Technické normy | Internetová prodejna | Seznam norem | Normovinky - informace o nových normách
Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Vánoční provoz a PF 2015

Vážení zákazníci,

pokud budete chtít doručit normy ještě v tomto roce, objednejte si je do pátku 19. prosince do 11 hodin při zaslání doporučenou zásilkou nebo Balíkem do ruky, případně do pondělí 22. prosince do 15 hodin při zaslání EMS. Objednávky, které nám zašlete po těchto lhůtách, vyřídíme až v pondělí 5. ledna 2015.

Děkujeme za pochopení a přejeme vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2015.

skrýt tuto zprávu

ČSN (normy i změny) z prosince 2011

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
89797 ČSN EN ISO 14006 (010906)
Systémy environmentálního managementu - Směrnice pro začlenění ekodesignu
440 Kč vč. DPH
89634 ČSN ISO 29821-1 (011464)
Monitorování stavu a diagnostika strojů - Ultrazvuk - Část 1: Všeobecné pokyny
340 Kč vč. DPH
89820 ČSN ISO 10302-2 (011673)
Akustika - Měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného malými ventilačními zařízeními a měření vibrací šířených jejich konstrukcí - Část 2: Měření vibrací šířených konstrukcí
340 Kč vč. DPH
89696 ČSN EN ISO 14253-2 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 2: Návod pro odhad nejistoty měření v GPS, při kalibraci měřicího vybavení a při ověřování výrobku
570 Kč vč. DPH
89679 ČSN EN ISO 14253-3 (014100)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kontrola obrobků a měřicího vybavení měřením - Část 3: Směrnice k dosažení souhlasu na základě stanovené nejistoty měření
230 Kč vč. DPH
89675 ČSN EN ISO 12780-1 (014140)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 1: Slovník a parametry přímosti
230 Kč vč. DPH
89676 ČSN EN ISO 12780-2 (014140)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89677 ČSN EN ISO 12781-1 (014146)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 1: Slovník a parametry rovinnosti
230 Kč vč. DPH
89678 ČSN EN ISO 12781-2 (014146)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Rovinnost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89673 ČSN EN ISO 12181-1 (014151)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 1: Slovník a parametry kruhovitosti
230 Kč vč. DPH
89674 ČSN EN ISO 12181-2 (014151)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Kruhovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89671 ČSN EN ISO 12180-1 (014156)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 1: Slovník a parametry válcovitosti
230 Kč vč. DPH
89672 ČSN EN ISO 12180-2 (014156)
Geometrické specifikace produktu (GPS) - Válcovitost - Část 2: Operátory specifikace
230 Kč vč. DPH
89654 ČSN EN ISO/IEC 17021 (015257) nové vydání
Posuzování shody - Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu
570 Kč vč. DPH
89244 ČSN P CEN/TS 15531-4 (018234)
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Monitorování zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89248 ČSN P CEN/TS 15531-5 (018234)
Veřejná přeprava osob - Pracovní rozhraní pro informace v reálném čase vztahující se k provozu veřejné přepravy osob - Část 4: Provozní služební rozhraní: Výměna dat situací
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.13tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
965 Kč vč. DPH
89541 ČSN EN ISO 14825 (018281) nové vydání
Inteligentní dopravní systémy - Geografické datové soubory (GDF) - GDF5.0
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
7 400 Kč vč. DPH
89813 ČSN EN 15722 (018461)
Inteligentní dopravní systémy - eSafety - Minimální soubor dat pro eCall
350 Kč vč. DPH
89806 ČSN EN 13523-11 (038761) nové vydání
Kontinuálně lakované kovové pásy - Metody zkoušení - Část 11: Odolnost rozpouštědlům (zkouška otěrem)
125 Kč vč. DPH
89429 ČSN ISO 6406 (078540) nové vydání
Lahve na plyny - Bezešvé ocelové lahve na plyny - Periodická kontrola a zkoušení
440 Kč vč. DPH
89212 ČSN EN 13053 +A1 (127005) nové vydání
Větrání budov - Vzduchotechnické manipulační jednotky - Hodnocení a provedení jednotek, prvků a částí
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89213 ČSN EN 13141-4 (127131) nové vydání
Větrání budov - Zkoušení výkonu součástí/výrobků pro větrání bytů - Část 4: Ventilátory pro bytová větrací zařízení
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89732 ČSN EN 60534-2-1 ed. 2 (134510) nové vydání
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89733 ČSN EN 60534-2-1/změna Z1 (134510)
Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 2-1: Průtok - Výpočtové vztahy pro průtok tekutin v provozních podmínkách
32 Kč vč. DPH
89781 ČSN EN 16147/Oprava 1 (143015)
Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
20 Kč vč. DPH
89211 ČSN EN 61784-3-18 (184001)
Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 3-18: Funkční bezpečnost sběrnic pole - Dodatečné specifikace pro CPF 18
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
89828 ČSN EN ISO 10218-2 (186502)
Roboty a robotická zařízení - Požadavky na bezpečnost průmyslových robotů - Část 2: Systémy robotů a integrace
