ICS 33.180.10 - Optická vlákna a kabely

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

315 Kč

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.16t, A11 4.17t

505 Kč

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

420 Kč

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

190 Kč

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

230 Kč

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60332-3-25 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t

Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN IEC 60331-25 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny

125 Kč

ČSN EN 50289-4-17 ed. 2 (347819) - červen 2016 aktuální vydání

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-17: Zkušební metody hodnocení UV odolnosti pláště elektrických a optických kabelů

230 Kč

ČSN EN 61315 ed. 2 (359205) - srpen 2006

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 3. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN IEC 61315 ed. 3 (359205) - listopad 2019

Kalibrace měřidel optického výkonu pro vláknovou optiku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60793-1-1 ed. 3 (359213) - září 2017

Optická vlákna - Část 1-1: Měřicí metody a zkušební postupy - Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-20 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-20: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry vlákna

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-21 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-21: Měřicí metody a zkušební postupy - Rozměry primární ochrany

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-22 (359213) - leden 2003

Optická vlákna - Část 1-22: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření délky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60793-1-30 ed. 2 (359213) - září 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-30: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška odolnosti vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-31 ed. 2 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60793-1-32 ed. 2 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 21. prosinci 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60793-1-33 ed. 2 (359213) - duben 2018 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-33: Měřicí metody a zkušební postupy - Náchylnost ke korozi pnutím

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-34 ed. 2 (359213) - listopad 2006 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-40 (359213) - září 2004

Optická vlákna - Část 1-40: Měřicí metody a zkušební postupy - Útlum

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60793-1-41 ed. 3 (359213) - duben 2011

Optická vlákna - Část 1-41: Měřicí metody a zkušební postupy - Šířka pásma

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-42 ed. 3 (359213) - září 2013

Optická vlákna - Část 1-42: Měřicí metody a zkušební postupy - Chromatická disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-43 ed. 2 (359213) - říjen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-43: Měřicí metody a zkušební postupy - Měření numerické apertury

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213) - prosinec 2011 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-45 (359213) - září 2004

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

622 Kč

ČSN EN 60793-1-46 (359213) - srpen 2002

Optická vlákna - Část 1-46: Měřicí metody a zkušební postupy - Monitorování změn optické propustnosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 60793-1-47 ed. 3 (359213) - prosinec 2009

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 15. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-1-48 ed. 3 (359213) - květen 2018

Optická vlákna - Část 1-48: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační vidová disperze

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60793-1-49 ed. 2 (359213) - leden 2007

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. září 2021 (zobrazit náhrady).

602 Kč

ČSN EN 60793-1-50 ed. 2 (359213) - květen 2015 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-50: Měřicí metody - Zkouška - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-51 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-51: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Suché teplo konstantní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-52 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-52: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-53 ed. 2 (359213) - říjen 2014 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-53: Měřicí metody a zkušební postupy - Zkouška - Ponoření do vody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-1-54 ed. 2 (359213) - červen 2013

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60793-1-60 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-60: Měřicí metody a zkušební postupy - Záznějová délka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-1-61 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 1-61: Měřicí metody a zkušební postupy - Polarizační přeslech

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60793-2 ed. 4 (359213) - září 2016

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 19. prosinci 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60793-2-10 ed. 6 (359213) - březen 2018

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 26. červnu 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 60793-2-20 ed. 3 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-20: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A2

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60793-2-30 ed. 4 (359213) - únor 2016

Optická vlákna - Část 2-30: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-40 ed. 4 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-40: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-2-50 ed. 5 (359213) - červenec 2016

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 18. lednu 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60793-2-60 (359213) - prosinec 2008

Optická vlákna - Část 2-60: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna kategorie C pro vnitřní propojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60793-2-70 (359213) - říjen 2017

Optická vlákna - Část 2-70: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro vlákna zachovávající polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-31 ed. 3 (359213) - říjen 2019

Optická vlákna - Část 1-31: Měřicí metody a zkušební postupy - Pevnost v tahu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-32 ed. 3 (359213) - červenec 2019

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-40 ed. 2 (359213) - listopad 2019

Optická vlákna - Část 1-40: Metody měření útlumu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 (359213) - červen 2018

Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-47 ed. 4 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-47: Měřicí metody a zkušební postupy - Makroohybové ztráty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-49 ed. 3 (359213) - duben 2019

Optická vlákna - Část 1-49: Měřicí metody a zkušební postupy - Diferenciální zpoždění vidů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-54 ed. 3 (359213) - srpen 2018

