ICS 13.340.01 - Ochranné prostředky obecně

ČSN 83 2705 (832705) - prosinec 2006

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu

230 Kč

ČSN EN 13356 (832822) - leden 2002

Výstražné doplňky pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

230 Kč

ČSN EN 1149-1 (832845) - únor 2007 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

190 Kč

TNI CEN/CLC/TR 16832 (832846) - duben 2016

Výběr, používání, péče a údržba osobních ochranných prostředků pro předcházení elektrostatickým rizikům v prostorech s nebezpečím výbuchu (rizika výbuchu)

440 Kč

ČSN EN 16523-1 +A1 (832902) - duben 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16523-2 +A1 (832902) - červen 2019 aktuální vydání

Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13921 (833520) - prosinec 2007

Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady

340 Kč