570 Kč vč. DPH
89649 ČSN EN 14154-1 +A2 (257811)
Vodoměry - Část 1: Všeobecné požadavky
550 Kč vč. DPH
89650 ČSN EN 14154-2 +A2 (257811)
Vodoměry - Část 2: Instalace a podmínky použití
440 Kč vč. DPH
89651 ČSN EN 14154-3 +A2 (257811)
Vodoměry - Část 3: Zkušební metody a zařízení
590 Kč vč. DPH
89692 ČSN EN 81-41/Oprava 1 (274003)
Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 41: Svislé zdvihací plošiny pro dopravu osob s omezenou schopností pohybu
20 Kč vč. DPH
89276 ČSN EN 14535-1 +A1 (284031) nové vydání
Železniční aplikace - Brzdové kotouče pro kolejová vozidla - Část 1: Brzdové kotouče nalisované nebo natažené za tepla na nápravu nebo na hnací hřídel, rozměry a požadavky na kvalitu
340 Kč vč. DPH
89600 ČSN EN 15595 +A1 (284043) nové vydání
Železniční aplikace - Brzdění - Protismyková ochrana kola
550 Kč vč. DPH
89275 ČSN EN 15220-1 +A1 (284054) nové vydání
Železniční aplikace - Brzdové ukazatele - Část 1: Pneumatické brzdové ukazatele
350 Kč vč. DPH
89782 ČSN EN ISO 6185-4 (320840)
Nafukovací čluny - Část 4: Čluny s délkou trupu od 8 m do 24 m a s motorem o jmenovitém výkonu 15 kW a větším
350 Kč vč. DPH
88362 TNI 33 2000-5-51 (332000)
Elektrické instalace nízkého napětí - Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy - Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů - Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010
350 Kč vč. DPH
89620 ČSN EN 50090-2-1/změna Z1 (332150)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-1: Přehled systému - stavba
32 Kč vč. DPH
88638 ČSN 33 3201/změna Z1 (333201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV
32 Kč vč. DPH
88607 ČSN EN 50522 (333201)
Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV
550 Kč vč. DPH
88637 ČSN EN 61936-1 (333201)
Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.12t, A1 11.14t


1 020 Kč vč. DPH
89785 ČSN EN 61000-4-21 ed. 2 (333432) nové vydání
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
89786 ČSN EN 61000-4-21/změna Z1 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-21: Zkušební a měřicí technika - Měřicí metody pro odrazové komory
32 Kč vč. DPH
89784 ČSN EN 61000-4-22 (333432)
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-22: Zkušební a měřicí technika - Měření vyzařované emise a odolnosti v plně bezodrazových komorách (FAR)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89800 ČSN EN 50065-1 ed. 2 (333435) nové vydání
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení
340 Kč vč. DPH
89801 ČSN EN 50065-1/změna Z1 (333435)
Signalizace v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 3 kHz až 148,5 kHz - Část 1: Všeobecné požadavky, kmitočtová pásma a elektromagnetická rušení
32 Kč vč. DPH
89690 ČSN EN 61851-1 ed. 2 (341590) nové vydání
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
550 Kč vč. DPH
89689 ČSN EN 61851-1/změna Z1 (341590)
Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Všeobecné požadavky
32 Kč vč. DPH
89738 ČSN 34 7410-1/změna Z1 (347410)
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
32 Kč vč. DPH
89740 ČSN 34 7410-10/změna Z1 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Spirálové přívody
32 Kč vč. DPH
89762 ČSN 34 7410-11/změna Z2 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: Kabely pro svítidla
32 Kč vč. DPH
89735 ČSN 34 7410-12/změna Z2 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně. Část 12: Tepelně odolné ohebné kabely a šňůry
32 Kč vč. DPH
89758 ČSN 34 7410-13/změna Z2 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Dvou nebo vícežilové kabely izolované PVC odolné oleji
32 Kč vč. DPH
89770 ČSN 34 7410-14/změna Z1 (347410)
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Ohebné kabely a šňůry s bezhalogenovou termoplastickou izolací a pláštěm
32 Kč vč. DPH
89774 ČSN 34 7410-15/změna Z1 (347410)
Kabely a vodiče s termoplastickou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Jednožilové vodiče pro pevné uložení s bezhalogenovou termoplastickou izolací
32 Kč vč. DPH
89751 ČSN 34 7410-3/změna Z3 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Vodiče pro pevná uložení
32 Kč vč. DPH
89736 ČSN 34 7410-5/změna Z3 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V. Část 5: Ohebné kabely a šňůry
32 Kč vč. DPH
89752 ČSN 34 7410-7/změna Z2 (347410)
Kabely a vodiče izolované PVC pro jmenovitá napětí do 450/750 V - Část 7: Vodiče pro pevné uložení s teplotou jádra 90 °C
32 Kč vč. DPH
89737 ČSN EN 50525-1 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
340 Kč vč. DPH
89734 ČSN EN 50525-2-11 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-11: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89739 ČSN EN 50525-2-12 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-12: Kabely pro všeobecné použití - Prodlužovací vedení s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89741 ČSN EN 50525-2-21 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-21: Kabely pro všeobecné použití - Flexibilní kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
