Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 45.060.01 - Železniční vozidla obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
71184

ČSN ISO 10326-2 (011415) - říjen 2004

Vibrace - Laboratorní metoda hodnocení vibrací vozidlových sedadel - Část 2: Aplikace na kolejová vozidla

340 Kč vč. DPH
71574

ČSN EN 13149-1 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 1: Definice systému WORLDFIP a aplikační pravidla pro palubní přenos dat mezi zařízeními uvnitř vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
71573

ČSN EN 13149-2 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 2: Specifikace pro kabelové vybavení systému WORLDFIP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
71904

ČSN EN 13149-4 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 4: Všeobecná pravidla pro použití přenosové sběrnice CANopen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
71903

ČSN EN 13149-5 (018233) - březen 2005

Veřejná doprava osob - Systémy řízení a sestavování jízdních řádů - Část 5: Specifikace pro kabelové vybavení přenosové sběrnice CANopen

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
74464

ČSN P CEN/TS 13149-6 (018233) - březen 2006

Veřejná doprava - Palubní řídicí a informační systém - Přenos dat mezi zařízeními na palubě vozidla - Část 6: Zprávy pro sběrnici CAN OPEN

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
93909

ČSN EN 15380-4 (280000) - září 2013

Železniční aplikace - Systém označování železničních vozidel - Část 4: Funkční skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč vč. DPH
99775

ČSN EN 16683 (280020) - červenec 2016

Železniční aplikace - Tísňová volání a komunikační zařízení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
76158

ČSN EN 15380-1 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
76157

ČSN EN 15380-2 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 2: Výrobkové skupiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
76156

ČSN EN 15380-3 (280081) - září 2006

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 3: Označování montážních míst a poloh

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
96393

ČSN EN 15380-5 (280081) - únor 2015

Železniční aplikace - Systém označování kolejových vozidel - Část 5: Struktura systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
507140

ČSN EN 15877-1 +A1 (280083) - červenec 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Označení železničních vozidel - Část 1: Nákladní vozy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
503694

ČSN EN 15566 (280119) - prosinec 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Táhlové ústrojí a šroubovka

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t


590 Kč vč. DPH
88122

ČSN EN 15020 +A1 (280120) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Nouzové spřáhlo - Požadavky na vlastnosti, specifická geometrie rozhraní, metody zkoušení

340 Kč vč. DPH
503166

ČSN EN 15551 (280127) - říjen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Železniční vozidla - Nárazníky

590 Kč vč. DPH
93920

ČSN EN 45545-1 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 1: Obecně

340 Kč vč. DPH
99678

ČSN EN 45545-2 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 2: Požadavky na požární vlastnosti materiálů a součástí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t


590 Kč vč. DPH
93919

ČSN EN 45545-3 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 3: Požadavky na požární odolnost požárních zábran

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t


360 Kč vč. DPH
93918

ČSN EN 45545-4 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 4: Požadavky na konstrukci drážních vozidel z hlediska požární bezpečnosti

230 Kč vč. DPH
99679

ČSN EN 45545-5 +A1 (280160) - duben 2016 aktuální vydání

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 5: Požadavky na protipožární ochranu elektrických zařízení včetně elektrických zařízení trolejbusů, autobusů s vyhrazenou vodicí dráhou a magneticky nadnášených vozidel

230 Kč vč. DPH
93917

ČSN EN 45545-6 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 6: Systémy protipožární ochrany a jejího řízení

230 Kč vč. DPH
93916

ČSN EN 45545-7 (280160) - říjen 2013

Drážní aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Část 7: Požárně-bezpečnostní požadavky na zařízení s hořlavými kapalinami a plyny

230 Kč vč. DPH
507143

ČSN EN 17084 (280162) - červenec 2019

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507135

ČSN EN 14363 +A1 (280307) - červenec 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Zkoušení a simulace pro schvalování železničních vozidel z hlediska jízdních vlastností - Jízdní chování a stacionární zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč vč. DPH
88125

ČSN EN 15227 +A1 (280321) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na odolnost skříní železničních vozidel proti nárazu

