ICS 33.040.10 - Všeobecná pravidla telekomunikací. Telekomunikační služby

ČSN P I-ETS 300 020-2 (872501) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Systém zkušebního uspořádání mobilní stanice. Specifikace systémového simulátoru (GSM 11.40)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.97t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 262 (873537) - listopad 1994

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Na syntaxi založená úplná telekomunikační služba. Videotex. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-1 (873565) - srpen 1996

Služby převádění rámců. Část 1: Všeobecný popis

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 399-3 (873565) - srpen 1996

Služby převádění rámců. Část 3: Služba přenosu dat převáděním rámců. Definice služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 391-1 (873572) - srpen 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 1: Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 391-2 (873572) - listopad 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 2: Proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 391-3 (873572) - listopad 1996

Universální osobní telekomunikace (UPT). Specifikace architektury bezpečnosti pro UPT fáze 1. Část 3: Specifikace zkoušky shody (CTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 411 (878520) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model monitorování kvality provozu pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 412 (878521) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model konfigurace zatížení pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 413 (878522) - srpen 1996

Přenos a multiplexování (TM). Informační model ochrany multiplexního úseku pro síťový prvek (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 366 ed. 2 (879522) - únor 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Dokončení spojení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 425 (879527) - srpen 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Specifikace, funkční model a informační toky. Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 426 (879528) - srpen 1996

Soukromá telekomunikační síť (PTN). Protokol meziústřednové signalizace. Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč