ICS 55.140 - Sudy. Kanystry

ČSN 25 7510 (257510) - duben 1965

Úřední vyměřování a ověřování přepravních sudů

65 Kč

ČSN EN 13972 (770234) - červen 2003

Tuhé plastové obaly - Definice jmenovitého, skutečného a úplného objemu a měření skutečného a úplného objemu

190 Kč

ČSN EN 13973 (770235) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Metoda stanovení vyprázdnění

125 Kč

ČSN EN 13025-1 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové obaly - Část 1: Jmenovité plnicí objemy pro válcové a kuželové kruhové kovové nádoby pro všeobecné použití do 40 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-2 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 2: Ocelové a plechové kruhové nádoby s neodnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 13025-3 (770524) - duben 2006

Obaly - Jemné kovové nádoby - Část 3: Ocelové a plechové kruhové nádoby s odnímatelným víkem se jmenovitými objemy 20 000 ml, 25 000 ml a 30 000 ml

190 Kč

ČSN EN 14768 (771034) - září 2005

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelnými nasazovacími víky se jmenovitým objemem od 5 l do 600 l

340 Kč

ČSN EN 12710 (771035) - listopad 2006 aktuální vydání

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l

230 Kč

ČSN 77 1046 (771046) - červen 1980

Plastové sudy. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 12709 (771048) - listopad 2000

Plastové sudy - Sudy kruhového průřezu s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 120 l

190 Kč

ČSN EN 12714 (771049) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem 25 l až 60 l

190 Kč

ČSN EN ISO 20848-1 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 113,6 l do 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-2 (771050) - leden 2009

Obaly - Plastové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 208,2 l a 220 l

230 Kč

ČSN EN ISO 20848-3 (771050) - září 2019 aktuální vydání

Obaly - Plastové sudy - Část 3: Zátkové uzavírací systémy pro plastové sudy se jmenovitým objemem od 113,6 I do 220 I

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12707 (771051) - leden 2010 aktuální vydání

Plastové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem 210 l a 225 l

230 Kč

ČSN EN 12713 (771052) - červen 2001

Uzavírací systémy se šroubovacím víkem pro plastové obaly se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

230 Kč

ČSN EN 12712 (771054) - listopad 2000

Plastové kanystry - Kanystry se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l, pro optimální ložení na palety půdorysných rozměrů 800 mm × 1 200 mm, 1 000 mm × 1 200 mm a 1 140 mm × 1 140 mm

190 Kč

ČSN EN 13007 (771055) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s neodnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 20 l do 60 l

190 Kč

ČSN EN 13008 (771056) - listopad 2000

Ocelové sudy - Sudy s odnímatelným víkem se jmenovitým objemem od 15 l do 62 l

190 Kč

ČSN EN ISO 15750-1 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 1: Sudy s odnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 208 l, 210 l a 216,5 l

190 Kč

ČSN EN ISO 15750-2 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 2: Sudy s neodnímatelným víkem s minimálním úplným objemem 212 l, 216,5 l a 230 l

230 Kč

ČSN EN ISO 15750-3 (771060) - leden 2009

Obaly - Ocelové sudy - Část 3: Uzavírací systémy se vsazenou přírubou uzávěru

440 Kč

ČSN EN 13974 (771061) - červenec 2003

Tuhé plastové obaly - Specifikace tolerancí pro rozměry, hmotnost a objem

125 Kč