Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.310 - Ochrana proti zločinu

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
99147

ČSN P CEN/TS 16850 (012308) - duben 2016

Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97157

ČSN EN ISO 22311 (012312) - srpen 2015

Ochrana společnosti - Video dohled - Interoperabilita při exportu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
507118

ČSN EN 1300 (165110) - červenec 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
90214

ČSN EN 16082 (310440) - březen 2012

Letištní a letecké bezpečnostní služby

340 Kč vč. DPH
99015

ČSN EN 16747 (320051) - březen 2016

Námořní a přístavní bezpečnostní služby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
92778

ČSN CLC/TS 50131-11 (334591) - květen 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 11: Tísňová zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t


415 Kč vč. DPH
87986

ČSN CLC/TS 50131-7 (334591) - duben 2011 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 7: Pokyny pro aplikace

440 Kč vč. DPH
78248

ČSN EN 50131-1 ed. 2 (334591) - duben 2007 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Systémové požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.10t, Z2 7.11t, A2 11.17t


1 090 Kč vč. DPH
81864

ČSN EN 50131-2-2 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.14t, Z2 6.18t


Norma bude zrušena k 11. září 2020 (zobrazit náhrady).

537 Kč vč. DPH
505099

ČSN EN 50131-2-2 ed. 2 (334591) - červen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-2: Detektory narušení - Pasivní infračervené detektory

440 Kč vč. DPH
81862

ČSN EN 50131-2-4 (334591) - prosinec 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-4: Požadavky na kombinované pasivní infračervené a mikrovlnné detektory

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.14t


505 Kč vč. DPH
93293

ČSN EN 50131-2-7-1 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-1: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (akustické)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t


755 Kč vč. DPH
93300

ČSN EN 50131-2-7-2 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-2: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (pasivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t


755 Kč vč. DPH
93298

ČSN EN 50131-2-7-3 (334591) - červenec 2013

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2-7-3: Detektory narušení - Detektory rozbíjení skla (aktivní)

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 8.14t, Z1 9.14t, A2 11.16t


755 Kč vč. DPH
84954

ČSN EN 50131-3 (334591) - leden 2010

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Ústředny

570 Kč vč. DPH
75117

ČSN EN 50131-5-3 (334591) - březen 2006

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.09t, Z1 6.11t, Z2 9.17t


Norma bude zrušena k 17. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

529 Kč vč. DPH
503193

ČSN EN 50131-5-3 ed. 2 (334591) - září 2017 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení

340 Kč vč. DPH
81863

ČSN EN 50131-6 ed. 2 (334591) - listopad 2008

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.15t, Z2 8.18t


Norma bude zrušena k 18. září 2020 (zobrazit náhrady).

662 Kč vč. DPH
505498

ČSN EN 50131-6 ed. 3 (334591) - srpen 2018 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje

550 Kč vč. DPH
91073

TNI 33 4591-1 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 1: Návrh systému PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

230 Kč vč. DPH
91072

TNI 33 4591-2 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 2: Montáž PZTS - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

125 Kč vč. DPH
91071

TNI 33 4591-3 (334591) - srpen 2012 aktuální vydání

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 3: Uvedení PZTS do provozu a jeho následný provoz, údržba a servis - Komentář k ČSN CLC/TS 50131-7:2011

190 Kč vč. DPH
95677

ČSN EN 62676-1-1 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 1-1: Systémové požadavky - Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t


460 Kč vč. DPH
95813

ČSN EN 62676-2-1 (334592) - srpen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-1: Video přenosové protokoly - Obecné požadavky

350 Kč vč. DPH
95105

ČSN EN 62676-2-2 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-2: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založených na využití HTTP a REST

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
95106

ČSN EN 62676-2-3 (334592) - červen 2014

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 2-3: Video přenosové protokoly - Implementace vzájemné spolupráce IP systémů založené na síťových (web) službách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 250 Kč vč. DPH
97308

ČSN EN 62676-3 (334592) - červenec 2015

Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč vč. DPH
84164

ČSN CLC/TS 50398 (334597) - říjen 2009 aktuální vydání

Poplachové systémy - Kombinované a integrované systémy - Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t


262 Kč vč. DPH
504648

ČSN EN 50398-1 (334597) - duben 2018

Poplachové systémy - Kombinované a integrované poplachové systémy - Část 1: Obecné požadavky