350 Kč vč. DPH
89748 ČSN EN 50525-2-22 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-22: Kabely pro všeobecné použití - Vysoce flexibilní opletené kabely se sesítěnou elastomerovou izolací
190 Kč vč. DPH
89750 ČSN EN 50525-2-31 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-31: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89753 ČSN EN 50525-2-41 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-41: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací
230 Kč vč. DPH
89755 ČSN EN 50525-2-42 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-42: Kabely pro všeobecné použití - Jednožilové neoplášťované kabely se sesítěnou EVA izolací
190 Kč vč. DPH
89757 ČSN EN 50525-2-51 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-51: Kabely pro všeobecné použití - Oleji odolné ovládací kabely s PVC termoplastickou izolací
230 Kč vč. DPH
89759 ČSN EN 50525-2-71 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-71: Kabely pro všeobecné použití - Ploché pokovené kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací
190 Kč vč. DPH
89761 ČSN EN 50525-2-72 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-72: Kabely pro všeobecné použití - Ploché rozdělitelné kabely (šňůry) s PVC termoplastickou izolací
190 Kč vč. DPH
89763 ČSN EN 50525-2-81 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-81: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěným elastomerovým obalem pro obloukové svařování
190 Kč vč. DPH
89765 ČSN EN 50525-2-82 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-82: Kabely pro všeobecné použití - Kabely se sesítěnou elastomerovou izolací pro dekorativní řetězce
190 Kč vč. DPH
89767 ČSN EN 50525-2-83 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 2-83: Kabely pro všeobecné použití - Vícežilové kabely se sesítěnou silikonovou izolací
190 Kč vč. DPH
89769 ČSN EN 50525-3-11 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-11: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89771 ČSN EN 50525-3-21 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-21: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Flexibilní kabely s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89773 ČSN EN 50525-3-31 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-31: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní termoplastickou izolací a s nízkou emisí dýmu
230 Kč vč. DPH
89775 ČSN EN 50525-3-41 (347410)
Elektrické kabely - Nízkonapěťové silové kabely pro jmenovitá napětí do 450/750 V (Uo/U) včetně - Část 3-41: Kabely se speciálními vlastnostmi v případě požáru - Jednožilové kabely bez pláště s bezhalogenní sesítěnou izolací a s nízkou emisí dýmu
190 Kč vč. DPH
89747 ČSN 34 7470-1/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 1: Všeobecné požadavky
32 Kč vč. DPH
89745 ČSN 34 7470-10 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 10: Ohebné kabely s EPR izolací a polyuretanovým pláštěm
32 Kč vč. DPH
89743 ČSN 34 7470-11 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 11: EVA šňůry a ohebné kabely
32 Kč vč. DPH
89746 ČSN 34 7470-12 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 12: Tepelně odolné šňůry a ohebné kabely EPR
32 Kč vč. DPH
89772 ČSN 34 7470-13 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 13: Bezhalogenové ohebné kabely s nízkou emisí kouře
32 Kč vč. DPH
89749 ČSN 34 7470-14 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry
32 Kč vč. DPH
89768 ČSN 34 7470-15 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 15: Vícežilové kabely z tepelně odolné silikonové pryže
32 Kč vč. DPH
89744 ČSN 34 7470-16 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 16: Vodě odolné kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru
32 Kč vč. DPH
89754 ČSN 34 7470-3 ed. 2/změna Z2 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 3: Tepelně odolné vodiče izolované silikonovou pryží
32 Kč vč. DPH
89742 ČSN 34 7470-4 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 4: Šňůry a ohebné kabely
32 Kč vč. DPH
89764 ČSN 34 7470-6/změna Z3 (347470)
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 6: Svařovací vodiče
32 Kč vč. DPH
89756 ČSN 34 7470-7/změna Z3 (347470)
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 7: Vodiče se zvýšenou tepelnou odolností pro vnitřní zapojení s teplotou jádra do 110 °C
32 Kč vč. DPH
89766 ČSN 34 7470-8/změna Z3 (347470)
Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 8: Kabely s pláštěm z polychloroprenu nebo jiného syntetického elastomeru pro dekorativní řetězce
32 Kč vč. DPH
89776 ČSN 34 7470-9 ed. 2/změna Z1 (347470)
Kabely a vodiče se zesítěnou izolací pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 9: Jednožilové bezhalogenové vodiče pro pevné uložení s nízkou emisí kouře
32 Kč vč. DPH
89254 ČSN EN 60076-2 ed. 2 (351001) nové vydání
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení transformátorů ponořených do kapaliny
440 Kč vč. DPH
89255 ČSN EN 60076-2/změna Z1 (351002)
Výkonové transformátory - Část 2: Oteplení
32 Kč vč. DPH
