ICS 01.040.61 - Oděvní průmysl (názvosloví)

ČSN 79 5013 (795013) - duben 1991

Názvosloví vad obuvi

350 Kč

ČSN EN ISO 19952 (795601) - únor 2006

Obuv - Slovník

590 Kč

ČSN P ISO/TS 19408 (795638) - srpen 2020

Obuv - Měření velikosti - Terminologický slovník

340 Kč

ČSN 80 0080 (800080) - květen 1990

Diely odevných výrobkov. Termíny a definície

190 Kč

ČSN 80 7001 (807001) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Střihy

230 Kč

ČSN 80 7002 (807002) - srpen 1993

Oblečenie a doplnky oblečenia. Terminológia

340 Kč

ČSN 80 7003 (807003) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Části a detaily oděvů

550 Kč

ČSN 80 7005 (807005) - prosinec 1966

Oděvní názvosloví. Technologie

350 Kč

ČSN EN 13402-1 (807035) - listopad 2001

Označování velikosti oblečení - Část 1: Pojmy, definice a postup měření tělesných rozměrů

190 Kč