ČSN EN ISO 20387 (010107) Nové vydání

Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky

ČSN EN ISO 20387 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje obecné požadavky na kompetenci, nestrannost a konzistentní provoz bio bank, včetně požadavků na kontrolu kvality tak, aby bylo zajištěno, že soubory biologického materiálu a dat budou mít odpovídající kvalitu.
Tento dokument je použitelný pro všechny organizace provozující biobanky, včetně biobank biologického materiálu z mnohobuněčných organismů (např. lidí, zvířat, hub a rostlin) a mikroorganismů pro výzkum a vývoj.
Uživatelé biobank, regulační orgány, organizace a programy využívající vzájemné posouzení, akreditační orgány a další, mohou též používat tento dokument k potvrzení nebo uznání kompetence biobank.
Tento dokument se nevztahuje na biologický materiál určený k výrobě potravin/krmiv, pro laboratoře provádějící analýzy pro výrobu potravin/krmiv a/nebo na terapeutické použití.
POZNÁMKA 1 - Na konkrétní témata zahrnutá v tomto dokumentu se mohou také vztahovat mezinárodní, národní nebo regionální předpisy nebo požadavky.
POZNÁMKA 2 - Subjekty, které nakládají s lidským materiálem získaným a používaným pro diagnostické a léčebné účely, by se měly řídit především ISO 15189 a dalšími klinickými standardy.

Označení ČSN EN ISO 20387 (010107)
Katalogové číslo 512455
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 6. 2021
Datum účinnosti 1. 7. 2021
Jazyk dvojjazyčné vydání (čeština i angličtina)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135124558
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 20387 (010107) z března 2021
Dostupnost skladem (tisk na počkání)