350 Kč vč. DPH
500271

ČSN EN 16404 (280322) - červenec 2016 aktuální vydání

Železniční aplikace - Požadavky na nakolejování a vyprošťování drážních vozidel

440 Kč vč. DPH
507142

ČSN EN 17023 (280331) - červenec 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507559

ČSN EN 17095 (280332) - září 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Záznamy o údržbě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507563

ČSN EN 17018 (280333) - září 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Termíny a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501810

ČSN EN 15273-1 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 1: Obecně - Společné zásady pro infrastrukturu a vozidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.17t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 980 Kč vč. DPH
501811

ČSN EN 15273-2 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 2: Obrysy vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč vč. DPH
501812

ČSN EN 15273-3 +A1 (280340) - květen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Průjezdné průřezy tratí a obrysy vozidel - Část 3: Průjezdné průřezy tratí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
88438

ČSN EN 15302 +A1 (280355) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metoda stanovení ekvivalentní konicity

945 Kč vč. DPH
507141

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - červenec 2019

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
508061

ČSN EN 15663 +A1 (280360) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Referenční hmotnosti vozidel

340 Kč vč. DPH
506050

ČSN EN 15654-1 (280515) - listopad 2018 aktuální vydání

Železniční aplikace - Měření svislých sil na kolech a dvojkolích - Část 1: Měřicí místa v koleji pro vozidla za provozu

350 Kč vč. DPH
84532

ČSN EN 15437-1 (280542) - listopad 2009

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 1: Traťová zařízení a ložisková skříň železničních vozidel

340 Kč vč. DPH
94469

ČSN EN 15437-2 (280542) - leden 2014 aktuální vydání

Železniční aplikace - Monitorování stavu ložiskových skříní - Požadavky na rozhraní a provedení - Část 2: Požadavky na technické vlastnosti a konstrukci palubních systémů sledování teploty

230 Kč vč. DPH
79873

ČSN EN 15049 (280550) - únor 2008

Železniční aplikace - Součásti závěsu - Ocelové torsní tyče

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
91033

ČSN EN 13272 (281511) - srpen 2012 aktuální vydání

Železniční aplikace - Elektrické osvětlení v kolejových vozidlech veřejných dopravních systémů

340 Kč vč. DPH
77250

ČSN EN 14750-1 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč vč. DPH
77251

ČSN EN 14750-2 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč vč. DPH
68020

ČSN EN 14067-1 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 1: Značky a jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
68022

ČSN EN 14067-3 (281901) - listopad 2003

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 3: Aerodynamika v tunelech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507134

ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) - červenec 2019

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

550 Kč vč. DPH
508062

ČSN EN 14067-4 +A1 (281901) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 4: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku na širé trati

440 Kč vč. DPH
88124

ČSN EN 14067-5 +A1 (281901) - červen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 5: Požadavky a zkušební postupy pro aerodynamiku v tunelech

350 Kč vč. DPH
506095

ČSN EN 14067-6 (281901) - únor 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Aerodynamika - Část 6: Požadavky a zkušební postupy pro hodnocení účinků bočního větru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
507136

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007) - červenec 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
501727

ČSN EN 14531-2 (284007) - březen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných drah a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 2: Postupné výpočty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

350 Kč vč. DPH
68828

ČSN EN 13452-1 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 1: Požadavky na provedení

340 Kč vč. DPH
68829

ČSN EN 13452-2 (284011) - srpen 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové systémy pro hromadnou dopravu - Část 2: Zkušební metody

230 Kč vč. DPH
89009

ČSN EN 15806 (284015) - říjen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Stacionární zkoušky brzd

340 Kč vč. DPH
507144

ČSN EN 14198 +A1 (284021) - červenec 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
507561

ČSN EN 14535-1 (284031) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
89276

ČSN EN 14535-1 +A1 (284031) - prosinec 2011

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
89843

ČSN EN 14535-2 (284031) - leden 2012

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
507562

ČSN EN 14535-2 (284031) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
500105

