ICS 13.080.40 - Hydrologické vlastnosti půd

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 11461 (836612) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení objemové vlhkosti půdy s použitím odběrných válečků - Gravimetrická metoda

190 Kč

ČSN EN ISO 11274 (836629) - květen 2020 aktuální vydání

Kvalita půdy - Stanovení retenčních vlhkostních charakteristik - Laboratorní metody

340 Kč

ČSN EN ISO 11275 (836630) - říjen 2014

Kvalita půdy - Stanovení nenasycené hydraulické vodivosti a retenčních vlhkostních charakteristik - Windova evaporační metoda

230 Kč