Optická vlákna - Část 1-54: Měřicí metody a zkušební postupy - Záření gama

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2 ed. 5 (359213) - červenec 2020

Optická vlákna - Část 2: Specifikace výrobku - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-10 ed. 7 (359213) - leden 2020

Optická vlákna - Část 2-10: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN IEC 60793-2-50 ed. 6 (359213) - srpen 2019

Optická vlákna - Část 2-50: Specifikace výrobku - Dílčí specifikace pro jednovidová vlákna třídy B

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN CLC/TS 50429 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do kanalizace - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do dešťové a odpadní kanalizace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN CLC/TS 50430 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do plynovodů - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do vysokotlakých plynových potrubí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN CLC/TS 50431 (359223) - červenec 2005

Optické kabely - Kabely do potrubí s pitnou vodou - Rodová specifikace pro kabely k instalaci do potrubí s pitnou vodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-1-1 ed. 3 (359223) - červenec 2016

Optické vláknové kabely - Část 1-1: Kmenová specifikace - Obecně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-1-2 ed. 4 (359223) - srpen 2017

Optické vláknové kabely - Část 1-2: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Obecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60794-1-21 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-21: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Mechanické zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

930 Kč

ČSN EN 60794-1-22 (359223) - březen 2013

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma byla zrušena k 9. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60794-1-23 (359223) - květen 2013

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 13. listopadu 2022 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60794-1-24 (359223) - leden 2015

Optické vláknové kabely - Část 1-24: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Elektrické zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-1-3 (359223) - prosinec 2017

Optické vláknové kabely - Část 1-3: Kmenová specifikace - Prvky optických kabelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-2 ed. 2 (359223) - leden 2018 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 2: Vnitřní kabely - Dílčí specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-2-10 ed. 2 (359223) - duben 2012 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 2-10: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro kabely simplexní a duplexní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-11 ed. 2 (359223) - prosinec 2012

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-21 ed. 2 (359223) - leden 2013

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní optické vláknové kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-22 (359223) - září 2017

Optické vláknové kabely - Část 2-22: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vícežilové rozbočovací kabely ukončené konektorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-2-30 ed. 2 (359223) - červen 2009

Optické kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro páskové kabely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 22. dubnu 2022 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 60794-2-31 ed. 2 (359223) - červenec 2013

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 17. květnu 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60794-2-40 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-40: Vnitřní optické kabely - Rodová specifikace pro kabely s vláknem A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-2-41 (359223) - duben 2009

Optické kabely - Část 2-41: Vnitřní kabely - Výrobní specifikace pro simplexní a duplexní A4 vlákna s ochranným pláštěm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-42 (359223) - prosinec 2008

Optické kabely - Část 2-42: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely s vlákny A4

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-2-50 (359223) - leden 2009

Optické kabely - Část 2-50: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60794-2-51 (359223) - prosinec 2014

Optické vláknové kabely - Část 2-51: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití ve šňůrách pro řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3 ed. 2 (359223) - květen 2015 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3: Dílčí specifikace - Vnější kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-10 ed. 3 (359223) - září 2015

Optické vláknové kabely - Část 3-10: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země nebo zavěšení nad zemí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-11 (359223) - prosinec 2010

Optické kabely - Část 3-11: Vnější kabely - Specifikace výrobku pro jednovidové optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů, přímo do země a pro venkovní zavěšení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-12 ed. 2 (359223) - září 2013 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3-12: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro uložení do kabelovodů a přímo do země pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-3-20 ed. 3 (359223) - duben 2017

Optické vláknové kabely - Část 3-20: Vnější kabely - Rodová specifikace pro samonosné nadzemní telekomunikační kabely

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-3-21 ed. 2 (359223) - červenec 2016 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 3-21: Vnější kabely - Předmětová specifikace pro optické samonosné nadzemní telekomunikační kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-3-30 ed. 2 (359223) - květen 2009 aktuální vydání

Optické kabely - Část 3-30: Vnější kabely - Rodová specifikace pro optické telekomunikační kabely pro křížení jezer, vodních toků a pobřežní aplikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-3-40 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-40: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do kanalizace pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním v nepřístupných dešťových a odpadních kanálech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 60794-3-50 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-50: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do plynovodů pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením v/do plynových potrubí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-60 (359223) - červenec 2009

Optické kabely - Část 3-60: Vnější kabely - Rodová specifikace pro chráničky a optické kabely do potrubí s pitnou vodou pro montáž zafukováním a/nebo zatahováním/vlečením/zaplavením v/do potrubí s pitnou vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60794-3-70 (359223) - září 2016