89725 ČSN 35 1111-1/změna Z1 (351111)
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky a požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení 24 kV
32 Kč vč. DPH
89726 ČSN 35 1111-2/změna Z1 (351111)
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 do 2 500 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 2: Dodatečné požadavky na transformátory s nejvyšším napětím pro zařízení je 36 kV
32 Kč vč. DPH
89724 ČSN EN 50541-1 (351111)
Trojfázové suché distribuční transformátory 50 Hz, s výkony od 100 kVA do 3 150 kVA, s nejvyšším napětím pro zařízení nepřevyšujícím 36 kV - Část 1: Všeobecné požadavky
230 Kč vč. DPH
89585 ČSN EN 61954 ed. 2 (351611) nové vydání
Statické kompenzátory VAR (SVC) - Zkoušení tyristorových spínačů
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.14tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
740 Kč vč. DPH
89586 ČSN EN 61954/změna Z1 (351611)
Výkonová elektronika pro elektrické přenosové a distribuční sítě - Zkoušení tyristorových spínačů pro statické kompenzátory VAR
32 Kč vč. DPH
89594 ČSN EN 61810-2 ed. 2 (353412) nové vydání
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89780 ČSN EN 61810-2-1 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2-1: Spolehlivost - Postup ověřování hodnot B10
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89595 ČSN EN 61810-2/změna Z1 (353412)
Elektromechanická elementární relé - Část 2: Spolehlivost
32 Kč vč. DPH
89669 ČSN EN 60512-17-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 17-2: Zkoušky upevnění kabelu - Zkouška 17b: Pevnost úchytky kabelu proti kroužení kabelu
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89539 ČSN EN 60512-8-2 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-2: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8b: Statické namáhání v osovém směru
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89538 ČSN EN 60512-8-3 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 8-3: Zkoušky statickým namáháním (pevné konektory) - Zkouška 8c: Zkouška pevnosti páčky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89652 ČSN EN 60512-9-4 (354055)
Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 9-4: Zkoušky trvanlivosti - Zkouška 9d: Trvanlivost upevnění kontaktů v tělísku a těsnění (údržba, stárnutí)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89670 ČSN IEC 512-9/změna Z10 (354055)
Konstrukční součástky pro elektroniku. Základní zkušební postupy a měřicí metody. Část 9: Různé zkoušky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
32 Kč vč. DPH
89343 ČSN EN 50550 (354195)
Ochranná zařízení proti přechodnému přepětí pro domácnost a podobné použití (POP)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 8.12t


460 Kč vč. DPH
89635 ČSN EN 60130-9 ed. 2 (354602) nové vydání
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89636 ČSN EN 60130-9/změna Z1 (354602)
Konektory pro frekvence do 3 MHz - Část 9: Kruhové konektory pro rozhlas a přidružená zvuková zařízení
32 Kč vč. DPH
89579 ČSN EN 60269-6 (354701)
Pojistky nízkého napětí - Část 6: Doplňující požadavky na pojistkové vložky pro ochranu solárních fotovoltaických energetických systémů
350 Kč vč. DPH
89704 ČSN EN 60099-8 (354870)
Svodiče přepětí - Část 8: Svodiče přepětí z oxidu kovů s vnějším sériovým jiskřištěm (EGLA) pro venkovní přenosová a distribuční vedení soustav se střídavým napětím nad 1 kV
550 Kč vč. DPH
89235 ČSN EN 62244 (356575)
Přístroje radiační ochrany - Instalované monitory záření pro detekci radioaktivních a zvláštních jaderných materiálů na národních hranicích
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89234 ČSN EN 62327 (356576)
Přístroje radiační ochrany - Přístroje držené v ruce pro zjištění a určení radionuklidů a pro udání prostorového příkonu dávkového ekvivalentu fotonového záření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89239 ČSN EN 62363 (356577)
Přístroje radiační ochrany - Přenosné měřiče a monitory fotonové kontaminace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89588 ČSN EN 60679-6 (358430)
Oscilátory hodnocené kvality řízené křemenným krystalem - Část 6: Měřicí metoda krátkodobé nestability fáze oscilátorů řízených křemenným krystalem a PAV oscilátorů - Pokyny pro použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89570 ČSN EN 62047-8 (358775)
Polovodičové součástky - Mikroelektromechanické součástky - Část 8: Zkušební metoda ohýbání proužku pro měření tahových vlastností tenkých vrstev
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89571 ČSN EN 60191-6-17 (358791)
Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 6-17: Všeobecná pravidla pro přípravu obrysového nákresu pouzder polovodičových součástek pro povrchovou montáž - Návod pro návrh vrstvových pouzder - Pouzdra P-PFBGA a P-PFLGA
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89623 ČSN EN 60747-5-1/změna Z1 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-1: Optoelektronické součástky - Všeobecně
32 Kč vč. DPH
89624 ČSN EN 60747-5-2/změna Z1 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty
