uhlovodíků - Destilační metoda

125 Kč vč. DPH
53890

ČSN ISO 1388-11 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 11: Zkouška pro zjišťování furfuralu

125 Kč vč. DPH
53891

ČSN ISO 1388-12 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 12: Stanovení manganistanového času

125 Kč vč. DPH
53881

ČSN ISO 1388-2 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 2: Zjišťování alkality nebo stanovení kyselosti na fenolftalein

125 Kč vč. DPH
53882

ČSN ISO 1388-3 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 3: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných v malém množství - Fotometrická metoda

125 Kč vč. DPH
53883

ČSN ISO 1388-4 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení obsahu karbonylových sloučenin přítomných ve větším množství - Titrační metoda

125 Kč vč. DPH
53884

ČSN ISO 1388-5 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 5: Stanovení obsahu aldehydů - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč vč. DPH
53885

ČSN ISO 1388-6 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 6: Zkouška mísitelnosti s vodou

125 Kč vč. DPH
53886

ČSN ISO 1388-7 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,01% až 0,2% (V/V)) - Fotometrická metoda

125 Kč vč. DPH
53887

ČSN ISO 1388-8 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení obsahu methanolu (methanol 0,10% až 1,50% (V/V)) - Vizuálně kolorimetrická metoda

125 Kč vč. DPH
53888

ČSN ISO 1388-9 (660820) - říjen 1999

Ethanol pro průmyslové použití - Metody zkoušení - Část 9: Stanovení obsahu esterů - Titrační metoda po zmýdelnění

125 Kč vč. DPH