Optické vláknové kabely - Část 3-70: Vnější kabely - Rodová specifikace pro vnější optické vláknové kabely pro rychlou/vícenásobnou pokládku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60794-4 (359223) - březen 2006

Optické kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.19t

Norma bude zrušena k 30. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 60794-4-10 ed. 2 (359223) - květen 2015 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 4-10: Rodová specifikace - Zemnicí lana s optickými vlákny (OPGW) podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60794-4-20 (359223) - červen 2013

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 2. říjnu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 60794-5 ed. 2 (359223) - červen 2017 aktuální vydání

Optické vláknové kabely - Část 5: Dílčí specifikace - Mikrotrubičková kabeláž pro výstavbu zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 60794-5-10 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-10: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové optické vláknové kabely, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60794-5-20 (359223) - říjen 2014

Optické vláknové kabely - Část 5-20: Rodová specifikace pro vnější mikrotrubičkové vláknové jednotky, mikrotrubičky a chráněné mikrotrubičky pro instalaci zafukováním

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-22 ed. 2 (359223) - srpen 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-22: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Environmentální zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-23 ed. 2 (359223) - červen 2020

Optické vláknové kabely - Část 1-23: Kmenová specifikace - Základní zkušební postupy optických kabelů - Zkušební metody kabelových prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 60794-1-31 (359223) - prosinec 2018

Optické vláknové kabely - Část 1-31: Kmenová specifikace - Optické kabelové prvky - Optické vláknové pásky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-11 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-11: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro kabely simplexní a duplexní pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-21 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-21: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické mnohovláknové distribuční kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-30 ed. 3 (359223) - říjen 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-30: Vnitřní kabely - Rodová specifikace pro optické páskové kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-31 ed. 3 (359223) - listopad 2019

Optické vláknové kabely - Část 2-31: Vnitřní kabely - Předmětová specifikace pro optické vláknové páskové kabely pro vnitřní kabeláž budov

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 60794-2-50 ed. 2 (359223) - srpen 2020

Optické vláknové kabely - Část 2-50: Vnitřní optické vláknové kabely - Rodová specifikace pro simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-4 ed. 2 (359223) - únor 2019

Optické vláknové kabely - Část 4: Dílčí specifikace - Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 60794-4-20 ed. 2 (359223) - březen 2019

Optické vláknové kabely - Část 4-20: Nadzemní optické kabely podél elektrických silových vedení - Rodová specifikace pro optické kabely ADSS (plně dielektrický, samonosný)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50551-1 (359224) - říjen 2011

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 18. únoru 2022 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50551-1 ed. 2 (359224) - září 2019 aktuální vydání

Simplexní a duplexní kabely pro použití v zakončených kabelových sestavách - Část 1: Vzorová předmětová specifikace a minimální požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50551-2 (359224) - květen 2014

Simplexní a duplexní kabely k využití pro šňůry - Část 2: Předmětová specifikace a minimální požadavky na simplexní zesílené jednovidové kabely 3,0 mm používané pro propojovací šňůry/šňůry pro kategorii U

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 14. únoru 2023 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50582 (359225) - březen 2017

Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení

190 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-54 (359252) - březen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-54: Zkoušení a měření - Úhlové vychýlení mezi osou otvoru ferule a osou ferule pro cylindrické ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-031-3 ed. 2 (359255) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-061-2 (359255) - květen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Nekonektorované jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 14. květnu 2023 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61753-086-2 (359255) - červen 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 086-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm downstream a 1 310 nm upstream pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61753-061-2 ed. 2 (359255) - listopad 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 061-2: Jednovidové pigtailované optické polarizačně nezávislé izolátory pro kategorii C - Řízená prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-2-11 (359270) - září 2006

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-11: Digitální systémy - Sledování kvality optického signálu určením průměrné hodnoty činitele jakosti z histogramu amplitudy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61280-2-12 (359270) - prosinec 2014

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-12: Digitální systémy - Měření očkových diagramů a Q-faktoru použitím techniky softwarového spouštění pro stanovení kvality přenášeného signálu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61280-2-8 (359270) - říjen 2003

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Digitální systémy - Část 2-8: Určení nízké bitové chybovosti pomocí měření činitele jakosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-4 (369690) - červenec 2004

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 4: Fyzická vrstva závislá na médiu s jednovidovým vláknem (SMF-PMD)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 9314-9 (369690) - září 2001

Informační technologie - Distribuované datové rozhraní s optickými vlákny (FDDI) - Část 9: Fyzická vrstva závislá na médiu s levným vláknem (LCF-PMD)

550 Kč