ICS 35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech

ČSN ISO 13374-1 (011442) - leden 2004

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 1: Obecné směrnice

230 Kč

ČSN ISO 13374-2 (011442) - červen 2009

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 2: Zpracování dat

440 Kč

ČSN ISO 13374-3 (011442) - září 2012

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 3: Komunikace

340 Kč

ČSN ISO 13374-4 (011442) - prosinec 2016

Monitorování stavu a diagnostika strojních systémů - Zpracování, komunikace a prezentace dat - Část 4: Prezentace

190 Kč

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13757-2 (258513) - říjen 2018 aktuální vydání

Komunikační systémy pro měřidla - Část 2: Komunikace pomocí kabelové sběrnice M-Bus

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13757-3 (258513) - říjen 2018

Komunikační systémy pro měřidla - Část 3: Aplikační protokoly

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14968 (259380) - duben 2007

Sémantika pro výměnu dat o podzemní vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15518-1 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 1: Celkové definice a součásti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-2 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 2: Silniční meteorologie - Doporučená pozorování a předpověď

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15518-3 (278332) - červen 2011

Zařízení pro zimní údržbu - Silniční meteorologický systém - Část 3: Požadavky na měřicí hodnoty stacionárních zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16661 (300051) - prosinec 2015

Silniční vozidla a měřiče tlaku pneumatik (TPG) - Vzájemná slučitelnost mezi systémem informací o pneumatikách (TIS) a TPG - Rozhraní a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16603-31-04 (310540) - září 2019

Kosmické inženýrství - Výměna dat tepelné analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN CLC/TS 50134-9 (334594) - leden 2019

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 9: Komunikační protokol IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61968-1 ed. 2 (334900) - srpen 2013 aktuální vydání

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 1: Architektura rozhraní a obecná doporučení

570 Kč

ČSN EN 61968-100 (334900) - duben 2014

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 100: Profily implementace

770 Kč

ČSN EN 61968-6 (334900) - květen 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 6: Rozhraní pro údržbu a konstrukci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN 61968-8 (334900) - červenec 2016

Integrace aplikací v energetických společnostech - Systémová rozhraní pro řízení dodávky elektrické energie - Část 8: Rozhraní pro zákaznické operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 62325-301 (335000) - únor 2015

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 301: Rozšíření obecného informačního modelu (CIM) pro trhy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t

Norma bude zrušena k 16. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

2 082 Kč

ČSN EN 62325-450 (335000) - únor 2014

Rámec pro komunikaci na trhu s energií - Část 450: Pravidla profilů a kontextového modelování

350 Kč

ČSN EN 62056-7-6 (356131) - březen 2014

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 7-6: Třívrstvý komunikační profil založený na HDLC orientovaný na spojení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62056-9-7 (356131) - březen 2014

Výměna dat pro měření elektrické energie - Soubor DLMS/COSEM - Část 9-7: Komunikační profil pro sítě TCP-UDP/IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62386-101 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 101: Obecné požadavky - Komponenty systému

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 000 Kč

ČSN EN 62386-102 ed. 2 (360540) - srpen 2015 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 400 Kč

ČSN EN 62386-103 (360540) - srpen 2015

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 040 Kč

ČSN EN 62386-201 ed. 2 (360540) - březen 2016 aktuální vydání

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 201: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Zářivky (zařízení typ 0)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62386-202 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 202: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Samostatné nouzové osvětlení (zařízení typ 1)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62386-203 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 203: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Výbojky (kromě zářivek) (zařízení typ 2)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-204 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 204: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Nízkovoltové halogenové žárovky (zařízení typ 3)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-205 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 205: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Napájecí napětí pro regulátory žárovek (zařízení typ 4)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62386-206 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 206: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Konverze digitálního signálu na stejnosměrné napětí (zařízení typ 5)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-208 (360540) - březen 2010

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 208: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Spínací funkce (zařízení typ 7)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62386-209 (360540) - duben 2012

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 209: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řízení barvy (Zařízení typ 8)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 530 Kč

ČSN EN 62386-210 (360540) - prosinec 2011

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62386-216 (360540) - listopad 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 216: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Informace o zátěži (zařízení typ 15)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 62386-217 (360540) - listopad 2018

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 217: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Ovládací zařízení s tepelnou ochranou (zařízení typ 16)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61937-10 (367552) - prosinec 2011

Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62298-1 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62298-2 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 2: Metody přenosu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62298-3 (367554) - prosinec 2005

Používání služby TeleWeb - Část 3: Profil superteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 62298-4 (367554) - květen 2006

Používání služby TeleWeb - Část 4: Profil hyperteletextu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62369-1 (367903) - březen 2010

