ICS 13.260 - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN IEC 60050-195 (330050) - prosinec 2001

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 195: Uzemnění a ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.02t

1 110 Kč

ČSN IEC 60050-651 (330050) - červen 2015 aktuální vydání

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 651: Práce pod napětím

590 Kč

ČSN EN 61140 ed. 3 (330500) - říjen 2016

Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a zařízení

550 Kč

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 (332000) - leden 2018

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 12.19t, Z1 12.19t

480 Kč

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 (332000) - duben 2010

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.14t, Oprava 1 5.17t, Z2 3.18t

667 Kč

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 (332000) - únor 2012 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

1 070 Kč

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2 (332000) - říjen 2007 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.13t, Z2 3.18t

437 Kč

TNI 33 2000-4-41 (332000) - srpen 2020 aktuální vydání

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Komentář k ČSN 33 2000-4-41 ed. 3

230 Kč

TNI 33 2000-5-51 (332000) - prosinec 2011

Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010

350 Kč

ČSN IEC 60479-1 (332010) - prosinec 2019

Účinky proudu na člověka a domácí zvířectvo - Část 1: Obecná hlediska

570 Kč

ČSN EN 50153 ed. 3 (333503) - březen 2015

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.18t, A2 7.20t

530 Kč

ČSN EN 50488 (333581) - květen 2021

Drážní zařízení - Pevná zařízení - Elektrická ochranná opatření pro práci na systému trakčního vedení nebo v jeho blízkosti a/nebo v jeho zpětném obvodu

440 Kč

ČSN EN 50274 (357108) - říjen 2002

Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

250 Kč

ČSN EN 60900 ed. 3 (359704) - březen 2013

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.19t

Norma bude zrušena k 25. červenci 2021 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60900 ed. 4 (359704) - březen 2019

Práce pod napětím - Ruční nářadí používané do AC 1 000 V a DC 1 500 V

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.20t

570 Kč

ČSN EN 50528 (359709) - březen 2011

Izolační žebříky používané v elektrických instalacích nízkého napětí nebo v jejich blízkosti

230 Kč

ČSN EN 60855-1 (359711) - červenec 2017

Práce pod napětím - Izolační trubky plněné pěnou a plné tyče - Část 1: Trubky a tyče kruhového průřezu

350 Kč

ČSN EN 60895 ed. 2 (359712) - červenec 2004

Práce pod napětím - Vodivé oblečení používané v sítích se jmenovitým napětím AC do 800 kV a DC do ± 600 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.20t

Norma bude zrušena k 25. květnu 2023 (přejít na náhradu).

472 Kč

ČSN EN IEC 60895 ed. 3 (359712) - prosinec 2020

Práce pod napětím - Vodivé oblečení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60832-1 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 1: Izolační tyče

440 Kč

ČSN EN 60832-2 (359713) - listopad 2010

Práce pod napětím - Izolační tyče a připevňovací zařízení - Část 2: Připevňovací zařízení

550 Kč

ČSN EN 61057 ed. 2 (359714) - duben 2018 aktuální vydání

Práce pod napětím - Izolační zdvihací zařízení pro montáž na podvozky

590 Kč

ČSN EN 60903 ed. 2 (359716) - červenec 2004 aktuální vydání

Práce pod napětím - Rukavice z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 2 9.07t

570 Kč

ČSN EN 60743 ed. 2 (359717) - duben 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Terminologie pro nástroje, zařízení a vybavení

590 Kč

ČSN EN 61229 (359720) - listopad 1997

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.99t, A2 4.03t, Oprava 1 8.07t

620 Kč

ČSN EN 61318 (359721) - únor 2009

Práce pod napětím - Posuzování shody nástrojů, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61230 ed. 2 (359722) - červenec 2009 aktuální vydání

Práce pod napětím - Přenosné uzemňovací nebo uzemňovací a zkratovací soupravy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.18t

570 Kč

ČSN EN 61236 ed. 2 (359723) - říjen 2011 aktuální vydání

Práce pod napětím - Upínáky, tyčové objímky a příslušenství

440 Kč

ČSN EN 61243-1 (359724) - leden 2006 aktuální vydání

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 1: Kapacitního typu pro použití při střídavém napětí nad 1 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.10t

780 Kč

ČSN EN 61243-2 (359724) - prosinec 1999

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.01t, A2 3.03t, Oprava 2 9.07t, Oprava 1 9.07t

670 Kč

ČSN EN 61243-3 ed. 3 (359724) - červenec 2015

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 3: Dvoupólové nízkého napětí

590 Kč

ČSN EN 61243-5 (359724) - prosinec 2001

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 5: Systémy detekce napětí (VDS)

550 Kč

ČSN EN 50286 (359725) - březen 2000

Elektricky izolační ochranné obleky pro instalace nízkého napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

250 Kč

ČSN EN 50321-1 (359725) - říjen 2018

Práce pod napětím - Obuv pro elektrickou ochranu - Izolační obuv a návleky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 2.19t, Oprava 2 6.20t

380 Kč

ČSN EN 50340 ed. 2 (359726) - březen 2011 aktuální vydání

Hydraulické zařízení pro stříhání kabelů - Zařízení používané v elektrických instalacích s jmenovitým napětím do AC 30 kV

340 Kč

ČSN EN 50365 (359727) - listopad 2002

Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí

230 Kč

ČSN EN 61482-1-2 ed. 2 (359728) - červenec 2015 aktuální vydání

Práce pod napětím - Oblečení chránící před tepelným účinkem elektrického oblouku - Část 1-2: Zkušební metody - Metoda 2: Stanovení třídy ochrany materiálu a oblečení použitím soustředěného a řízeného oblouku (zkouška v boxu)

350 Kč

ČSN EN 61472 ed. 2 (359732) - únor 2014 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální pracovní vzdálenosti pro AC sítě s rozsahem napětí 72,5 kV až 800 kV - Výpočtová metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.16t

460 Kč

ČSN EN 61477 ed. 2 (359733) - únor 2010 aktuální vydání

Práce pod napětím - Minimální požadavky pro využití nářadí, předmětů a zařízení

230 Kč

ČSN EN 61478 (359734) - září 2002

Práce pod napětím - Izolační žebříky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.04t

475 Kč

ČSN EN 61479 (359735) - březen 2002

Práce pod napětím - Ohebné kryty vodičů z izolačního materiálu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.03t

565 Kč

ČSN EN 61481-1 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 1: Kapacitní typ používaný pro střídavá napětí vyšší než 1 kV

590 Kč

ČSN EN 61481-2 (359736) - srpen 2015

Práce pod napětím - Fázovací soupravy - Část 2: Odporový typ používaný pro střídavá napětí od 1 kV do 36 kV

570 Kč

ČSN EN 62193 (359737) - květen 2004

Práce pod napětím - Teleskopické tyče a teleskopické měřicí tyče

340 Kč

ČSN EN 61111 (359738) - únor 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační koberec

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.14t

370 Kč

ČSN EN 61112 (359739) - březen 2010

Práce pod napětím - Elektricky izolační přikrývky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.14t

460 Kč

ČSN EN 50508 (359741) - listopad 2009

Multifunkční izolační tyče pro práci na elektrických instalacích nad AC 1 kV

440 Kč

ČSN EN 62192 (359742) - únor 2010

Práce pod napětím - Izolační lana

230 Kč

ČSN EN 61482-1-1 (359743) - březen 2010

Práce pod napětím - Ochranné oblečení proti tepelným účinkům elektrického oblouku - Část 1-1: Zkušební metody - Metoda 1: Stanovení hodnoty tepelné výkonnosti oblouku (ATPV nebo EBT50) materiálů pro oblečení odolných proti ohni

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 7. srpnu 2022 (přejít na náhradu).

382 Kč

ČSN 35 9759 (359759) - červen 2007

Práce pod napětím - Pokyny pro montáž a údržbu optických kabelů pro venkovní vedení

350 Kč

ČSN EN 62237 (359765) - únor 2006

Práce pod napětím - Izolační hadice s příslušenstvím pro hydraulické nářadí a zařízení

340 Kč

ČSN EN 60990 ed. 2 (369060) - únor 2017 aktuální vydání

Metody měření dotykového proudu a proudu ochranným vodičem

550 Kč

ČSN 73 6223 (736223) - prosinec 2010 aktuální vydání

Ochrana zařízení proti dotyku s živými částmi trakčního vedení a proti účinkům výfukových plynů na objektech nad železničními dráhami

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

382 Kč