32 Kč vč. DPH
89625 ČSN EN 60747-5-3/změna Z1 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření
32 Kč vč. DPH
89569 ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89809 ČSN EN 60749-21 ed. 2 (358799) nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89810 ČSN EN 60749-21/změna Z1 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 21: Pájitelnost
32 Kč vč. DPH
89811 ČSN EN 60749-29 ed. 2 (358799) nové vydání
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89812 ČSN EN 60749-29/změna Z1 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 29: Zkouška zavření
32 Kč vč. DPH
89628 ČSN EN 60749-30/změna A1 (358799)
Polovodičové součástky - Mechanické a klimatické zkoušky - Část 30: Aklimatizace nehermetických součástek pro povrchovou montáž před zkouškou spolehlivosti
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89621 ČSN EN 60793-1-44 ed. 2 (359213) nové vydání
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89622 ČSN EN 60793-1-44/změna Z1 (359213)
Optická vlákna - Část 1-44: Měřicí metody a zkušební postupy - Mezní vlnová délka
32 Kč vč. DPH
89627 ČSN EN 61300-2-47 ed. 3/Oprava 1 (359251)
Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky
Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
20 Kč vč. DPH
89714 ČSN EN 61167 (360250) nové vydání
Halogenidové výbojky - Požadavky na provedení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 050 Kč vč. DPH
89715 ČSN EN 61167 +A1 až A3/změna Z1 (360250)
Halogenidové výbojky
32 Kč vč. DPH
89653 ČSN EN 61184 ed. 2/změna A1 (360382)
Bajonetové objímky
190 Kč vč. DPH
89468 ČSN EN 62386-210 (360540)
Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 210: Zvláštní požadavky na ovládací zařízení - Řadič (Zařízení typ 9)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
590 Kč vč. DPH
89591 ČSN EN 50564 (361060)
Elektrická a elektronická zařízení pro domácnost a kanceláře - Měření spotřeby energie nízkého příkonu
440 Kč vč. DPH
89592 ČSN EN 62301/změna Z1 (361060)
Elektrické spotřebiče pro domácnost - Měření příkonu pohotovostního režimu
32 Kč vč. DPH
89793 ČSN EN 62115/změna A2 (361338)
Elektrické hračky - Bezpečnost
230 Kč vč. DPH
89440 ČSN EN 60745-1 ed. 2 (361550)
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
1 900 Kč vč. DPH
88978 ČSN EN 60745-1 ed. 3/Oprava 1 (361551)
Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
20 Kč vč. DPH
89441 ČSN EN 61029-1 ed. 2 (361580)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A12 12.11t, A11 12.11tNorma obsahuje pouze anglický text normy.
840 Kč vč. DPH
89442 ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A11 (361580)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
89443 ČSN EN 61029-1 ed. 2/změna A12 (361580)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
125 Kč vč. DPH
88977 ČSN EN 61029-1 ed. 3/Oprava 1 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 1: Všeobecné požadavky
20 Kč vč. DPH
89529 ČSN EN 61029-2-12 (361581)
Bezpečnost přenosného elektromechanického nářadí - Část 2-12: Zvláštní požadavky na stroje na závity
230 Kč vč. DPH
89612 ČSN EN 62660-2 (364328)
Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89611 ČSN EN 61951-2 ed. 2/změna Z1 (364385)
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
32 Kč vč. DPH
89610 ČSN EN 61951-2 ed. 3 (364385)
Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Přenosné uzavřené plynotěsné akumulátorové články - Část 2: Nikl-metalhydrid
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89180 ČSN EN 62116 (364625)
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.14tNorma bude zrušena k 2. dubnu 2017 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
89580 ČSN EN 62509 (364626)
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
440 Kč vč. DPH
89587 ČSN EN 50548 (364627)
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.14tNorma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
675 Kč vč. DPH
89485 ČSN EN 60601-2-57 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-57: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů obsahujících nelaserový světelný zdroj určených pro terapeutické, diagnostické, monitorovací a kosmetické/estetické použití
350 Kč vč. DPH
89686 ČSN 36 5601/změna Z2 (365601)
Systémy silniční dopravní signalizace
32 Kč vč. DPH
89687 ČSN EN 50556 (365601)
Systémy silniční dopravní signalizace
440 Kč vč. DPH
89609 ČSN EN 60065/změna A12 (367000)
Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost
190 Kč vč. DPH
89728 ČSN EN 61937-10 (367552)
Digitální zvuk - Rozhraní pro zvukový bitový tok kódovaný nelineární PCM používající IEC 60958 - Část 10: Bitový tok nelineární PCM podle MPEG-4 formátu bezztrátového kódování (ALS)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89577 ČSN EN 50090-1 (368051)
Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 1: Struktura normalizace
340 Kč vč. DPH
89730 ČSN EN 62574 (368617)
Zvukové, obrazové a multimediální systémy - Všeobecné přidělení kanálu vícekanálového zvuku
