ČSN EN 50194-1 (378370)

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-1 Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 1: Zkušební metody a funkční požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví všeobecné požadavky pro konstrukci, zkoušení a funkční vlastnosti elektrických zařízení pro detekci hořlavých plynů, navržených pro trvalý provoz v pevných instalacích v obytných budovách. Zařízení může být napájeno ze sítě nebo z baterií.
Dodatečné požadavky na zařízení, která se používají na rekreačních plavidlech a pro podobné účely jsou uvedeny v EN 50194-2.
Norma definuje dva typy zařízení tak, aby zapůsobily při úniku svítiplynu, zemního plynu nebo zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG):
zařízení typu A - zajišťuje vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci a výstupní funkci ve formě výstupního signálu, který může působit přímo nebo nepřímo na uzavírací (vypínací) zařízení a/nebo jiné pomocné zařízení.
zařízení typu B - zajišťuje pouze vizuální a zvukovou výstražnou signalizaci.
Vylučuje z platnosti zařízení pro detekci jedovatých plynů, jako je oxid uhelnatý (viz EN 50291-1 a EN 50291-2).
Zařízení, která splňují tuto normu se nepovažují za vhodná pro průmyslové a komerční instalace, pro které platí EN 60079-29-1.

Označení ČSN EN 50194-1 (378370)
Katalogové číslo 83576
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2009
Datum účinnosti 1. 7. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963835761
Tato norma nahradila ČSN EN 50194 (378370) z prosince 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 50194-2 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

ČSN EN 50194-2 ed. 2 (378370)
Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky