ČSN 77 0840 (770840)

Zkoušení obalových lepidel. Všeobecná ustanovení

Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro zkoušení obalových lepidel a stanoví společné zásady pro odběr, přípravu a kondicionování zkušebních vzorků, charakterizuje zkušební podmínky a určuje společné požadavky na přístroje a pomůcky pro zkoušky. Norma stanoví způsob senzorického hodnocení lepidel. Norma se nezabývá hygienickými problematikami těchto lepidel. ČSN 77 0840 byla schválena 11.8.1986 a nabyla účinnosti od 1.7.1987. Nahradila ČSN 66 8514 z 9.9.1968 v rozsahu platnosti pro zkoušení obalových lepidel v části I, II, III, IV, VI a v části V, pouze čl. 17 - 21.

Označení ČSN 77 0840 (770840)
Katalogové číslo 31365
Cena 190 Kč190
Datum schválení 11. 8. 1986
Datum účinnosti 1. 7. 1987
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963313658
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 77 08 40
  • ČSN 770840
  • ČSN 77 08 40 : 1986
  • ČSN 770840:1986
  • ČSN 77 0840:1986