ICS 13.030.50 - Recyklace

ČSN EN 12816 (078519) - červenec 2011 aktuální vydání

Zařízení a příslušenství na LPG - Znovuplnitelné lahve na přepravu LPG - Likvidace

190 Kč

ČSN EN 45554 (360824) - září 2020

Obecné metody pro hodnocení opravitelnosti, opětovné použitelnosti a modernizovatelnosti výrobků spojených se spotřebou energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 45556 (360826) - leden 2020

Obecná metoda pro posuzování podílu opětovně použitých součástí ve výrobcích spojených se spotřebou energie

230 Kč

ČSN EN 50614 (369084) - červenec 2020

Požadavky na přípravu odpadních elektrických a elektronických zařízení k opětovnému použití

440 Kč

ČSN EN 12258-3 (421403) - únor 2004

Hliník a slitiny hliníku - Termíny a definice - Část 3: Odpad

340 Kč

ČSN EN 1392-2 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 2: Odpad z nelegovaného hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-1 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 1: Všeobecné požadavky, odběr vzorků a zkoušky

190 Kč

ČSN EN 13920-10 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 10: Odpad obsahující použité plechovky na nápoje z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-11 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 11: Odpad obsahující chladiče z hliníku a mědi

125 Kč

ČSN EN 13920-12 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 12: Třísky obsahující jednu jedinou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-13 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 13: Směs třísek obsahující dvě nebo více slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-14 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 14: Odpad z upotřebených obalů z hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-15 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 15: Odpad z upotřebených obalů z hliníku zbavený povlaku

125 Kč

ČSN EN 13920-16 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 16: Odpad obsahující stěr, pěnu, přetoky a hrubé částice kovu

125 Kč

ČSN EN 13920-3 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 3: Odpad z drátů a kabelů

125 Kč

ČSN EN 13920-4 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 4: Odpad obsahující jednu jedinou tvářenou slitinu

125 Kč

ČSN EN 13920-5 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 5: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin stejné skupiny

125 Kč

ČSN EN 13920-6 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 6: Odpad obsahující dvě nebo více tvářených slitin

125 Kč

ČSN EN 13920-7 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 7: Odpad obsahující odlitky

125 Kč

ČSN EN 13920-8 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 8: Drcený odpad obsahující neželezné materiály určený k separaci hliníku

125 Kč

ČSN EN 13920-9 (421470) - prosinec 2003

Hliník a slitiny hliníku - Odpad - Část 9: Odpad z hliníku po separaci z rozdrcených neželezných materiálů

125 Kč

ČSN P CEN/TS 16916 (631012) - leden 2017

Materiálové využití starých pneumatik - Stanovení zvláštních požadavků pro odběr vzorků a stanovení obsahu vlhkosti pomocí metody sušením v sušárně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17045 (631013) - listopad 2017

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Kritéria kvality výběru celých pneumatik určených k využití a recyklaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17188 (631015) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Metoda odběru vzorků pro granuláty a prášky uložené ve velkých pytlích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17189 (631016) - prosinec 2018

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Stanovení skutečné hustoty granulátů - Metoda s kapalinovým pyknometrem naplněným vodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 15342 (645801) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenových (PS) recyklátů

230 Kč

ČSN EN 15343 (645802) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzování shody při recyklaci plastů a stanovení obsahu recyklovaného materiálu

190 Kč

ČSN EN 15344 (645803) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenových (PE) recyklátů

230 Kč

ČSN EN 15345 (645804) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenových (PP) recyklátů

190 Kč

ČSN EN 15346 (645805) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridových (PVC) recyklátů

340 Kč

ČSN EN 15347 (645806) - srpen 2008

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastových odpadů

190 Kč

ČSN EN 15348 (645807) - červen 2015 aktuální vydání

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalátových (PET) recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16010 (645810) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odběru vzorků pro zkoušení plastových odpadů a recyklátů

230 Kč

ČSN P CEN/TS 16011 (645811) - říjen 2013

Plasty - Recyklované plasty - Příprava vzorků

340 Kč

ČSN P CEN/TS 16861 (645812) - prosinec 2015

Plasty - Recyklované plasty - Stanovení vybraných referenčních látek v recyklovaných polyethylentereftalátech (PET) pro potravinářské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - únor 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 13429 (770147) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Opakované použití

230 Kč

ČSN EN 13430 (770148) - únor 2005 aktuální vydání

Obaly - Požadavky na obaly využitelné k recyklaci materiálu

340 Kč

TNI CEN/TR 13688 (770151) - červen 2009

Obaly - Recyklace materiálu - Zpráva o požadavcích na látky a materiály pro předcházení trvalému omezování recyklace

230 Kč

ČSN EN 13437 (770156) - leden 2004

Recyklace obalů a obalových materiálů - Kritéria recyklačních metod - Popis recyklačních procesů a diagramy materiálových toků

350 Kč

TNI CEN/TR 14520 (770157) - srpen 2008

Obaly - Opakované použití - Metody vyhodnocení účinnosti systému opakovaného použití

230 Kč

ČSN EN 13440 (770159) - leden 2004

Obaly - Míra recyklace - Definice a metoda výpočtu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.04t

250 Kč