Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 03.120.01 - Kvalita obecně

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
59695

ČSN IEC 60319 (010612) - srpen 2000

Prezentace a specifikace dat o bezporuchovosti elektronických součástek

230 Kč vč. DPH
79140

ČSN EN 62308 (010630) - srpen 2007

Bezporuchovost zařízení - Metody posuzování bezporuchovosti

550 Kč vč. DPH
94905

ČSN EN 62506 (010631) - březen 2014

Metody zrychlených zkoušek výrobků

590 Kč vč. DPH
70544

ČSN EN 61014 (010645) - červenec 2004

Programy růstu bezporuchovosti

440 Kč vč. DPH
71941

ČSN EN 61164 (010647) - leden 2005

Růst bezporuchovosti - Metody statistických testů a odhadů

440 Kč vč. DPH
82421

ČSN EN 62429 (010647) - prosinec 2008

Růst bezporuchovosti - Zkoušení namáháním pro zjišťování časných poruch v jedinečných složitých systémech

350 Kč vč. DPH
57892

ČSN IEC 61163-2 (010648) - prosinec 1999

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Elektronické součástky

350 Kč vč. DPH
94322

ČSN EN 61710 (010650) - březen 2014

Mocninový model - Testy dobré shody a metody odhadu parametrů

550 Kč vč. DPH
83630

ČSN EN 61649 (010653) - červenec 2009

Weibullova analýza

570 Kč vč. DPH
54182

ČSN IEC 61650 (010654) - prosinec 1998

Techniky analýzy dat o bezporuchovosti - Postupy pro porovnání dvou konstantních intenzit poruch a dvou konstantních parametrů proudu poruch (událostí )

230 Kč vč. DPH
77629

ČSN EN 60706-2 (010661) - únor 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

440 Kč vč. DPH
78302

ČSN EN 60706-3 (010661) - duben 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 3: Ověřování a sběr, analýza a prezentace dat

350 Kč vč. DPH
82854

ČSN EN 60706-5 (010661) - říjen 2009 aktuální vydání

Udržovatelnost zařízení - Část 5: Testovatelnost a diagnostické zkoušení

550 Kč vč. DPH
77395

ČSN EN 60812 (010675) - leden 2007

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 7.19t


Norma bude zrušena k 14. září 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč vč. DPH
507734

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 nové vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč vč. DPH
79666

ČSN EN 61025 (010676) - listopad 2007

Analýza stromu poruchových stavů (FTA)

440 Kč vč. DPH
502161

ČSN EN 62740 (010676) - srpen 2017 aktuální vydání

Analýza kořenových příčin (RCA)

570 Kč vč. DPH
502031

ČSN EN 61078 ed. 2 (010677) - červen 2017 aktuální vydání

Blokové diagramy bezporuchovosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč vč. DPH
75830

ČSN EN 61160 (010678) - červen 2006

Přezkoumání návrhu

350 Kč vč. DPH
94513

ČSN EN 62673 (010680) - duben 2014

Metodika posuzování a zajištění spolehlivosti komunikačních sítí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč vč. DPH
87689

ČSN EN 62508 (010681) - červen 2011

Návod pro lidská hlediska spolehlivosti

440 Kč vč. DPH
502160

ČSN EN 62741 (010682) - srpen 2017 aktuální vydání

Prokazování požadavků na spolehlivost - Průkaz spolehlivosti

440 Kč vč. DPH
97144

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690) - srpen 2015 aktuální vydání

Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

440 Kč vč. DPH
85557

ČSN EN 60300-3-11 (010690) - červen 2010

Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

440 Kč vč. DPH
83626

ČSN EN 60300-3-16 (010690) - srpen 2009

Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

340 Kč vč. DPH
74006

ČSN EN 60300-3-2 (010690) - září 2005

Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

440 Kč vč. DPH
81909

ČSN EN 60300-3-4 (010690) - září 2008

Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč vč. DPH
505915

ČSN EN IEC 62853 (010690) - březen 2019

Spolehlivost otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč vč. DPH
62585

ČSN IEC 60300-3-10 (010690) - listopad 2001

Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

350 Kč vč. DPH
64442

ČSN IEC 60300-3-5 (010690) - červen 2002

Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů

570 Kč vč. DPH
78301

ČSN EN 61165 (010691) - duben 2007

Použití Markovových technik

350 Kč vč. DPH
92410

ČSN EN 62628 (010692) - květen 2013

Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti

550 Kč vč. DPH
500952

ČSN EN 61882 (010693) - prosinec 2016

Studie nebezpečí a provozuschopnosti (studie HAZOP) - Pokyn k použití

550 Kč vč. DPH
79665

ČSN EN 62347 (010696) - listopad 2007

Návod pro specifikace spolehlivosti systémů

350 Kč vč. DPH
503477

ČSN EN 62550 (010698) - říjen 2017

Zásobování náhradními díly

550 Kč vč. DPH
89850

ČSN EN ISO/IEC 80079-34 (389621) - únor 2012

Výbušné atmosféry - Část 34: Aplikace systémů kvality pro výrobu zařízení

440 Kč vč. DPH