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
340 Kč vč. DPH
89648 ČSN EN 60118-13 ed. 2/změna Z1 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
32 Kč vč. DPH
89647 ČSN EN 60118-13 ed. 3 (368860)
Elektroakustika - Sluchadla - Část 13: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
340 Kč vč. DPH
89613 ČSN EN 60950-1 ed. 2/změna A12 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky
190 Kč vč. DPH
89583 ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) nové vydání
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
945 Kč vč. DPH
89584 ČSN EN 62040-3/změna Z1 (369066)
Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení
32 Kč vč. DPH
89590 ČSN EN 50174-1 ed. 2/změna A1 (369071)
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality
230 Kč vč. DPH
89589 ČSN EN 50174-2 ed. 2/změna A1 (369071)
Informační technologie - Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách
440 Kč vč. DPH
89528 ČSN ISO/IEC 9075-1 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 1: Základní rámec (SQL/Základní rámec)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
770 Kč vč. DPH
89643 ČSN ISO/IEC 9075-10 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 10: Vazby objektového jazyka (SQL/OLB)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
2 700 Kč vč. DPH
89644 ČSN ISO/IEC 9075-11 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 11: Informační a definiční schémata (SQL/Schémata)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 900 Kč vč. DPH
89645 ČSN ISO/IEC 9075-13 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 13: Rutiny a typy SQL používající programovací jazyk JavaTM (SQL/JRT)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 300 Kč vč. DPH
89646 ČSN ISO/IEC 9075-14 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 14: Specifikace spojené s XML (SQL/XML)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
2 900 Kč vč. DPH
89639 ČSN ISO/IEC 9075-2 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 2: Základy (SQL/Základy)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
8 500 Kč vč. DPH
89640 ČSN ISO/IEC 9075-3 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 3: Rozhraní úrovně volání (SQL/CLI)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
2 600 Kč vč. DPH
89641 ČSN ISO/IEC 9075-4 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 4: Persistentně uchované moduly (SQL/PSM)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
1 200 Kč vč. DPH
89642 ČSN ISO/IEC 9075-9 (369178) nové vydání
Informační technologie - Databázové jazyky - SQL - Část 9: Řízení vnějších dat (SQL/MED)
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
3 100 Kč vč. DPH
89298 ČSN ISO/IEC 9798-1 (369743) nové vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 1: Všeobecně
230 Kč vč. DPH
89296 ČSN ISO/IEC 9798-2 (369743) nové vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 2: Mechanismy využívající symetrické šifrovací algoritmy
230 Kč vč. DPH
89295 ČSN ISO/IEC 9798-5 (369743) nové vydání
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Autentizace entit - Část 5: Mechanismy používající techniku nulových znalostí
550 Kč vč. DPH
88915 ČSN ISO/IEC 27003 (369790)
Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Směrnice pro implementaci systému řízení bezpečnosti informací
550 Kč vč. DPH
89129 ČSN EN 1560 (420005) nové vydání
Slévárenství - Systém označování litiny - Značky materiálů a číselné označování materiálů
230 Kč vč. DPH
88461 ČSN EN 10351 (420527)
Chemický rozbor železných materiálů - Indukční spřažený plazmový opticko-spektrometrický rozbor nelegovaných a nízkolegovaných ocelí - Stanovení Mn, P, Cu, Ni, Cr, Mo, V, Co, Sl (celkový) a Sn (běžná metoda)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
88969 ČSN EN 12513 (420961) nové vydání
Slévárenství - Otěruvzdorné litiny
230 Kč vč. DPH
89130 ČSN EN 1559-1 (421260) nové vydání
Slévárenství - Technické dodací podmínky - Část 1: Všeobecně
340 Kč vč. DPH
89533 ČSN EN 131-1 +A1 (493830) nové vydání
Žebříky - Část 1: Termíny, typy, funkční rozměry
340 Kč vč. DPH
89718 ČSN 56 0186-10 (560186) nové vydání
Metody zkoušení piva - Část 10: Stanovení hořkosti
125 Kč vč. DPH
89719 ČSN 56 0186-2 (560186) nové vydání
Metody zkoušení piva - Část 2: Senzorické zkoušení
125 Kč vč. DPH
89722 ČSN 56 0186-4 (560186) nové vydání
Metody zkoušení piva - Část 4: Stanovení zákalu
125 Kč vč. DPH
89721 ČSN 56 0187-2 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 2: Ostatní metody zkoušení sladu
230 Kč vč. DPH
89720 ČSN 56 0187-3 (560187)
Metody zkoušení sladu a sladových výtažků - Část 3: Zkoušení sladových výtažků
190 Kč vč. DPH
89246 ČSN EN ISO 22118 (560653)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) k průkazu a kvantifikaci mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Charakteristiky metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89245 ČSN EN ISO 22119 (560654)
Mikrobiologie potravin a krmiv - Polymerázová řetězová reakce (PCR) v reálném čase k průkazu mikroorganismů působících onemocnění z potravin - Všeobecné požadavky a definice