ČSN EN 14535-3 (284031) - červen 2016

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 3: Brzdové kotouče, výkonnost kotouče a třecí sestavy obložení a kotouče, třídění

340 Kč vč. DPH
88107

ČSN EN 15355 +A1 (284042) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Rozváděče a vypínače brzdy

550 Kč vč. DPH
88109

ČSN EN 15624 +A1 (284042) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Přestavovače prázdný-ložený

340 Kč vč. DPH
88952

ČSN EN 15807 (284044) - září 2011

Železniční aplikace - Brzdové spojky

440 Kč vč. DPH
501074

ČSN EN 15329 (284047) - listopad 2016

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové botky a zajišťovací klíny brzdových špalíků pro drážní vozidla

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

350 Kč vč. DPH
99480

ČSN EN 16452 (284048) - březen 2016

Železniční aplikace - Brzdění - Brzdové špalíky

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

945 Kč vč. DPH
507560

ČSN EN 16452 +A1 (284048) - září 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 2: Brzdové kotouče montované do kol, rozměry a požadavky na kvalitu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč vč. DPH
88108

ČSN EN 14601 +A1 (284051) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Přímé a úhlové uzavírací kohouty pro brzdová potrubí a potrubí hlavního vzduchojemu

350 Kč vč. DPH
502656

ČSN EN 15220 (284054) - červen 2017 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdové ukazatele

350 Kč vč. DPH
88111

ČSN EN 15611 +A1 (284056) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Reléové ventily

550 Kč vč. DPH
88112

ČSN EN 15612 +A1 (284057) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Ventil potrubního zrychlovače

340 Kč vč. DPH
88110

ČSN EN 15625 +A1 (284058) - květen 2011 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Samočinné spojité snímače zatížení

340 Kč vč. DPH
507201

ČSN EN 17065 (284059) - duben 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Postup zkoušky u osobních vozů

340 Kč vč. DPH
88440

ČSN EN 15734-1 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 1: Požadavky a definice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.13t


460 Kč vč. DPH
88459

ČSN EN 15734-2 (284060) - červen 2011

Železniční aplikace - Brzdové systémy vysokorychlostních vlaků - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t


460 Kč vč. DPH
96704

ČSN EN 16207 (284065) - únor 2015

Železniční aplikace - Brzdění - Funkční a výkonnostní požadavky na systémy magnetické kolejnicové brzdy pro použití na železničních kolejových vozidlech

350 Kč vč. DPH
67409

ČSN EN 13298 (284205) - září 2003

Železniční aplikace - Součásti vypružení - Ocelové vinuté pružiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
68827

ČSN EN 13597 (284220) - leden 2004 aktuální vydání

Železniční aplikace - Pryžové součásti vypružení - Pryžové membrány pro pneumatické závěsné pružiny

550 Kč vč. DPH
94188

ČSN EN 15085-1 +A1 (284401) - listopad 2013 aktuální vydání

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 1: Obecně

190 Kč vč. DPH
80772

ČSN EN 15085-2 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 2: Požadavky na jakost a certifikaci výrobce při svařování

230 Kč vč. DPH
80771

ČSN EN 15085-3 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 3: Konstrukční požadavky

440 Kč vč. DPH
80770

ČSN EN 15085-4 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 4: Výrobní požadavky

230 Kč vč. DPH
80769

ČSN EN 15085-5 (284401) - duben 2008

Železniční aplikace - Svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí - Část 5: Kontrola, zkoušení a dokumentace

230 Kč vč. DPH
92206

ČSN EN 50553 (330620) - leden 2013

Drážní zařízení - Požadavky na jízdní způsobilost v případě požáru drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.14t, A1 2.17t


495 Kč vč. DPH
90901

ČSN EN 50467 (331567) - říjen 2012

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrické konektory, požadavky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
96626

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


465 Kč vč. DPH
503323

ČSN EN 62924 (333507) - září 2017

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Stacionární systém uchování energie pro DC trakční soustavy

440 Kč vč. DPH
92258

ČSN EN 50388 ed. 2 (333508) - únor 2013 aktuální vydání

Drážní zařízení - Napájení a drážní vozidla - Technická kritéria pro koordinaci mezi napájením (napájecí stanicí) a drážními vozidly pro dosažení interoperability

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.13t


570 Kč vč. DPH
91021

ČSN EN 50533 (333509) - říjen 2012

Drážní zařízení - Charakteristiky napětí trojfázového vedení ve vlaku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.17t


465 Kč vč. DPH
85855

ČSN EN 62267 (333532) - červenec 2010

Drážní zařízení - Automatizovaná městská doprava s vyhrazenou vodicí dráhou (AUGT) - Bezpečnostní požadavky

550 Kč vč. DPH
96905

ČSN EN 61287-1 ed. 2 (333551) - květen 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Výkonové měniče instalované v drážních vozidlech - Část 1: Charakteristiky a zkušební metody

550 Kč vč. DPH
504794

ČSN EN 50155 ed. 4 (333555) - duben 2018

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.19t


610 Kč vč. DPH
87660

ČSN EN 61373 ed. 2 (333565) - květen 2011 aktuální vydání

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Zkoušky rázy a vibracemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.13t, Oprava 2 1.14t, Oprava 3 4.17t, Oprava 4 5.18t


520 Kč vč. DPH
98875

ČSN EN 50121-3-1 ed. 3 (333590) - leden 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 24. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502772

ČSN EN 50121-3-1 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-1: Drážní vozidla - Vlak a celkové vozidlo

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
99611

ČSN EN 50121-3-2 ed. 3 (333590) - květen 2016

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 24. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502769

ČSN EN 50121-3-2 ed. 4 (333590) - červenec 2017

Drážní zařízení - Elektromagnetická kompatibilita - Část 3-2: Drážní vozidla - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.19t


405 Kč vč. DPH
505800

ČSN EN IEC 62928 (333601) - říjen 2018

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Palubní lithium-ion trakční baterie

550 Kč vč. DPH
66665

ČSN EN 60077-1 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Všeobecné provozní podmínky a všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 4. září 2020 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
504601

ČSN EN 60077-1 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 1: Obecné provozní podmínky a obecná pravidla

550 Kč vč. DPH
66664

ČSN EN 60077-2 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Všeobecná pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t


Norma bude zrušena k 1. září 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč vč. DPH
504603

ČSN EN 60077-2 ed. 2 (341510) - květen 2018 aktuální vydání

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 2: Elektrotechnické součástky - Obecná pravidla

350 Kč vč. DPH
66663

ČSN EN 60077-3 (341510) - březen 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 3: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače DC

350 Kč vč. DPH
68856

ČSN EN 60077-4 (341510) - prosinec 2003

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 4: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro vypínače AC

340 Kč vč. DPH
69963

ČSN EN 60077-5 (341510) - červen 2004

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Část 5: Elektrotechnické součástky - Pravidla pro pojistky vysokého napětí

340 Kč vč. DPH
99483

ČSN EN 50502 (341515) - březen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Elektrická zařízení trolejbusů - Bezpečnostní požadavky a systémy sběračů proudu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
85611

ČSN EN 50215 ed. 2 (341565) - červenec 2010 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu

550 Kč vč. DPH
96624

ČSN EN 50343 ed. 2 (341570) - leden 2015 aktuální vydání

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Pravidla pro instalace kabelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.18t


615 Kč vč. DPH
64187

ČSN EN 60322 (341585) - duben 2002

Drážní zařízení - Elektrická zařízení drážních vozidel - Pravidla pro výkonové rezistory v otevřeném provedení

340 Kč vč. DPH
95475

ČSN EN 62625-1 (342671) - červenec 2014

Elektronická drážní zařízení - Systém palubního záznamu jízdních dat - Část 1: Specifikace systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.17t, A11 9.17t


435 Kč vč. DPH
92587

ČSN EN 61375-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 1: Obecná architektura

550 Kč vč. DPH
92588

ČSN EN 61375-2-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-1: Vlaková sběrnice (WTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 600 Kč vč. DPH
92589

