ICS 67.080.01 - Ovoce, zelenina a z nich získávané výrobky obecně

ČSN ISO 6949 (462901) - leden 2001

Ovoce a zelenina - Zásady a techniky skladování v řízené atmosféře

190 Kč

ČSN ISO 2169 (463002) - srpen 1999

Ovoce a zelenina - Fyzikální podmínky v chladírnách - Definice a měření

190 Kč

ČSN EN 15637 (560011) - duben 2009

Potraviny rostlinného původu - Stanovení reziduí pesticidů pomocí LC-MS/MS po methanolové extrakci a přečištění na křemelině

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ISO 2173 (560292) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení obsahu rozpustné sušiny - Refraktometrická metoda

190 Kč

ČSN ISO 763 (560293) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení popela nerozpustného v kyselině chlorovodíkové

125 Kč

ČSN ISO 750 (560294) - duben 2014 aktuální vydání

Výrobky z ovoce a zeleniny - Stanovení titrační kyselosti

190 Kč

ČSN ISO 1842 (560440) - srpen 2000

Ovocné a zeleninové výrobky - Stanovení pH

125 Kč

ČSN P CEN/TS 15506 (560660) - září 2007

Potraviny - Stanovení stopových prvků - Stanovení cínu v ovoci a zelenině konzervované v plechovkách pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (AAS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 56 9604 (569604) - duben 2006

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Sterilovaná zelenina a ovoce

340 Kč

ČSN 56 9607 (569607) - únor 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky

230 Kč