340 Kč vč. DPH
82793

ČSN EN 50486 (334598) - únor 2009

Přístroje pro použití v audio a video dveřních vstupních systémech

340 Kč vč. DPH
18856

ČSN 39 5306 (395306) - únor 1996

Zbraně pro civilní potřebu. Tlakoměry. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.97t


157 Kč vč. DPH
504165

ČSN 39 5360 (395360) - červenec 2018 aktuální vydání

Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky

230 Kč vč. DPH
59664

ČSN EN 1063 (700594) - srpen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti střelám

190 Kč vč. DPH
60147

ČSN EN 356 (700595) - říjen 2000

Sklo ve stavebnictví - Bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku

230 Kč vč. DPH
500669

ČSN 73 4400 (734400) - srpen 2016

Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení

440 Kč vč. DPH
77506

ČSN EN 14383-1 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 1: Definice specifických termínů

230 Kč vč. DPH
82490

ČSN P CEN/TR 14383-2 (734400) - únor 2009

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 2: Plánování městské výstavby

350 Kč vč. DPH
88716

ČSN P CEN/TR 14383-5 (734400) - říjen 2011

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 5: Čerpací stanice

550 Kč vč. DPH
89026

ČSN P CEN/TR 14383-7 (734400) - leden 2012

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 7: Návrh a management zařízení veřejné dopravy

340 Kč vč. DPH
89027

ČSN P CEN/TR 14383-8 (734400) - říjen 2011

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 8: Ochrana budov a prostorů před kriminálními útoky páchanými pomocí vozidel

440 Kč vč. DPH
76604

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) - prosinec 2006

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí

550 Kč vč. DPH
77505

ČSN P CEN/TS 14383-4 (734400) - leden 2007

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 4: Obchodní a administrativní budovy

350 Kč vč. DPH
94069

ČSN P 73 4450-1 (734450) - listopad 2013

Fyzická ochrana prvku kritické infrastruktury - Část 1: Obecné požadavky

230 Kč vč. DPH
97656

TNI CEN/TR 16705 (739505) - srpen 2015

Ochrana perimetru - Metodika klasifikace funkčnosti

770 Kč vč. DPH
89914

ČSN EN 1627 (746001) - leden 2012

Dvěře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace

340 Kč vč. DPH
501412

ČSN EN 1628 +A1 (746002) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při statickém zatížení

570 Kč vč. DPH
501413

ČSN EN 1629 +A1 (746003) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti při dynamickém zatížení

350 Kč vč. DPH
501414

ČSN EN 1630 +A1 (746004) - leden 2017 aktuální vydání

Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti manuálním pokusům o vloupání

350 Kč vč. DPH
58179

ČSN EN 1522 (746006) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Požadavky a klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
58178

ČSN EN 1523 (746007) - duben 2000

Okna, dveře, uzávěry a rolety - Odolnost proti průstřelu - Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
81802

ČSN EN 15602 (761701) - září 2008 aktuální vydání

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Terminologie

230 Kč vč. DPH
96221

ČSN 76 1702 (761702) - listopad 2014

Poskytovatelé bezpečnostních služeb - Fyzická ostraha - Požadavky

230 Kč vč. DPH
18687

ČSN 91 6010 (916010) - leden 1996

Úschovné objekty. Zkušební metody a klasifikace odolnosti proti vloupání. Skříňové a komorové trezory

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 6.98t


262 Kč vč. DPH
92155

ČSN EN 1143-1 (916011) - leden 2013 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 1: Skříňové trezory, ATM trezory, trezorové dveře a komorové trezory

440 Kč vč. DPH
96391

ČSN EN 1143-2 (916011) - prosinec 2014 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Část 2: Depozitní systémy

440 Kč vč. DPH
63411

ČSN 91 6012 (916012) - prosinec 2001

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezory se základní bezpečností

230 Kč vč. DPH
506690

ČSN EN 14450 (916013) - duben 2019

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma bude zrušena k 1. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

230 Kč vč. DPH
508236

ČSN EN 14450 (916013) - září 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání - Trezorové schránky

230 Kč vč. DPH
84859

ČSN EN 15713 (916020) - prosinec 2009

Bezpečné ničení důvěrných materiálů - Pravidla správné praxe

190 Kč vč. DPH
75828

ČSN EN 1047-1 (916030) - květen 2006 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky

340 Kč vč. DPH
93282

ČSN EN 1047-2 +A1 (916030) - červenec 2013 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery

340 Kč vč. DPH