1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ICS 25.220.60 - Organické povlaky

ČSN EN 12068 (038333) - září 1999

Katodická ochrana - Vnější organické povlaky pro ochranu proti korozi v zemi nebo ve vodě uložených ocelových potrubí a používané za působení katodické ochrany - Páskové a smršťovací materiály

550 Kč

ČSN EN 13523-0 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 0: Obecný úvod

190 Kč

ČSN EN 13523-1 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 1: Tloušťka povlaku

190 Kč

ČSN EN 13523-10 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 10: Odolnost proti fluorescenčnímu UV záření a kondenzaci vody

190 Kč

ČSN EN 13523-11 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost proti rozpouštědlům (zkouška otěrem)

190 Kč

ČSN EN 13523-12 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 12: Odolnost proti vrypu

190 Kč

ČSN EN 13523-13 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 13: Odolnost proti urychlenému stárnutí vlivem tepla

190 Kč

ČSN EN 13523-14 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 14: Křídování (Helmenova metoda)

190 Kč

ČSN EN 13523-15 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 15: Metamerie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-16 (038761) - červenec 2005

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 16: Odolnost proti oděru

125 Kč

ČSN EN 13523-17 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 17: Přilnavost snímatelných fólií

190 Kč

ČSN EN 13523-18 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 18: Odolnost proti vzniku skvrn

190 Kč

ČSN EN 13523-19 (038761) - březen 2020 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 19: Návrh vzorku a metoda zkoušení pro atmosférickou expozici

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13523-2 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 2: Lesk

190 Kč

ČSN EN 13523-20 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 20: Přilnavost pěnové hmoty

190 Kč

ČSN EN 13523-21 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 21: Hodnocení vzorků vystavených vnějším povětrnostním vlivům

230 Kč

ČSN EN 13523-22 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 22: Rozdíl barevných odstínů - Vizuální porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-23 (038761) - leden 2016 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Zkušební metody - Část 23: Odolnost proti vlhké atmosféře s obsahem oxidu siřičitého

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-24 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 24: Odolnost proti slepování a proti vzniku otisku při stohování

190 Kč

ČSN EN 13523-25 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 25: Odolnost proti vlhkosti

190 Kč

ČSN EN 13523-26 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 26: Odolnost proti kondenzující vodě

190 Kč

ČSN EN 13523-27 (038761) - říjen 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 27: Zkouška odolnosti proti vlhkosti Sandwich testem

190 Kč

ČSN EN 13523-29 (038761) - září 2017 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 29: Odolnost proti působení atmosférického znečištění (sběr nečistot a expozice znečištění)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13523-3 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 3: Rozdíl barevných odstínů - Přístrojové porovnání

190 Kč

ČSN EN 13523-4 (038761) - únor 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 4: Tvrdost tužkami

190 Kč

ČSN EN 13523-5 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 5: Odolnost proti rychlé deformaci (zkouška úderem)

190 Kč

ČSN EN 13523-6 (038761) - leden 2021 nové vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 6: Přilnavost po zkoušce hloubením

190 Kč

ČSN EN 13523-7 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 7: Odolnost proti praskání při ohybu (T-ohyb)

230 Kč

ČSN EN 13523-8 (038761) - duben 2018 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 8: Odolnost v solné mlze

230 Kč

ČSN EN 13523-9 (038761) - leden 2015 aktuální vydání

Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 9: Odolnost proti ponoru do vody

190 Kč

ČSN EN 14879-1 (039000) - květen 2006

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 1: Názvosloví, navrhování a příprava podkladu

440 Kč

ČSN EN 14879-2 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 2: Povlaky na kovových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-3 (039000) - únor 2008 aktuální vydání

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 3: Povlaky na betonových částech

550 Kč

ČSN EN 14879-4 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 4: Obklady na kovových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14879-5 (039000) - leden 2008

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 5: Obklady na betonových částech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 14879-6 (039000) - květen 2010

Systémy organických povlaků a obkladů pro ochranu průmyslových zařízení a provozů proti korozi způsobené agresivním prostředím - Část 6: Obklady kombinované s vrstvami tvárnic a cihel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15189 (132078) - květen 2007

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Vnější polyuretanový povlak potrubí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-1 +A1 (132080) - květen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 1: Epoxidový povlak (pro těžký provoz)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14901-2 (132080) - červen 2020

Potrubí z tvárné litiny, tvarovky a příslušenství - Požadavky a zkušební metody pro organické povlaky tvarovek a příslušenství z tvárné litiny - Část 2: Polyolefinový povlak modifikovaný termoplastickou kyselinou (TMPO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 10169 +A1 (420923) - září 2012 aktuální vydání

Ocelové ploché výrobky kontinuálně povlakované organickými povlaky (svitky s povlakem) - Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN 10288 (421010) - leden 2003

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnější dvouvrstvé polyethylenové povlaky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 10289 (421011) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové epoxidové a modifikované epoxidové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10290 (421013) - prosinec 2004 aktuální vydání

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnější nátěrové polyuretanové a modifikované polyuretanové povlaky

440 Kč

ČSN EN 10310 (421014) - listopad 2004

Ocelové trubky a tvarovky na potrubí v pobřežních vodách a na pevnině - Vnitřní a vnější polyamidové práškové povlaky

350 Kč

ČSN EN 10301 (421015) - květen 2004

Ocelové trubky a tvarovky pro konstrukce zakotvené v pobřežních vodách - Vnitřní povlaky pro snížení tření při přepravě neagresivních plynů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 10300 (421019) - květen 2006

Ocelové trubky a tvarovky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Za tepla aplikované asfaltové hmoty pro vnější povlaky

440 Kč

ČSN EN 10339 (421021) - srpen 2007

Ocelové trubky pro potrubí uložená v zemi nebo ve vodě - Vnitřní výstelka epoxidovou pryskyřicí na ochranu proti korozi

230 Kč

ČSN EN 10245-1 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 1: Všeobecná pravidla

340 Kč

ČSN EN 10245-2 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 2: Dráty s povlakem PVC

190 Kč

ČSN EN 10245-3 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 3: Dráty s povlakem PE

190 Kč

ČSN EN 10245-4 (426617) - květen 2012 aktuální vydání

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 4: Dráty s polyesterovým povlakem

190 Kč

ČSN EN 10245-5 (426617) - květen 2012

Ocelové dráty a výrobky z drátů - Organické povlaky na ocelových drátech - Část 5: Drát s polyamidovým povlakem

190 Kč

ČSN EN 13438 (673152) - červen 2014 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Povlaky z práškových organických nátěrových hmot pro žárově zinkované ponorem nebo sherardované ocelové výrobky pro konstrukční účely

340 Kč