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89535 ČSN 56 9603 (569603) nové vydání
Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Vejce a vaječné výrobky
440 Kč vč. DPH
89463 ČSN ISO 6731 (570535) nové vydání
Mléko, smetana a zahuštěné neslazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
190 Kč vč. DPH
89461 ČSN ISO 6734 (570731) nové vydání
Zahuštěné slazené mléko - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)
190 Kč vč. DPH
89564 ČSN EN 1555-4 (646412) nové vydání
Plastové potrubní systémy pro rozvod plynných paliv - Polyethylen (PE) - Část 4: Ventily (armatury)
230 Kč vč. DPH
89534 ČSN EN 12948 (654840) nové vydání
Materiály k vápnění půd - Stanovení velikostního rozdělení proséváním za sucha a za mokra
190 Kč vč. DPH
89566 ČSN EN 15705 (654877) nové vydání
Hnojiva - Stanovení kondenzátů močoviny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) - Isobutylidendimočovina a krotonylidendimočovina (metoda A) a oligomery methylenmočoviny (metoda B)
230 Kč vč. DPH
89567 ČSN EN 15956 (654886)
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v anorganických kyselinách
125 Kč vč. DPH
89565 ČSN EN 15957 (654887)
Hnojiva - Extrakce fosforu rozpustného v neutrálním citranu amonném
190 Kč vč. DPH
89514 ČSN EN 12705 (668656) nové vydání
Lepidla na usně a obuvnické materiály - Stanovení změny barevného odstínu bílých nebo světle zbarvených povrchů usní způsobené migrací
190 Kč vč. DPH
89805 ČSN EN ISO 1518-1 (673086)
Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti vrypu - Část 1: Zkouška při konstantním zatížení
190 Kč vč. DPH
89209 ČSN EN ISO 16212 (681552)
Kosmetika - Mikrobiologie - Stanovení počtu kvasinek a plísní (ISO 16212:2008)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89225 ČSN EN ISO 13079 (704206)
Laboratorní sklo a výrobky z plastu - Trubičky pro měření rychlosti sedimentace erytrocytů Westergrenovou metodou
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89226 ČSN EN ISO 13130 (704300)
Laboratorní sklo - Exsikátory
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89233 ČSN EN ISO 13132 (704322)
Laboratorní sklo - Petriho misky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89508 ČSN EN 1998-2/Oprava 2 (730036)
Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 2: Mosty
20 Kč vč. DPH
89502 ČSN EN 1998-4/NA ed. A (730036) nové vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks and pipelines
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
65 Kč vč. DPH
89503 ČSN EN 1998-5/NA ed. A (730036) nové vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Foundations, retaining structures and geotechnical aspects
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
89504 ČSN EN 1998-6/NA ed. A (730036) nové vydání
National Annex - Eurocode 8: Design of structures for earthquake resistance - Part 6: Towers, masts and chimneys
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
32 Kč vč. DPH
89349 TNI 73 0327 (730327) nové vydání
Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení
550 Kč vč. DPH
89505 ČSN EN 1992-1-1/NA ed. A (731201) nové vydání
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89705 ČSN EN 1824 (737015) nové vydání
Vodorovné dopravní značení - Materiály pro dopravní značení - Zkoušení na zkušebních úsecích
350 Kč vč. DPH
89608 ČSN EN 13420 (746809)
Okna - Chování mezi rozdílnými klimaty - Zkušební metoda
230 Kč vč. DPH
89578 ČSN EN 13241-1 +A1 (747031) nové vydání
Vrata - Norma výrobku - Část 1: Výrobky bez vlastností požární odolnosti nebo kouřotěsnosti
350 Kč vč. DPH
89520 ČSN EN 13508-2 +A1 (756901) nové vydání
Zjišťování a hodnocení stavu venkovních systémů stokových sítí a kanalizačních přípojek - Část 2: Kódovací systém pro vizuální prohlídku
990 Kč vč. DPH
89532 ČSN EN 15987 (790015)
Usně - Terminologie - Základní definice pro obchod s usněmi
230 Kč vč. DPH
89208 ČSN EN ISO 17076-2 (793863)
Usně - Stanovení odolnosti proti odírání - Část 2: Metoda Martindale za použití kotouče s kuličkami
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89229 ČSN P CEN ISO/TS 16181 (795640)
Obuv - Nebezpečné látky potenciálně přítomné v obuvi a částech obuvi - Stanovení ftalátů v obuvnických materiálech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89204 ČSN EN ISO 16133 (836130)
Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89205 ČSN EN ISO 15175 (836145)
Kvalita půdy - Charakterizace půdy souvisící s ochranou podzemní vody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
590 Kč vč. DPH
89695 ČSN ISO 11260/změna Z1 (836225)
Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého
32 Kč vč. DPH
89193 ČSN EN ISO 16072 (836440)
Kvalita půdy - Laboratorní metody pro stanovení mikrobiální půdní respirace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89197 ČSN EN ISO 14240-1 (836441)
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 1: Metoda substrátem indukované respirace
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89196 ČSN EN ISO 14240-2 (836441)
