ČSN EN 50104 ed. 3 (378330)

Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek

ČSN EN 50104 ed. 3 Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 26. 8. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

ČSN EN 50104

Norma stanoví všeobecné požadavky na konstrukci, zkušební metody a požadavky na provedení pro přenosná, přemístitelná a stabilní elektrická zařízení pro měření koncentrace kyslíku v plynných směsích s indikací do 25 % (objemových). Zařízení a jeho části mohou být určeny pro použití v prostorech s nebezpečím výbuchu (viz 4.1) a v dolech s výskytem metanu.
V případě provětrávání inertním plynem (inertizaci), platí také pro zařízení s funkcí měření kyslíku jako ochrany proti výbuchu.
POZNÁMKA - Nejběžněji používanými snímači kyslíku v komerčních zařízeních a průmyslových aplikacích jsou:
a) paramagnetické snímače;
b) elektrochemické snímače (s tekutým nebo tuhým elektrolytem)
c) laditelné absorpční spektroskopické snímače s laserovou diodou (TDLAS).
Norma je rovněž určena pro případy, kdy výrobce zařízení uvádí jakékoliv údaje, týkající se speciálních vlastností konstrukce nebo lepší funkce, která překračuje minimální požadavky podle této normy. Všechny tyto údaje musí být ověřeny a zkušební postupy mají být rozšířeny nebo doplněny, kde je to nutné tak, aby byly ověřeny výrobcem uváděné funkční vlastnosti. Dodatečné zkoušky musí být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce.
Je použitelná signalizátory kyslíku, určené pro spolehlivé měření koncentrace kyslíku tak, aby byla zajištěna indikace, výstražná signalizace nebo jiná výstupní funkce, jejíž cílem je poskytnout výstrahu před možným nebezpečím a v některých případech i automatické nebo ruční spuštění ochranné činnosti, pokud úroveň překročí nebo poklesne pod předem nastavenou úroveň koncentrace pro výstražnou signalizaci.
Norma je použitelná pro zařízení, včetně jeho nedílného systému pro vzorkování u zařízení s nasáváním, která jsou určena pro zajištění bezpečnosti v komerčních a průmyslových aplikacích.
Neplatí pro vnější odběrový (vzorkovací) systém nebo zařízení laboratorního nebo vědeckého typu nebo zdravotnická zařízení nebo zařízení používané pouze pro řízení technologického procesu. U přístrojů pro zjišťování přítomnosti více plynů, platí tato norma pouze pro detekci hořlavých plynů nebo par.
Norma je rovněž použitelná pro zařízení pracující na optických principech (např. TDLAS), pokud nejsou optický vysílač a přijímač nebo kombinovaný vysílač s přijímačem a vhodný reflektor (zrcadlo) umístěny ve společném závěru. V tomto případě je však nezbytné upravit zkušební podmínky uvedené v kapitole 5 a doplnit dodatečné zkoušky ke zkouškám uvedeným v kapitoly 6 této normy. Tyto doplňující zkoušky zahrnují nasměrování, porucha zablokování paprsku, provoz na dlouhou vzdálenost. Návod na odpovídající úpravu zkušebních podmínek a dodatečných zkoušek může být převzat z EN 60079-29-4. Úpravy zkušebních podmínek a rovněž i úpravy dodatečných zkoušek musí být odsouhlaseny mezi výrobcem a zkušebnou a uvedeny a popsány v protokolu o zkoušce.

Označení ČSN EN 50104 ed. 3 (378330)
Katalogové číslo 87839
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 4. 2011
Datum účinnosti 1. 5. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963878393
Změny a opravy Z1 6.20t
Norma je platná do 26. 8. 2022
a bude nahrazena ČSN EN 50104 ed. 4 (378330)
Tato norma nahradila ČSN EN 50104 ed. 2 (378330) z března 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50104 ed. 4 (378330)
Elektrická zařízení pro detekci a měření kyslíku - Požadavky na provedení a metody zkoušek