ICS 03.100.30 - Řízení lidských zdrojů

ČSN ISO 10015 (010337) - červenec 2020 nové vydání

Management kvality - Směrnice pro management kompetencí a rozvoj lidí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 10019 (010338) - září 2005

Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb

340 Kč

ČSN ISO 30401 (010361) - červenec 2019

Systémy managementu znalostí - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 15628 (010666) - únor 2015

Údržba - Kvalifikace pracovníků údržby

340 Kč

ČSN ISO 18436-1 (011445) - listopad 2013 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 1: Požadavky na posuzující orgány a proces posuzování

230 Kč

ČSN ISO 18436-2 (011445) - listopad 2014 aktuální vydání

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 2: Monitorování stavu a diagnostika vibrací

350 Kč

ČSN ISO 18436-3 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 3: Požadavky na výcvikové orgány a proces výcviku

230 Kč

ČSN ISO 18436-4 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 4: Provozní analýza maziv

230 Kč

ČSN ISO 18436-5 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 5: Laboratorní technik/analytik pro maziva

340 Kč

ČSN ISO 18436-6 (011445) - září 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 6: Akustická emise

230 Kč

ČSN ISO 18436-7 (011445) - prosinec 2014

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 7: Termografie

230 Kč

ČSN ISO 18436-8 (011445) - listopad 2013

Monitorování stavu a diagnostika strojů - Požadavky na kvalifikaci a posuzování pracovníků - Část 8: Ultrazvuk

230 Kč

ČSN EN ISO 18490 (015004) - říjen 2015

Nedestruktivní zkoušení - Ověření zrakové ostrosti pracovníků NDT

230 Kč

ČSN EN ISO 9712 (015004) - únor 2013

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

350 Kč

ČSN ISO 20807 (015004) - červenec 2015

Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace pracovníků pro omezené použití nedestruktivního zkoušení

350 Kč

ČSN EN 13067 (050722) - září 2013 aktuální vydání

Personál pro svařování plastů - Zkoušky odborné způsobilosti svářečů - Svařování spojů z termoplastů

440 Kč

TNI CEN/TR 16862 (050725) - červen 2020

Technolog svařování plastů - Úkoly, odpovědnosti, znalosti, dovednosti a kompetence

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 14732 (050730) - květen 2014

Svářečský personál - Zkoušky svářečských operátorů a seřizovačů pro mechanizované a automatizované svařování kovových materiálů

340 Kč

ČSN EN ISO 13585 (055905) - červen 2013

Tvrdé pájení - Kvalifikační zkouška páječů a operátorů tvrdého pájení

340 Kč

ČSN EN 1591-4 (131551) - duben 2014

Příruby a přírubové spoje - Část 4: Kvalifikace odborné způsobilosti personálu k montáži šroubových spojů v tlakových zařízeních v kritických aplikacích

230 Kč

ČSN ISO 18878 (275005) - prosinec 2016

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Školení obsluhy

230 Kč

ČSN ISO 7130 (277800) - červenec 2014 aktuální vydání

Stroje pro zemní práce - Výcvik obsluhy - Obsah a metody

190 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-1 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 1: Rámec

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-2 (369078) - červen 2013

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 2: Dablinské základní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-3 (369078) - duben 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 3: Základní profil aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19788-5 (369078) - červen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Metadata pro zdroje výuky - Část 5: Základy vzdělávání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO/IEC 19796-1 (369079) - červenec 2013 aktuální vydání

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 1: Obecný přístup

945 Kč

ČSN ISO/IEC 19796-3 (369079) - srpen 2014

Informační technologie - Výuka, vzdělávání a školení - Management kvality, záruky a metriky - Část 3: Referenční metody a metriky

440 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 17969 (452002) - červen 2018 aktuální vydání

Naftový, petrochemický a plynárenský průmysl - Směrnice pro management kompetencí provozních pracovníků ropných vrtů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 5496 (560031) - září 2009 aktuální vydání

Senzorická analýza - Metodologie - Zasvěcení do problematiky a výcvik posuzovatelů při zjišťování a rozlišování pachů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 11.18t

355 Kč

ČSN EN ISO 8586 (560037) - duben 2015 aktuální vydání

Senzorická analýza - Obecná směrnice pro výběr, výcvik a sledování činnosti vybraných posuzovatelů a odborných senzorických posuzovatelů

350 Kč

ČSN ISO 13300-1 (560693) - listopad 2011

Senzorická analýza - Všeobecné pokyny pro pracovníky senzorické laboratoře - Část 1: Odpovědnosti pracovníků

230 Kč

ČSN EN 15565 (761202) - listopad 2008

Služby cestovního ruchu - Požadavky na zajištění školení a kvalifikační programy pro profesionální průvodce cestovního ruchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 24802-1 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 1: 1. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24802-2 (761302) - září 2014

Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16872 (763107) - duben 2017

Služby lékařů s doplňující kvalifikací v homeopatii (MDQH) - Požadavky na zdravotní péči poskytovanou lékaři s doplňující kvalifikací v homeopatii

340 Kč

ČSN EN 16736 (763202) - duben 2016

Hodnocení zdravotních rizik chemických látek - Požadavky na poskytování školení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč