ČSN 68 4067 (684067)

Čisté chemikálie. Příprava odměrných roztoků pro srážecí a nevodné titrace a jiné metody

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Touto normou se zavádí ST SEV 3676-82 jako ČSN, jíž se pro potřeby tehdejší ČSSR (ČSFR), resp. ČR doplnily dva články. Druhý z nich (čl. 02) odkazuje na přílohu, platnou pouze v ČSFR (ČR), která obsahuje požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Tato příloha je poměrně podrobná a má podobnou strukturu, jako obdobné přílohy v předmětových technických normách pro chemické sloučeniny. Upozorňuje na práci s jedy a žíravinami a uvádí základní technická i organizační preventivní opatření, včetně používání bezpečnostních pipet a byret. Dále jsou uvedeny podrobné pokyny pro první pomoc při náhodném požití, při zasažení očí, pokožky a oděvu a při nadýchání. Norma RVHP platí pro čisté chemikálie a stanoví metody přípravy v normě dále vyjmenovaných odměrných roztoků pro titrace srážením, nevodné titrace a jiné metody a metody prověřování jejich koncentrace. Je popsána příprava 9 činidel. ČSN 68 4067 byla schválena 16.9.1983 a nabyla účinnosti od 1.7.1984.

Označení ČSN 68 4067 (684067)
Katalogové číslo 30493
Cena 230 Kč230
Datum schválení 16. 9. 1983
Datum účinnosti 1. 7. 1984
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A5
EAN kód 8590963304939
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 68 40 67
  • ČSN 684067
  • ČSN 68 40 67 : 1983
  • ČSN 684067:1983
  • ČSN 68 4067:1983