Kvalita půdy - Stanovení půdní mikrobiální biomasy - Část 2: Fumigační extrakční metoda
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89206 ČSN EN ISO 22030 (836445)
Kvalita půdy - Biologické metody - Chronická toxicita pro vyšší rostliny
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89207 ČSN EN ISO 20963 (836452)
Kvalita půdy - Účinky znečištění na larvy hmyzu (Oxythyrea funesta) - Stanovení akutní toxicity
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89203 ČSN EN ISO 15952 (836453)
Kvalita půdy - Účinky znečišťujících látek na juvenilní stádia pozemních hlemýžďů (Helicidae) - Stanovení účinků znečištění půdy na růst
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89633 TNI CEN/TR 16130 (838051)
Charakterizace odpadů - Ověření na místě
190 Kč vč. DPH
89236 ČSN EN 14778 (838211)
Tuhá biopaliva - Vzorkování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
570 Kč vč. DPH
89223 ČSN EN 14780 (838213)
Tuhá biopaliva - Příprava vzorku
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH
89224 ČSN EN ISO 9999 (841001) nové vydání
Pomůcky pro osoby se zdravotním postižením - Klasifikace a terminologie
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
945 Kč vč. DPH
89701 ČSN EN ISO 25424 (855254)
Sterilizace zdravotnických prostředků - Nízkoteplotní pára a formaldehyd - Požadavky na vývoj, validaci a průběžnou kontrolu sterilizačního postupu pro zdravotnické prostředky
440 Kč vč. DPH
89698 ČSN EN ISO 13408-1 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 1: Všeobecné požadavky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.13t


740 Kč vč. DPH
89699 ČSN EN ISO 13408-2 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 2: Filtrace
230 Kč vč. DPH
89700 ČSN EN ISO 13408-3 (855264)
Aseptické zpracování výrobků pro zdravotní péči - Část 3: Lyofilizace
230 Kč vč. DPH
89222 ČSN EN ISO 15912/změna A1 (856349)
Stomatologie - Zatmelovací hmoty a žáruvzdorné modelové materiály
Změna obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89575 ČSN ETSI EN 302 774 V1.1.1 (874609)
Širokopásmové bezdrátové přístupové systémy (BWA) v kmitočtovém pásmu 3 400 MHz až 3 800 MHz - Základnové stanice - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89658 ČSN ETSI EN 300 433-1 V1.3.1 (875033)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89659 ČSN ETSI EN 300 433-2 V1.3.1 (875033)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízení pracující v občanském pásmu (CB) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89660 ČSN ETSI EN 301 908-1 V5.2.1 (875111)
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 1: Úvod a společné požadavky
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
89656 ČSN ETSI EN 301 908-13 V5.2.1 (875111)
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 13: Uživatelská zařízení (UE) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
89655 ČSN ETSI EN 301 908-14 V5.2.1 (875111)
Buňkové sítě IMT - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE - Část 14: Základnové stanice (BS) pro zdokonalený univerzální zemský rádiový přístup (E-UTRA)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
550 Kč vč. DPH
89573 ČSN ETSI EN 302 296-2 V1.2.1 (875125)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro službu digitálního televizního vysílání, zemské (DVB-T) - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89572 ČSN ETSI EN 302 729-1 V1.1.2 (875158)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 1: Technické vlastnosti a zkušební metody
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
570 Kč vč. DPH
89657 ČSN ETSI EN 302 729-2 V1.1.2 (875158)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Zařízení radaru pro sondování výšky hladiny (LPR) pracující v kmitočtových rozsazích 6 GHz až 8,5 GHz, 24,05 GHz až 26,5 GHz, 57 GHz až 64 GHz, 75 GHz až 85 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
230 Kč vč. DPH
89576 ČSN ETSI EN 302 998-1 V1.1.1 (875159)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 1: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, společné požadavky
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
350 Kč vč. DPH
89574 ČSN ETSI EN 302 998-2 V1.1.1 (875159)
Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Vysílací zařízení pro zemskou mobilní TV poskytující službu multimediálního skupinového vysílání - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE, zkušební uspořádání pro vysílače využívající technologii OFDM
Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.
230 Kč vč. DPH
89661 ČSN ETSI EN 302 769 V1.2.1 (879049)
Digitální televizní vysílání (DVB) - Kódování kanálu ve struktuře rámce a modulace pro druhou generaci digitálního přenosového systému pro kabelové systémy (DVB-C2)
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
770 Kč vč. DPH
89210 ČSN EN ISO 28706-5 (945040)
Smalty - Stanovení odolnosti vůči chemické korozi - Část 5: Stanovení odolnosti vůči chemické korozi v uzavřených systémech
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
340 Kč vč. DPH