ČSN EN 61375-2-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-2: Zkoušky shody vlakové sběrnice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
92590

ČSN EN 61375-3-1 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-1: Multifunkční vozidlová sběrnice (MVB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
92591

ČSN EN 61375-3-2 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-2: Zkoušky shody MVB (Multifunkční vozidlová sběrnice)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč vč. DPH
92586

ČSN EN 61375-3-3 (342690) - duben 2013

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 3-3: Síť sestavy CANopen (CCN)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč vč. DPH
505933

ČSN EN IEC 61375-2-6 (342690) - únor 2019

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-6: Komunikace mezi palubní a stacionární stranou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
96623

TNI IEC/TR 61375-2-7 (342690) - září 2015

Elektronická drážní zařízení - Vlaková komunikační síť (TCN) - Část 2-7: Bezdrátová páteřní síť vlaku (WLTB)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč vč. DPH
502378

ČSN EN 62580-1 (342691) - květen 2017

Elektronická drážní zařízení - Palubní multimediální a telematické subsystémy pro dráhy - Část 1: Obecná architektura

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 6.18t


655 Kč vč. DPH
82773

ČSN EN 50264-1 ed. 2 (347661) - březen 2009 aktuální vydání

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč vč. DPH
82774

ČSN EN 50264-2-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Jednožilové kabely

230 Kč vč. DPH
82775

ČSN EN 50264-2-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací - Vícežilové kabely

340 Kč vč. DPH
82776

ČSN EN 50264-3-1 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-1: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Jednožilové kabely

230 Kč vč. DPH
82788

ČSN EN 50264-3-2 (347661) - březen 2009

Drážní zařízení - Silové a ovládací kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 3-2: Kabely se zesítěnou elastomerovou izolací s redukovanými rozměry - Vícežilové kabely

340 Kč vč. DPH
67022

ČSN EN 50306-1 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
67023

ČSN EN 50306-2 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

230 Kč vč. DPH
67024

ČSN EN 50306-3 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště

230 Kč vč. DPH
67025

ČSN EN 50306-4 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště

340 Kč vč. DPH
67377

ČSN EN 50305 (347663) - červen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Zkušební metody

440 Kč vč. DPH
95480

ČSN EN 50355 ed. 2 (347664) - červenec 2014 aktuální vydání

Drážní zařízení - Kabely pro drážní kolejová vozidla se speciální odolností proti požáru - Pokyn pro použití

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t


370 Kč vč. DPH
82404

ČSN EN 50382-1 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t


405 Kč vč. DPH
82405

ČSN EN 50382-2 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t


405 Kč vč. DPH
88354

ČSN EN 61881-1 (358260) - září 2011

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 1: Kondenzátory s papírovým dielektrikem a fóliové kondenzátory

440 Kč vč. DPH
93025

ČSN EN 61881-2 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 2: Hliníkové elektrolytické kondenzátory s netuhým elektrolytem

340 Kč vč. DPH
93026

ČSN EN 61881-3 (358260) - červen 2013

Drážní zařízení - Zařízení drážních vozidel - Kondenzátory pro výkonovou elektroniku - Část 3: Elektrické dvouvrstvé kondenzátory

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.14t


475 Kč vč. DPH
93988

ČSN EN 60349-4 (362205) - říjen 2013

Drážní zařízení - Točivé elektrické stroje pro kolejová a silniční vozidla - Část 4: Synchronní elektrické stroje s permanentními magnety napájené z elektronických měničů

440 Kč vč. DPH
500452

ČSN EN 61377 (362207) - říjen 2016

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky motorů a jejich řídicího systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
58007

ČSN EN 50206-1 (362312) - prosinec 2000

Drážní zařízení - Kolejová vozidla - Pantografové sběrače: Vlastnosti a zkoušky - Část 1: Pantografové sběrače proudu vozidel pro tratě celostátní

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.11t, Oprava 1 4.12t


392 Kč vč. DPH
94264

ČSN EN 50547 (364354) - prosinec 2013

Drážní zařízení - Baterie pro pomocné napájecí systémy

440 Kč vč. DPH