ICS 11.160 - První pomoc

ČSN EN 13731 (389350) - říjen 2008 aktuální vydání

Systémy zvedacích vaků pro hasiče a záchrannou službu - Požadavky na bezpečnost a provedení

350 Kč

ČSN EN 1789 +A2 (842110) - květen 2015

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Silniční ambulance

550 Kč

ČSN EN 1865-1 +A1 (842111) - leden 2016 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 1: Specifikace základních nosítkových systémů a prostředků pro manipulaci s pacientem

350 Kč

ČSN EN 1865-2 +A1 (842111) - říjen 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 2: Nosítka s posilovačem

230 Kč

ČSN EN 1865-3 +A1 (842111) - září 2015 aktuální vydání

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 3: Nosítka pro velké zatížení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1865-4 (842111) - září 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 4: Skládací křeslo pro přepravu pacienta

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 1865-5 (842111) - listopad 2012

Prostředky pro manipulaci s pacientem používané v silničních ambulancích - Část 5: Zařízení k upevnění nosítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13718-1 (842120) - květen 2015 aktuální vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 1: Požadavky na zdravotnické prostředky používané v leteckých ambulancích

230 Kč

ČSN EN 13718-2 (842120) - září 2015 aktuální vydání

Zdravotnické dopravní prostředky a jejich vybavení - Letecké ambulance - Část 2: Provozní a technické požadavky na letecké ambulance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13976-1 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 1: Požadavky na rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13976-2 ed. 2 (842130) - únor 2019 aktuální vydání

Záchranné systémy - Přeprava inkubátorů - Část 2: Požadavky na systém

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 794-3 +A2 (852101) - březen 2010 aktuální vydání

Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory

440 Kč