Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
58498

ČSN IEC 60050-195 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.02t


1 110 Kč vč. DPH
96597

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč vč. DPH
500767

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

550 Kč vč. DPH
78895

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 (332000) - srpen 2007

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.10t, Z2 1.18t, Z3 3.18t, Oprava 1 6.18t


Norma bude zrušena k 7. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

792 Kč vč. DPH
503882

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

350 Kč vč. DPH
85482

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.14t, Oprava 1 5.17t, Z2 3.18t


667 Kč vč. DPH
89336

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t


1 070 Kč vč. DPH
79176

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.13t, Z2 3.18t


437 Kč vč. DPH
81715

TNI 33 2000-4-41 (332000) - prosinec 2008

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

550 Kč vč. DPH
88362

TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

350 Kč vč. DPH
92132

ČSN IEC/TS 60479-1 (332010) - duben 2013

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.13t, Oprava 2 12.13t


590 Kč vč. DPH
96626

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.18t


465 Kč vč. DPH
65726

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


250 Kč vč. DPH
92517

ČSN EN 60900 ed. 3 (359704) - březen 2013

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t


Norma bude zrušena k 25. červenci 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
507024

ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

550 Kč vč. DPH
87367

ČSN EN 50528 (359709) - březen 2011

Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

230 Kč vč. DPH
51373

ČSN EN 60855 (359711) - červen 1998

Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče pro práci pod napětím

K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 6.98, Oprava 1 8.07t, Z1 7.17t


Norma bude zrušena k 10. únoru 2020 (zobrazit náhrady).

402 Kč vč. DPH
502774

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč vč. DPH
70351

ČSN EN 60895 ed. 2 (359712) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

440 Kč vč. DPH
86805

ČSN EN 60832-1 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče

440 Kč vč. DPH
86807

ČSN EN 60832-2 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení

550 Kč vč. DPH
504826

ČSN EN 61057 ed. 2 (359714) - duben 2018 aktuální vydání

Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky

590 Kč vč. DPH
70434

ČSN EN 60903 ed. 2 (359716) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 9.07t


570 Kč vč. DPH
95023

ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

590 Kč vč. DPH
50127

ČSN EN 61229 (359720) - listopad 1997

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, A2 4.03t, Oprava 1 8.07t


620 Kč vč. DPH
82752

ČSN EN 61318 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

230 Kč vč. DPH
83633

ČSN EN 61230 ed. 2 (359722) - červenec 2009 aktuální vydání

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t


570 Kč vč. DPH
88485

ČSN EN 61236 ed. 2 (359723) - říjen 2011 aktuální vydání

Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství

440 Kč vč. DPH
74739

ČSN EN 61243-1 (359724) - leden 2006 aktuální vydání

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.10t


780 Kč vč. DPH
56756

ČSN EN 61243-2 (359724) - prosinec 1999

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.01t, A2 3.03t, Oprava 1 9.07t, Oprava 2 9.07t


670 Kč vč. DPH
97845

ČSN EN 61243-3 ed. 3 (359724) - červenec 2015

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

590 Kč vč. DPH
63385

ČSN EN 61243-5 (359724) - prosinec 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

550 Kč vč. DPH
57949

ČSN EN 50286 (359725) - březen 2000

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t


250 Kč vč. DPH
60105

ČSN EN 50321 (359725) - únor 2001

Elektricky izolační obuv pro práci v instalacích nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.18t


Norma bude zrušena k 12. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
505834

ČSN EN 50321-1 (359725) - říjen 2018

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


360 Kč vč. DPH
87470

ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) - březen 2011 aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

340 Kč vč. DPH
65772

ČSN EN 50365 (359727) - listopad 2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

230 Kč vč. DPH
97847

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) - červenec 2015 aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

350 Kč vč. DPH
94470

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) - únor 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t


460 Kč vč. DPH
85136

ČSN EN 61477 ed. 2 (359733) - únor 2010 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

230 Kč vč. DPH
65633

ČSN EN 61478 (359734) - září 2002

Práce pod napětím - Izolační žebříky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t


475 Kč vč. DPH
64249

ČSN EN 61479 (359735) - březen 2002

Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.03t


565 Kč vč. DPH
97844

ČSN EN 61481-1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

590 Kč vč. DPH
97842

ČSN EN 61481-2 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

570 Kč vč. DPH
70234

ČSN EN 62193 (359737) - květen 2004

Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče

340 Kč vč. DPH
85135

ČSN EN 61111 (359738) - únor 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t


370 Kč vč. DPH
85133

ČSN EN 61112 (359739) - březen 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t


460 Kč vč. DPH
84300

ČSN EN 50508 (359741) - listopad 2009

Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV

440 Kč vč. DPH
84964

ČSN EN 62192 (359742) - únor 2010

Práce pod napětím - Izolační lana

230 Kč vč. DPH
85305

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - březen 2010

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

350 Kč vč. DPH
78655

ČSN 35 9759 (359759) - červen 2007

Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení

350 Kč vč. DPH
74869

ČSN EN 62237 (359765) - únor 2006

Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení

340 Kč vč. DPH
88626

ČSN EN 50272-1 (364380) - červenec 2011

Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 1: Všeobecné informace o bezpečnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.18t


Norma bude zrušena k 9. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
501516

ČSN EN 60990 ed. 2 (369060) - únor 2017 aktuální vydání

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

550 Kč vč. DPH
87174

ČSN 73 6223 (736223) - prosinec 2010 aktuální vydání

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t


382 Kč vč. DPH