Hodnocení vystavení člověka elektromagnetickým polím ze zařízení s krátkým dosahem v různých aplikacích v kmitočtovém rozsahu 0 GHz až 300 GHz - Část 1: Pole vytvářená zařízeními používanými k elektronické ochraně zboží, vysokofrekvenční identifikaci a v podobnými systémech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 50090-4-3 ed. 2 (368051) - březen 2016 aktuální vydání

Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 4-3: Vrstvy nezávislé na médiu - Komunikace přes IP (EN 13321-2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 62698 (368315) - říjen 2013

Systémy domácího multimediálního serveru - Informační práva pro interoperabilitu pro IPTV

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62286 (368631) - říjen 2004

Rozhraní pro výrobky spotřební elektroniky a sítě pro servisní diagnostiku - Použití pro IEEE 1394

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62227 (368635) - duben 2009

Systémy domácího multimediálního serveru - Kód povolení digitálních práv

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.13t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

820 Kč

ČSN EN 62455 (368638) - září 2011

Přístup ke službám založený na internetovém protokolu (IP) a přenosovém toku (TS)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 700 Kč

ČSN EN 50667 (369065) - duben 2017

Informační technologie - Systémy pro správu automatizované infrastruktury (AIM) - Požadavky, výměna dat a aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15943 (369075) - září 2011

Formát výměny pro studijní plán (CEF) - Datový model

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15981 (369076) - říjen 2011

Mobilita evropských studentů - Informace o dosažených výsledcích (EuroLMAI)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.14t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 15982 (369077) - březen 2012

Metadata pro příležitosti ke vzdělávání - Propagace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - duben 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - červen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup

945 Kč

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - srpen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky

440 Kč

ČSN EN 16425 (369080) - prosinec 2014

Jednoduché otevřené rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 18036 (369844) - listopad 2004

Informační technologie - Symboly a funkce ikon pro nástrojové lišty prohlížečů World Wide Web

230 Kč

ČSN EN 16590-2 (470068) - říjen 2014

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 2: Etapa návrhu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25119-1 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 25119-3 (470068) - září 2019

Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 25119-4 (470068) - září 2019

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN/TR 15941 (730911) - leden 2012

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat

230 Kč

ČSN EN 15942 (730913) - leden 2013 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky

350 Kč

ČSN EN 13321-1 (738511) - březen 2013 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Bytové a domovní elektronické systémy - Část 1: Požadavky na výrobky a systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 16484-2 (738521) - únor 2005

Automatizační a řídicí systémy budov - Část 2: Hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN ISO 16484-3 (738521) - únor 2006

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 16484-5 (738521) - říjen 2018 aktuální vydání

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5: Datový komunikační protokol

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

9 600 Kč

ČSN EN ISO 16484-6 (738521) - září 2014

Automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6: Zkoušení shody přenosu dat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

3 700 Kč

ČSN EN 14908-1 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 1: Sestava protokolů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 14908-2 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 2: Komunikace po kroucené dvojlince

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14908-3 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 3: Specifikace přenosu po silovém vedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14908-4 (738525) - září 2014 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 4: Komunikace IP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14908-5 (738525) - listopad 2009

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Řídicí síťový protokol - Část 5: Zavedení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14908-6 (738525) - červen 2015 aktuální vydání

Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

3 950 Kč

ČSN CEN/TS 15231 (738530) - leden 2007

Otevřená datová komunikace v automatizaci, řízení a správě budov - Mapování mezi Lonworks a BACnet

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 14014 (760501) - leden 2007

Poštovní služby - Hybridní pošta - Stanovení zapouzdření psaní v XML pro automatizované poštovní zpracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TS 16316 (760733) - listopad 2012

Poštovní služby - Otevřené rozhraní - Plán třídění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9241-151 (833582) - leden 2009

Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 151: Pokyny pro vytváření uživatelského rozhraní www

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 28258 (836131) - duben 2014

Kvalita půdy - Digitální výměna údajů týkajících se půdy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 030 Kč

ČSN ETSI EN 319 401 V2.1.1 (874006) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Obecné požadavky politiky pro poskytovatele důvěryhodných služeb

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.1.1 (874007) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.1.1 (874008) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 421 V1.1.1 (874011) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající časová razítka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN ETSI EN 319 422 V1.1.1 (874012) - září 2016

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Protokol pro vyznačení času a profily časového razítka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20380 (940921) - červen 2018

Veřejné plavecké bazény - Systém počítačové vizuální kontroly pro zjišťování nehod utopením v plaveckých bazénech - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16080 (979740) - červen 2014

Software a služby pro filtrování obsahu a komunikace na internetu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč