ICS 13.080.99 - Ostatní normy týkající se kvality půdy

ČSN EN ISO 18589-7 (404015) - říjen 2016

Měření radioaktivity v životním prostředí - Půda - Část 7: In situ měření radionuklidů emitujících záření gama

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 75 8085 (758085) - březen 2004

Pokyny k využívání kalů při rekultivaci půdy

340 Kč

ČSN EN ISO 19258 (836205) - duben 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro stanovení hodnot pozadí

340 Kč